میلگرد ۱۰ سیادن ابهر ( آجدار - A3 )

میلگرد ۱۰ سیادن ابهر ( آجدار - A3 )

تعداد ارایه دهنده : 7

میلگرد ۱۰ سیادن ابهر ( آجدار - A3 )

فروشندهشماره تماستحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

۵

phonelocation

کارخانه

کیلوگرم

۲۶,۱۰۰

امروز

۳

phone

******۰۹۹۸۱

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

۵

phone

******۰۲۱۵۴

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۵,۸۱۸

دیروز

۵

phone

******۰۳۱۳۶

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۶,۵۱۴

دیروز

۴

phone

******۰۲۱۶۶

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

۳

phone

******۰۳۱۳۴

location

ابهر

کیلوگرم

۲۶,۳۳۰

دیروز

۴

phone

******۰۲۱۴۵

location

کارخانه

كيلوگرم

تماس بگیرید

-

میلگرد ۱۰ سیادن ابهر ( آجدار - A3 )