میلگرد ۱۰ بافق یزد ( آجدار - A3 )

میلگرد ۱۰ بافق یزد ( آجدار - A3 )

تعداد ارایه دهنده : 9

میلگرد ۱۰ بافق یزد ( آجدار - A3 )

فروشندهشماره تماستحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

۵

phonelocation

کارخانه

کیلوگرم

۱۶,۱۵۰

امروز

۵

phone

******۰۲۱۵۴

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۰,۰۹۸

دیروز

۵

phone

******۰۳۱۳۵

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۹,۵۶۵

دیروز

۵

phone

******۰۳۱۳۶

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۸,۹۸۲

۲ روز پیش

۴

phone

******۰۲۱۶۶

تماس بگیرید

-

۳

phone

******۰۳۱۳۴

location

بافق (یزد)

کیلوگرم

۱۶,۲۵۰

۲۳ مرداد ۱۴۰۰

۴

phone

******۰۲۱۴۵

location

کارخانه

كيلوگرم

۱۹,۵۶۵

دیروز

۳

phone

******۰۲۱۴۳

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۹,۴۵۰

دیروز

۴

phone

******۰۲۱۵۴

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۹,۶۳۳

دیروز