تیرآهن ۱۴ (IPE14)

تیرآهن ۱۴ (IPE14)

دسته بندی

تیرآهن IPE

بازه قیمت

تیرآهن ۱۴ (IPE14)

دسته بندی
تیرآهن IPE
تعداد ارائه دهنده ها
۱۴۷ ارائه دهنده
بازه قیمت

introمعرفی کالا
commentنظرات و سوالات
bookmarkافزودن به علاقه مندی
shareاشتراک گذاری
sortمرتب سازی بر اساس

filterفیلتر کردن پیشنهادات


تیرآهن ۱۴ ذوب آهن اصفهان (IPE14)

فروشندهشماره تماستوضیحاتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی
phone

******۰۲۱۵۴

location

بنگاه اصفهان

شاخه

۲,۷۱۰,۰۰۱

۲ روز پیش

توضیحات

phone

******۰۲۱۵۴

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۷,۶۰۰

۲ روز پیش

توضیحات

phone

******۰۲۱۵۴

location

بنگاه تهران

شاخه

۲,۷۰۰,۰۰۱

۲ روز پیش

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۵

۱۵۵ کیلوگرم

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۷,۳۹۶

۲ روز پیش

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۵

۱۵۵ کیلوگرم

location

بنگاه اصفهان

کیلوگرم

۲,۶۹۹,۹۳۰

۲ روز پیش

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۵

نرمال

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۶,۴۹۲

۲ روز پیش

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۶

location

اصفهان

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۲۱۶۶

location

بنگاه تهران

شاخه

۲,۹۴۵,۱۸۰

دیروز

توضیحات

phone

******۰۲۱۵۴

۱۵۵ کیلوگرم

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲,۷۰۰,۰۰۰

۲ روز پیش

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۴

۱۵۵ کیلوگرم

location

بنگاه اصفهان

شاخه

۲,۶۱۰,۰۰۰

۲۹ اسفند ۱۴۰۰

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۵

location

اصفهان

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۲۱۴۳

۱۵۵ کیلوگرم

location

بنگاه

شاخه

۲,۶۱۰,۰۰۰

۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

توضیحات

phone

******۰۲۱۴۳

۱۵۵ کیلوگرم

location

درب کارخانه

کیلو

۱۷,۶۰۴

۲ روز پیش

توضیحات

phone

******۰۲۱۴۵

location

انبار تهران

شاخه

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۲۱۴۵

location

انبار اصفهان

شاخه

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۲۱۴۵

location

کارخانه

كيلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

تیرآهن ۱۴ البرز ایرانیان (فایکو) (IPE14)

فروشندهشماره تماستوضیحاتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی
phone

******۰۲۱۵۴

location

بنگاه تهران

شاخه

۲,۴۹۰,۰۰۰

۲ روز پیش

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۵

۱۵۵ کیلوگرم

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۵

۱۲۵ کیلوگرم

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۷,۸۴۳

۲ روز پیش

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۵

۱۵۵ کیلوگرم

location

انبار فایکو

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۵

۱۳۰ کیلوگرم

location

انبار فایکو

کیلوگرم

۲,۴۸۹,۵۶۰

۲ روز پیش

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۶

سبک

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۷,۹۰۰

۲ روز پیش

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۶

سنگین

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۲۱۶۶

سنگین

location

بنگاه تهران

شاخه

۲,۷۱۶,۲۸۰

دیروز

توضیحات

phone

******۰۲۱۶۶

سبک

location

بنگاه تهران

شاخه

۲,۷۲۷,۱۸۰

دیروز

توضیحات

phone

******۰۲۱۵۴

۱۳۵ کیلوگرم

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۴

۱۳۰ کیلوگرم

location

ساری

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۴

۱۴۴ کیلوگرم

location

ساری

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۵

location

اصفهان

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۲۱۴۳

سبک

location

کارخانه

شاخه

۲,۵۰۰,۰۰۲

۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

توضیحات

phone

******۰۲۱۴۳

۱۳۰ کیلوگرم

location

کارخانه

شاخه

۲,۵۵۰,۰۰۰

۱۳ فروردین ۱۴۰۱

توضیحات

phone

******۰۲۱۴۵

location

انبار تهران

شاخه

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۲۱۴۵

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

تیرآهن ۱۴ پروفیل صنعت ماهان (IPE14)

فروشندهشماره تماستوضیحاتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی
phone

