میلگرد ۱۰ شاهرود ( آجدار - A3 )

میلگرد ۱۰ شاهرود ( آجدار - A3 )

تعداد ارایه دهنده : 8

میلگرد ۱۰ شاهرود ( آجدار - A3 )

فروشندهشماره تماستحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

۵

phonelocation

کارخانه

کیلوگرم

۱۹,۱۰۰

امروز

۵

phone

******۰۲۱۵۴

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۰,۹۷۱

۲ روز پیش

۵

phone

******۰۳۱۳۵

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

۵

phone

******۰۳۱۳۶

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۰,۶۱۵

۳ روز پیش

۴

phone

******۰۲۱۶۶

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

۴

phone

******۰۲۱۵۴

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۰,۶۴۲

۲ روز پیش

۳

phone

******۰۲۱۴۳

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۰,۲۰۵

هفته پیش

۴

phone

******۰۲۱۴۵

location

کارخانه

كيلوگرم

تماس بگیرید

-