میلگرد ۱۰ کویر کاشان ( آجدار - A3 )

میلگرد ۱۰ کویر کاشان ( آجدار - A3 )

تعداد ارایه دهنده : 9

میلگرد ۱۰ کویر کاشان ( آجدار - A3 )

فروشندهشماره تماستحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

۵

phonelocation

کارخانه

کیلوگرم

۱۶,۱۸۵

امروز

۵

phone

******۰۲۱۵۴

تماس بگیرید

-

۵

phone

******۰۳۱۳۵

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

۵

phone

******۰۳۱۳۶

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

۴

phone

******۰۲۱۶۶

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۱,۰۹۰

۲۰ آذر ۱۴۰۱

۳

phone

******۰۳۱۳۴

location

کاشان

کیلوگرم

۱۷,۳۵۰

۸ بهمن ۱۴۰۰

۴

phone

******۰۲۱۵۴

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۱,۱۰۱

دیروز

۳

phone

******۰۲۱۴۳

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۶,۲۸۵

۲۸ آبان ۱۴۰۱

۴

phone

******۰۲۱۴۵

location

کارخانه

كيلوگرم

تماس بگیرید

-