******۰۲۱۵۴

location

بنگاه تهران

شاخه

۲,۳۴۰,۰۰۰

۲ روز پیش

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۵

۱۲۲ کیلوگرم - درجه ۱.۵

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۵

۱۳۰ کیلوگرم - درجه ۱

location

کارخانه

کیلوگرم

۲,۲۹۹,۹۰۰

۲ روز پیش

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۵

۱۳۰ کیلوگرم - درجه ۱.۵

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۵

۱۲۲ کیلوگرم - درجه ۱

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۶

بلند

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۶

کوتاه

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۶

بلند

location

کارخانه

شاخه

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۲۱۶۶

بلند

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۲۱۶۶

کوتاه

location

بنگاه تهران

شاخه

۲,۵۵۲,۷۸۰

دیروز

توضیحات

phone

******۰۲۱۵۴

۱۲۰ کیلوگرم

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲,۳۴۰,۰۰۰

۲ روز پیش

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۴

location

اصفهان

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۵

location

اصفهان

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۲۱۴۳

۱۲۰ کیلوگرم

location

درب کارخانه

شاخه

۲,۳۵۰,۰۰۲

۲ روز پیش

توضیحات

phone

******۰۲۱۴۵

location

انبار تهران

شاخه

تماس بگیرید

-

توضیحات

تیرآهن ۱۴ گروه ملی صنعتی فولاد ایران (کوثر اهواز) (IPE14)

فروشندهشماره تماستوضیحاتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی
phone

******۰۲۱۵۴

location

تهران

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۵

location

اصفهان

تماس بگیرید

-

توضیحات

ابتدا
۱
۲
۳
انتها
معرفی کالا
نظرات کاربران

قیمت تیرآهن ۱۴

تیرآهن از مهم ترین و پرکاربردترین پروفیل ها در صنعت ساختمان سازی می باشد. تیرآهن ۱۴ نیمرخی نیم پهن (IPE) است که ضخامت بال آن ثابت است. در محل اتصال بال به جان در هر دو طرف ماهیچه وجود دارد. تیرآهن ها در انواع IPE، IPB و INP تولید می شوند. وقتی واژه تیرآهن به تنهایی استفاده می شود، منظور تیرآهن IPE است. در میان انواع تیرآهن ها، تیرآهن IPE از محبوبیت بیشتری برخوردار بوده و اکثر نقشه های ساختمانی بر اساس این تیرآهن طراحی می شوند.

IPE مخفف عبارت I Profile Eroeenne می باشد. این تیر آهن بر اساس استاندارد اروپا تولید می شود. تیرآهن ۱۴ مقاومت خمشی مناسبی دارد. ضخامت جان نیمرخ IPE نسبت به نوع INP کمتر بوده و عرض آن بیشتر است. ضخامت بال آن هم کمتر است. تیرآهن IPE بر اساس ارتفاع جان نامگذاری می شود. بر این اساس ارتفاع جان تیر آهن ۱۴ ، برابر با ۱۴ سانتی متر یا ۱۴۰ میلی متر می باشد.

 

تیرآهن 14
تیرآهن ۱۴

 

تیرآهن ۱۴ از پرکاربردترین انواع تیرآهن IPE در ساختمان سازی می باشد. استفاده از تیرآهن در ساخت اسکلت فلزی، موجب افزایش سرعت ساخت و ساز می شود. اجرای سازه فلزی با تیرآهن ، امکان توسعه سازه در مراحل دیگر را فراهم می کند. کاربرد عمده تیر آهن در ساختمان سازی، پل سازی، صنایع پتروشیمی و ... می باشد. در اجرای ستون، خرپا، نعل درگاه و ... می توان از تیر آهن IPE استفاده کرد.

 

اجزای تیرآهن ۱۴

تیرآهن ۱۴ از یک جان و دو بال تشکیل شده است. جان تیرآهن در برابر نیروهای برشی مقاومت می کند. وظیفه بال های تیرآهن نیز مقاومت در برابر گشتاور خمشی است. اگر از قسمت بالای تیرآهن IPE به آن نگاه کنیم، مشاهده می شود که ضخامت بال ها کاملا یکسان است. به عبارت دیگر، ضخامت بال، از نوک بال تا محل اتصال آن به جان تیر آهن ، کاملا یکنواخت است. این در حالی است که در تیر آهن های INP ضخامت بال ها از نوک بال به سمت محل اتصال به جان، افزایش می یابد.

بر اساس مبحث دهم مقررات ملی ساختمان ، برش تیرآهن هایی که برای ساخت مهاربندی ها، تیرها، ستون و اتصالات آنها مصرف می شوند، در صورت موافقت مهندس ناظر می تواند با اره یا برش دستی انجام گیرد. در هر صورت کلیه ناصافی هایی که بر اثر برش به وجود می آید، باید با سنگ زدن برطرف شود.

 

مشخصات تیرآهن ۱۴

همان طور که پیشتر نیز ذکر گردید ارتفاع جان این تیرآهن که با حرف h نشان داده می شود، برابر با ۱۴۰ میلی متر است. عرض بال با حرف b نشان داده شده و برابر با ۷۳ میلی متر می باشد. ضخامت جان که برابر با ۴/۷ میلی متر است با حرف s شناخته می شود. ضخامت بال تیر آهن ۱۴ ، ۶/۹ میلی متر بوده و با حرف t نشان داده می شود. سطح مقطع آن ، ۱۶/۴ سانتی متر مربع بوده و وزن تیرآهن ۱۴ در واحد طول، ۱۲/۹۰۰ کیلوگرم بر متر است. ممکن است وزن تیراهن ۱۴ برندهای مختلف با یکدیگر متفاوت باشد.

