تیرآهن ۱۶ (IPE16)

تیرآهن ۱۶ (IPE16)

دسته بندی
تیرآهن IPE
تعداد ارائه دهنده ها
۸۶ ارائه دهنده
intro
comment
bookmark
share
شهر
شهر را مشخص کنید

کالاهای مرتبط در عمران مدرن

تیرآهن ۱۶ ذوب آهن اصفهان (IPE16)

فروشندهشماره تماستوضیحاتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی
phone

******۰۲۱۵۴

location

تهران

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۵

۱۹۰ کیلوگرم

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۶,۸۸۰

دیروز

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۵

۱۹۰ کیلوگرم

location

بنگاه اصفهان

کیلوگرم

۳,۲۱۱,۰۰۰

دیروز

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۵

نرمال

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۶,۲۳۰

دیروز

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۶

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۶,۷۸۹

۳ روز پیش

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۶

location

انبار اصفهان

شاخه

۳,۲۱۱,۰۰۹

۲ روز پیش

توضیحات

phone

******۰۲۱۶۶

location

بنگاه تهران

شاخه

۳,۵۱۰,۰۰۰

دیروز

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۴

۱۹۰ کیلوگرم

location

بنگاه اصفهان

شاخه

۳,۲۲۰,۱۸۳

۳ روز پیش

توضیحات

phone

******۰۲۱۵۴

۱۹۰ کیلوگرم

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۳,۲۲۹,۳۵۸

دیروز

توضیحات

phone

******۰۲۱۴۵

location

انبار تهران

شاخه

۳,۲۱۱,۰۰۰

دیروز

توضیحات

phone

******۰۲۱۴۵

location

انبار اصفهان

شاخه

۳,۲۱۱,۰۰۰

دیروز

توضیحات

phone

******۰۲۱۴۵

location

کارخانه

كيلوگرم

۱۶,۷۴۰

دیروز

توضیحات

phone

******۰۲۱۴۳

۱۸۰ کیلوگرم

location

بنگاه

شاخه

۳,۳۴۸,۶۲۵

۲۹ شهریور ۱۴۰۱

توضیحات

phone

******۰۲۱۴۳

۱۸۰ کیلوگرم

location

درب کارخانه

کیلو

۱۸۶,۵۰۰

دیروز

توضیحات

تیرآهن ۱۶ البرز ایرانیان (فایکو) (IPE16)

فروشندهشماره تماستوضیحاتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی
phone

******۰۲۱۵۴

location

بنگاه تهران

شاخه

۲,۸۶۷,۳۴۰

۳ روز پیش

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۶

location

اصفهان

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۲۱۶۶

فابریک

location

بنگاه تهران

شاخه

۳,۱۲۰,۰۰۰

دیروز

توضیحات

phone

******۰۲۱۵۴

۱۷۰ کیلوگرم

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۲۱۴۵

location

انبار تهران

شاخه

۲,۸۲۵,۰۰۰

دیروز

توضیحات

phone

******۰۲۱۴۵

location

کارخانه

کیلوگرم

۲,۸۲۵,۰۰۰

دیروز

توضیحات

phone

******۰۲۱۴۳

سبک

location

کارخانه

شاخه

۳,۲۰۰,۰۰۰

۲۲ مرداد ۱۴۰۱

توضیحات

phone

******۰۲۱۴۳

۱۷۰ کیلوگرم

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۶,۸۸۰

دیروز

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۵

۱۷۰ کیلوگرم

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۶,۸۸۰

دیروز

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۵

۱۶۵ کیلوگرم

location

انبار فایکو

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۵

۱۷۰ کیلوگرم

location

انبار فایکو

کیلوگرم

۲,۸۲۵,۰۰۰

دیروز

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۴

۱۷۰ کیلوگرم

location

ساری

کیلوگرم

۱۵,۵۰۰

۶ آذر ۱۴۰۰

توضیحات

تیرآهن ۱۶ گروه ملی صنعتی فولاد ایران (کوثر اهواز) (IPE16)

فروشندهشماره تماستوضیحاتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی
phone

******۰۲۱۵۴

location

تهران

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۵

۱۶۷ کیلوگرم

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۶,۳۳۰

دیروز

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۵

۱۷۰ کیلوگرم

location

بنگاه اصفهان

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۶

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۶,۴۲۲

۲ روز پیش

توضیحات

phone

******۰۲۱۶۶

location

بنگاه تهران

شاخه

۳,۱۰۰,۰۰۰

۲ روز پیش

توضیحات

phone

******۰۲۱۴۳

۱۷۰ کیلوگرم

location

درب کارخانه

کیلو

۱۶,۳۳۰

دیروز

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۴

۱۶۷ کیلوگرم

location

اهواز

کیلوگرم

۱۷,۹۰۰

۴ اسفند ۱۴۰۰

توضیحات

phone

******۰۲۱۵۴

۱۶۷ کیلوگرم

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲,۸۹۹,۰۸۳

دیروز

توضیحات

تیرآهن ۱۶ پروفیل صنعت ماهان (IPE16)

