میلگرد ۲۸ جهان فولاد سیرجان ( آجدار - A3 )

میلگرد ۲۸ جهان فولاد سیرجان ( آجدار - A3 )

تعداد ارایه دهنده : 5

میلگرد ۲۸ جهان فولاد سیرجان ( آجدار - A3 )

فروشندهشماره تماستحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

۵

phonelocation

کارخانه

کیلوگرم

۲۴,۷۰۰

امروز

۵

phone

******۰۲۱۵۴

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۴,۵۴۶

۲ روز پیش

۴

phone

******۰۲۱۶۶

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

۴

phone

******۰۲۱۴۵

location

کارخانه

كيلوگرم

تماس بگیرید

-

۳

phone

******۰۳۱۳۴

location

سیرجان

کیلوگرم

۲۴,۹۵۴

۲ روز پیش

میلگرد ۲۸ جهان فولاد سیرجان ( آجدار - A3 )