 

قیمت تیرآهن 14
اجزای تیرآهن 14

 

نحوه تولید تیرآهن نمره ۱۴

برای ساخت و تولید تیرآهن ۱۴ ، از شمش های فولادی استفاده می شود. این شمش ها را در کوره های با دمای ۱۱۰۰ درجه سانتی گراد حرارت می دهند تا برای نورد آماده شوند. در ادامه شمش های حرارت دیده را بر روی رول ها قرار داده و به سمت مرحله رافینگ هدایت می نمایند. در مرحله رافینگ از قطر شمش ها کاسته شده و بر طول آن افزوده می شود. این عملیات در سه مرحله انجام می شود. پس از آن تیرآهن های تولید شده را در طول های مورد نظر برش می زنند.

 

قیمت تیراهن ۱۴

قیمت جهانی آهن بر روی قیمت تیراهن 14 تاثیرگذار است. تناسب میان میزان عرضه و تقاضا نیز تعیین کننده قیمت تیرآهن 14 می باشد. در صورتی که میزان تقاضا بیشتر از میزان عرضه باشد، قیمت روز تیرآهن ۱۴ افزایش می یابد. قیمت تیرآهن ۱۴ وابسته به برند و کارخانه سازنده آن می باشد. قیمت تیراهن ۱۴ برندهای مختلف با یکدیگر متفاوت است. هر چه در ساخت آن از مواد اولیه با کیفیت تری استفاده شود، قیمت تیرآهن ۱۴ نیز افزایش خواهد یافت.

قیمت تیرآهن ۱۴ اهواز در تیرماه ۱۴۰۰ از کیلویی ۱۵۴۰۰ تومان تا ۱۷۲۰۰ تومان متغیر بوده است. با در نظر گرفتن وزن هر شاخه تیرآهن ۱۴ اهواز در حدود ۱۶۴ کیلوگرم (شاخه ۱۲ متری)، قیمت تیرآهن ۱۴ اهواز دوازده متری، حدودا بین ۲۵۲۵۶۰۰ تومان تا ۲۸۲۰۸۰۰ تومان بوده است. قیمت تیرآهن 14 فایکو در همین بازه از کیلویی ۱۵۳۵۰ تومان تا ۱۶۴۵۰ تومان تغییر داشته است.

قیمت تیرآهن نمره ۱۴ ظفر بناب از کیلویی ۱۶۲۵۰ تومان تا ۱۷۵۰۰ تومان متغیر بوده است. قیمت تیرآهن ۱۴ فولاد البرز غرب در تیرماه ۱۴۰۰ ، حداقل ۱۵۳۵۰ تومان و حداکثر ۱۶۸۰۰ تومان، بوده است. قیمت تیرآهن 14 ذوب آهن اصفهان نیز در همین بازه از کیلویی ۱۵۵۴۰ تومان تا ۱۶۴۵۰ تومان تغییر یافته است.

قیمت روز تیرآهن ۱۴ با توجه به نوسانات بازار و شرایط اقتصادی تغییر می یابد. در ساخت تیرآهن شماره ۱۴ از شمش های فولادی استفاده می شود که تهیه و تولید آن هزینه بر است. با نوسان قیمت شمش، قیمت تیراهن ۱۴ نیز تغییر می یابد. وزن تیراهن ۱۴ نیز بر روی قیمت آن تاثیرگذار است، با افزایش وزن، قیمت هر شاخه تیرآهن ۱۴ افزایش می یابد. هزینه حمل تیر آهن با توجه به مسافت حمل، میزان سفارش و نوع ماشین حمل متفاوت است.

 

قیمت روز تیرآهن 14
IPE 14

 

تیرآهن IPE به دو دسته تولید داخل و خارجی تقسیم بندی می گردد. تیرآهن های وارداتی غالبا از کشورهایی همچون لهستان، آلمان، اسپانیا و کره وارد می شوند. البته تیر آهن IPE تولیدی کشورهای چین و روسیه نیز وارد می شود. وارداتی و یا تولید داخل بودن تیرآهن می تواند بر قیمت تیر آهن ۱۴ تاثیرگذار باشد. در خرید تیرآهن ۱۴ باید توجه داشت که این تیرآهن ها به دو صورت شاخه ای و کیلویی عرضه می شوند. یکی از بیشترین آمار فروش تیرآهن ، متعلق به تیرآهن نمره ۱۴ می باشد.

امتیاز این مطلب:

امتیاز ۴.۰ از ۵ - از مجموع ۳ رای

نظرات کاربران

نام
نام خانوادگی
دیدگاه شما