میلگرد ۱۰ میانه ( آجدار - A3 )

میلگرد ۱۰ میانه ( آجدار - A3 )

تعداد ارایه دهنده : 6

میلگرد ۱۰ میانه ( آجدار - A3 )

فروشندهشماره تماستحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

۵

phonelocation

کارخانه

کیلوگرم

۲۳,۸۰۰

امروز

۵

phone

******۰۲۱۵۴

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۳,۷۱۶

دیروز

۵

phone

******۰۳۱۳۶

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

۴

phone

******۰۲۱۶۶

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

۳

phone

******۰۳۱۳۴

location

میانه

کیلوگرم

۲۴,۰۳۷

دیروز

۳

phone

******۰۹۹۸۱

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

میلگرد ۱۰ میانه ( آجدار - A3 )