میلگرد ۲۸ راد همدان ( آجدار - A3 )

میلگرد ۲۸ راد همدان ( آجدار - A3 )

تعداد ارایه دهنده : 9

میلگرد ۲۸ راد همدان ( آجدار - A3 )

فروشندهشماره تماستحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

۵

phonelocation

کارخانه

کیلوگرم

۱۸,۶۷۰

امروز

۵

phone

******۰۲۱۵۴

تماس بگیرید

-

۵

phone

******۰۳۱۳۵

تماس بگیرید

-

۵

phone

******۰۳۱۳۶

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۰,۰۶۹

دیروز

۴

phone

******۰۲۱۶۶

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۰,۰۰۰

۲۰ آذر ۱۴۰۱

۳

phone

******۰۳۱۳۴

تماس بگیرید

-

۴

phone

******۰۲۱۵۴

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۰,۰۹۶

دیروز

۳

phone

******۰۲۱۴۳

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۰,۰۷۰

دیروز

۴

phone

******۰۲۱۴۵

location

کارخانه

كيلوگرم

۱۸,۷۷۰

دیروز