تیرآهن ۱۴ ذوب آهن اصفهان (IPE14)

تیرآهن ۱۴ ذوب آهن اصفهان (IPE14)

تعداد ارایه دهنده : 8

تیرآهن ۱۴ ذوب آهن اصفهان (IPE14)

فروشندهشماره تماستحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

۵

phone

******۰۲۱۵۴

location

بنگاه اصفهان

شاخه

۳,۶۱۴,۶۷۹

دیروز

۵

phone

******۰۳۱۳۵

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۳,۶۷۰

دیروز

۵

phone

******۰۳۱۳۶

تماس بگیرید

-

۴

phone

******۰۲۱۶۶

location

بنگاه تهران

شاخه

۳,۹۸۰,۰۰۰

۲۰ آذر ۱۴۰۱

۳

phone

******۰۳۱۳۴

location

بنگاه اصفهان

شاخه

۳,۶۴۲,۲۰۲

دیروز

۴

phone

******۰۲۱۵۴

تماس بگیرید

-

۴

phone

******۰۲۱۴۵

location

انبار تهران

شاخه

۳,۶۵۱,۰۰۰

دیروز

۳

phone

******۰۲۱۴۳

location

بنگاه

شاخه

۲,۵۹۶,۳۳۰

۲۹ شهریور ۱۴۰۱

تیرآهن ۱۴ ذوب آهن اصفهان (IPE14)