میلگرد ۵.۵ ساده کیان فولاد ابهر

میلگرد ۵.۵ ساده کیان فولاد ابهر

تعداد ارایه دهنده : 2

میلگرد ۵.۵ ساده کیان فولاد ابهر

فروشندهشماره تماستحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

۵

phonelocation

کارخانه

کیلوگرم

۲۴,۴۰۰

امروز

۵

phone

******۰۲۱۵۴

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۴,۵۴۶

۴ روز پیش

میلگرد ۵.۵ ساده کیان فولاد ابهر