تیرآهن ۱۶ البرز ایرانیان (فایکو) (IPE16)

تیرآهن ۱۶ البرز ایرانیان (فایکو) (IPE16)

تعداد ارایه دهنده : 7

تیرآهن ۱۶ البرز ایرانیان (فایکو) (IPE16)

فروشندهشماره تماستحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

۵

phone

******۰۲۱۵۴

location

بنگاه تهران

شاخه

۳,۶۳۳,۰۲۸

دیروز

۵

phone

******۰۳۱۳۶

تماس بگیرید

-

۴

phone

******۰۲۱۶۶

location

بنگاه تهران

شاخه

۴,۰۰۰,۰۰۰

۲۰ آذر ۱۴۰۱

۴

phone

******۰۲۱۵۴

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

۴

phone

******۰۲۱۴۵

location

انبار تهران

شاخه

۳,۵۳۲,۰۰۰

دیروز

۳

phone

******۰۲۱۴۳

location

کارخانه

شاخه

۳,۲۰۰,۰۰۰

۲۲ مرداد ۱۴۰۱

۵

phone

******۰۳۱۳۵

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۰,۹۱۰

دیروز

تیرآهن ۱۶ البرز ایرانیان (فایکو) (IPE16)