تیرآهن ۲۰ البرز ایرانیان (فایکو) (IPE20)

تیرآهن ۲۰ البرز ایرانیان (فایکو) (IPE20)

تعداد ارایه دهنده : 6

تیرآهن ۲۰ البرز ایرانیان (فایکو) (IPE20)

فروشندهشماره تماستحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

۵

phone

******۰۲۱۵۴

تماس بگیرید

-

۵

phone

******۰۳۱۳۶

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

۴

phone

******۰۲۱۶۶

location

بنگاه تهران

شاخه

۸,۰۰۰,۰۰۰

امروز

۴

phone

******۰۲۱۵۴

تماس بگیرید

-

۴

phone

******۰۲۱۴۵

location

انبار تهران

شاخه

تماس بگیرید

-

۳

phone

******۰۹۹۸۱

location

کارخانه

شاخه

۳۰۱,۰۰۰

۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲

تیرآهن ۲۰ البرز ایرانیان (فایکو) (IPE20)