میلگرد ۱۰ شاهین بناب ( آجدار - A3 )

میلگرد ۱۰ شاهین بناب ( آجدار - A3 )

تعداد ارایه دهنده : 5

میلگرد ۱۰ شاهین بناب ( آجدار - A3 )

فروشندهشماره تماستحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

۵

phonelocation

کارخانه

کیلوگرم

۲۷,۶۰۰

امروز

۵

phone

******۰۳۱۳۶

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۷,۶۷۰

دیروز

۴

phone

******۰۲۱۶۶

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

۳

phone

******۰۳۱۳۴

location

بناب

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

۳

phone

******۰۹۹۸۱

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

میلگرد ۱۰ شاهین بناب ( آجدار - A3 )