تیرآهن ۱۶ البرز ایرانیان (فایکو) (IPE16)

تیرآهن ۱۶ البرز ایرانیان (فایکو) (IPE16)

تعداد ارایه دهنده : 6

تیرآهن ۱۶ البرز ایرانیان (فایکو) (IPE16)

فروشندهشماره تماستحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

۵

phone

******۰۲۱۵۴

location

بنگاه تهران

شاخه

۴,۵۳۵,۷۸۰

۲ روز پیش

۵

phone

******۰۳۱۳۶

تماس بگیرید

-

۴

phone

******۰۲۱۶۶

location

بنگاه تهران

شاخه

۴,۸۰۰,۰۰۰

امروز

۴

phone

******۰۲۱۵۴

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

۴

phone

******۰۲۱۴۵

location

انبار تهران

شاخه

تماس بگیرید

-

۳

phone

******۰۹۹۸۱

location

کارخانه

شاخه

تماس بگیرید

-

تیرآهن ۱۶ البرز ایرانیان (فایکو) (IPE16)