فروشندهشماره تماستوضیحاتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی
phone

******۰۳۱۳۵

۱۶۵ کیلوگرم - درجه ۱.۵

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۵

۱۶۵ کیلوگرم - درجه ۱

location

کارخانه

کیلوگرم

۲,۸۱۶,۰۰۰

دیروز

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۶

بلند

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۶

کوتاه

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۶

بلند

location

کارخانه

شاخه

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۲۱۶۶

location

تهران

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۲۱۵۴

location

تهران

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۲۱۴۳

۱۷۰ کیلوگرم

location

درب کارخانه

شاخه

۲,۸۱۶,۵۱۵

۲ روز پیش

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۴

location

اصفهان

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۲۱۵۴

location

تهران

تماس بگیرید

-

توضیحات

تیرآهن ۱۶ ناب تبریز (IPE16)

فروشندهشماره تماستوضیحاتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی
phone

******۰۳۱۳۵

۱۷۰ کیلوگرم

location

انبار

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۵

۱۷۰ کیلوگرم

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۶

بلند

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۶

کوتاه

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۲۱۶۶

بلند

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۲۱۶۶

کوتاه

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

ابتدا
۱
۲
انتها
معرفی کالا
نظرات کاربران

قیمت تیرآهن ۱۶

تیرآهن از مهم ترین و پرکاربردترین پروفیل ها در صنعت ساختمان سازی می باشد. تیرآهن ۱۶ نیمرخی نیم پهن (IPE) است که ضخامت بال آن ثابت است. در محل اتصال بال به جان در هر دو طرف ماهیچه وجود دارد. تیرآهن ها در انواع IPE، IPB و INP تولید می شوند. وقتی واژه تیرآهن به تنهایی استفاده می شود، منظور تیرآهن IPE است. در میان انواع تیرآهن ها، تیرآهن IPE از محبوبیت بیشتری برخوردار بوده و اکثر نقشه های ساختمانی بر اساس این تیرآهن طراحی می شوند. 

IPE مخفف عبارت I Profile Eroeenne می باشد. این تیر آهن بر اساس استاندارد اروپا تولید می شود. تیرآهن ۱۶ مقاومت خمشی مناسبی دارد. ضخامت جان نیمرخ IPE نسبت به نوع INP کمتر بوده و عرض آن بیشتر است. ضخامت بال آن هم کمتر است. تیرآهن IPE بر اساس ارتفاع جان نامگذاری می شود. بر این اساس ارتفاع جان تیرآهن 16 ، برابر با ۱۶ سانتی متر یا ۱۶۰ میلی متر می باشد.

 

تیرآهن 16
تیرآهن ۱۶

 

تیرآهن ۱۶ از پرکاربردترین انواع تیرآهن IPE در ساختمان سازی می باشد. استفاده از تیرآهن در ساخت اسکلت فلزی، موجب افزایش سرعت ساخت و ساز می شود. اجرای سازه فلزی با تیرآهن ، امکان توسعه سازه در مراحل دیگر را فراهم می کند. کاربرد عمده تیر آهن در ساختمان سازی، پل سازی، صنایع پتروشیمی و ... می باشد. در اجرای ستون، خرپا، نعل درگاه و ... می توان از تیر آهن IPE استفاده کرد.

 

اجزای تیراهن ۱۶

تیرآهن ۱۶ از یک جان و دو بال تشکیل شده است. جان تیرآهن در برابر نیروهای برشی مقاومت می کند. وظیفه بال های تیرآهن نیز مقاومت در برابر گشتاور خمشی است. اگر از قسمت بالای تیرآهن IPE به آن نگاه کنیم، مشاهده می شود که ضخامت بال ها کاملا یکسان است. به عبارت دیگر، ضخامت بال، از نوک بال تا محل اتصال آن به جان تیر آهن ، کاملا یکنواخت است. این در حالی است که در تیر آهن های INP ضخامت بال ها از نوک بال به سمت محل اتصال به جان، افزایش می یابد.

بر اساس مبحث دهم مقررات ملی ساختمان ، برش تیرآهن هایی که برای ساخت مهاربندی ها، تیرها، ستون و اتصالات آنها مصرف می شوند، در صورت موافقت مهندس ناظر می تواند با اره یا برش دستی انجام گیرد. در هر صورت کلیه ناصافی هایی که بر اثر برش به وجود می آید، باید با سنگ زدن برطرف شود.

 

مشخصات تیرآهن ۱۶

همان طور که پیشتر نیز ذکر گردید ارتفاع جان این تیرآهن که با حرف h نشان داده می شود، برابر با ۱۶۰ میلی متر است. عرض بال با حرف b نشان داده شده و برابر با ۸۲ میلی متر می باشد. ضخامت جان که برابر با ۵ میلی متر است با حرف s شناخته می شود. ضخامت بال تیرآهن ۱۶ ، ۷/۴ میلی متر بوده و با حرف t نشان داده می شود. سطح مقطع آن ، ۲۰/۱ سانتی متر مربع بوده و وزن تیرآهن ۱۶ در واحد طول، ۱۵/۸۰۰ کیلوگرم بر متر است.

