میلگرد ۲۸ بافق یزد ( آجدار - A3 )

میلگرد ۲۸ بافق یزد ( آجدار - A3 )

تعداد ارایه دهنده : 8

میلگرد ۲۸ بافق یزد ( آجدار - A3 )

فروشندهشماره تماستحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

۵

phonelocation

کارخانه

کیلوگرم

۲۳,۷۰۰

امروز

۳

phone

******۰۹۹۸۱

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۵,۳۰۰

۲ روز پیش

۵

phone

******۰۲۱۵۴

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۳,۳۰۳

۲ روز پیش

۵

phone

******۰۳۱۳۶

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۳,۳۹۴

۲ روز پیش

۴

phone

******۰۲۱۶۶

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

۳

phone

******۰۳۱۳۴

location

بافق

کیلوگرم

۲۳,۴۸۶

۲ روز پیش

۴

phone

******۰۲۱۵۴

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۳,۴۸۶

۲ روز پیش

۴

phone

******۰۲۱۴۵

location

کارخانه

كيلوگرم

تماس بگیرید

-

میلگرد ۲۸ بافق یزد ( آجدار - A3 )