میلگرد ۲۸ سیادن ابهر ( آجدار - A3 )

میلگرد ۲۸ سیادن ابهر ( آجدار - A3 )

تعداد ارایه دهنده : 4

میلگرد ۲۸ سیادن ابهر ( آجدار - A3 )

فروشندهشماره تماستحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

۵

phonelocation

کارخانه

کیلوگرم

۲۵,۱۰۰

امروز

۳

phone

******۰۹۹۸۱

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۶,۸۰۰

۵ اردیبهشت ۱۴۰۳

۳

phone

******۰۳۱۳۴

location

ابهر

کیلوگرم

۲۳,۶۷۰

دیروز

۴

phone

******۰۲۱۴۵

location

کارخانه

كيلوگرم

تماس بگیرید

-

میلگرد ۲۸ سیادن ابهر ( آجدار - A3 )