میلگرد ۱۰ کویر کاشان ( آجدار - A3 )

میلگرد ۱۰ کویر کاشان ( آجدار - A3 )

تعداد ارایه دهنده : 8

میلگرد ۱۰ کویر کاشان ( آجدار - A3 )

فروشندهشماره تماستحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

۵

phonelocation

کارخانه

کیلوگرم

۲۷,۱۰۰

امروز

۳

phone

******۰۹۹۸۱

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

۵

phone

******۰۲۱۵۴

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۸,۳۶۴

۲ روز پیش

۵

phone

******۰۳۱۳۶

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۵,۷۸۰

دیروز

۴

phone

******۰۲۱۶۶

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

۳

phone

******۰۳۱۳۴

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

۴

phone

******۰۲۱۵۴

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

۴

phone

******۰۲۱۴۵

location

کاشان

كيلوگرم

تماس بگیرید

-

میلگرد ۱۰ کویر کاشان ( آجدار - A3 )