میلگرد ۲۸ بافق یزد ( آجدار - A3 )

میلگرد ۲۸ بافق یزد ( آجدار - A3 )

تعداد ارایه دهنده : 8

میلگرد ۲۸ بافق یزد ( آجدار - A3 )

فروشندهشماره تماستحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

۵

phonelocation

کارخانه

کیلوگرم

۱۵,۴۵۰

امروز

۵

phone

******۰۲۱۵۴

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۹,۳۶۳

دیروز

۵

phone

******۰۳۱۳۵

تماس بگیرید

-

۵

phone

******۰۳۱۳۶

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۹,۰۵۵

۲ روز پیش

۴

phone

******۰۲۱۶۶

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۸,۸۳۰

۲۰ آذر ۱۴۰۱

۳

phone

******۰۳۱۳۴

location

بافق (یزد)

کیلوگرم

۱۵,۵۵۰

۲۳ مرداد ۱۴۰۰

۳

phone

******۰۲۱۴۳

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۸,۸۱۰

دیروز

۴

phone

******۰۲۱۵۴

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۸,۸۹۹

دیروز