میلگرد ۲۸ راد همدان ( آجدار - A3 )

میلگرد ۲۸ راد همدان ( آجدار - A3 )

تعداد ارایه دهنده : 7

میلگرد ۲۸ راد همدان ( آجدار - A3 )

فروشندهشماره تماستحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

۵

phonelocation

کارخانه

کیلوگرم

۲۴,۴۰۰

امروز

۳

phone

******۰۹۹۸۱

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۵,۸۵۰

دیروز

۵

phone

******۰۲۱۵۴

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۳,۹۹۱

۲ روز پیش

۴

phone

******۰۲۱۶۶

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

۳

phone

******۰۳۱۳۴

location

همدان

کیلوگرم

۲۴,۱۱۵

دیروز

۴

phone

******۰۲۱۵۴

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۴,۱۱۵

دیروز

۴

phone

******۰۲۱۴۵

location

کارخانه

كيلوگرم

تماس بگیرید

-

میلگرد ۲۸ راد همدان ( آجدار - A3 )