 

قیمت تیرآهن 16
اجزای تیراهن ۱۶

 

نحوه تولید تیرآهن نمره ۱۶

برای ساخت و تولید تیرآهن ۱۶ ، از شمش های فولادی استفاده می شود. این شمش ها را در کوره های با دمای ۱۱۰۰ درجه سانتی گراد حرارت می دهند تا برای نورد آماده شوند. در ادامه شمش های حرارت دیده را بر روی رول ها قرار داده و به سمت مرحله رافینگ هدایت می نمایند. در مرحله رافینگ از قطر شمش ها کاسته شده و بر طول آن افزوده می شود. این عملیات در سه مرحله انجام می شود. پس از آن تیرآهن های تولید شده را در طول های مورد نظر برش می زنند.

 

قیمت تیر آهن ۱۶

قیمت جهانی آهن بر روی قیمت تیرآهن ۱۶ تاثیرگذار است. تناسب میان میزان عرضه و تقاضا نیز تعیین کننده قیمت تیرآهن ۱۶ می باشد. در صورتی که میزان تقاضا بیشتر از میزان عرضه باشد، قیمت روز تیرآهن ۱۶ افزایش می یابد. قیمت تیرآهن ۱۶ وابسته به برند و کارخانه سازنده آن می باشد. قیمت تیرآهن 16 برندهای مختلف با یکدیگر متفاوت است. هر چه در ساخت آن از مواد اولیه با کیفیت تری استفاده شود، قیمت تیر آهن ۱۶ نیز افزایش خواهد یافت.

قیمت تیراهن ۱۶ اهواز در تیرماه ۱۴۰۰ از کیلویی ۱۵۴۰۰ تومان تا ۱۷۲۰۰ تومان متغیر بوده است. با در نظر گرفتن وزن هر شاخه تیرآهن ۱۶ اهواز در حدود ۲۰۰ کیلوگرم (شاخه ۱۲ متری)، قیمت هر شاخه ۱۲ متری تیرآهن ۱۶ اهواز حدودا بین ۳۰۸۰۰۰۰ تومان تا ۳۴۴۰۰۰۰ تومان بوده است. قیمت تیرآهن 16 فایکو در همین بازه از کیلویی ۱۵۳۵۰ تومان تا ۱۶۴۵۰ تومان تغییر داشته است.

قیمت تیرآهن 16 ذوب آهن اصفهان نیز در همین بازه از کیلویی ۱۵۷۰۰ تومان تا ۱۶۷۵۰ تومان تغییر یافته است. قیمت تیراهن ۱۶ فولاد ناب تبریز، از کیلویی ۱۶۰۰۰ تومان تا ۱۷۳۰۰ تومان بوده است. هر شاخه ۱۲ متری تیراهن ۱۶ جهان فولاد غرب در تیرماه ۱۴۰۰ از ۲۶۹۰۰۰۰ تومان تا ۲۹۵۰۰۰۰ تومان به فروش رسید.

قیمت روز تیرآهن ۱۶ با توجه به نوسانات بازار و شرایط اقتصادی تغییر می یابد. در ساخت تیرآهن شماره ۱۶ از شمش های فولادی استفاده می شود که تهیه و تولید آن هزینه بر است. با نوسان قیمت شمش، قیمت تیرآهن ۱۶ نیز تغییر می یابد. وزن تیرآهن ۱۶ نیز بر روی قیمت آن تاثیرگذار است، با افزایش وزن، قیمت هر شاخه تیرآهن ۱۶ افزایش می یابد. هزینه حمل تیر آهن با توجه به مسافت حمل، میزان سفارش و نوع ماشین حمل متفاوت است.

 

قیمت روز تیرآهن 16
IPE 16

 

تیرآهن IPE به دو دسته تولید داخل و خارجی تقسیم بندی می گردد. تیرآهن های وارداتی غالبا از کشورهایی همچون لهستان، آلمان، اسپانیا و کره وارد می شوند. البته تیر آهن IPE تولیدی کشورهای چین و روسیه نیز وارد می شود. وارداتی و یا تولید داخل بودن تیرآهن می تواند بر قیمت تیراهن ۱۶ تاثیرگذار باشد. در خرید تیرآهن ۱۶ باید توجه داشت که این تیرآهن ها به دو صورت شاخه ای و کیلویی عرضه می شوند. یکی از بیشترین آمار فروش تیرآهن ، متعلق به تیرآهن نمره ۱۶ می باشد.

امتیاز این مطلب:

امتیاز ۴.۰ از ۵ - از مجموع ۳ رای

نظرات کاربران

نام
نام خانوادگی
دیدگاه شما