میلگرد ۱۰ بافق یزد ( آجدار - A3 )

میلگرد ۱۰ بافق یزد ( آجدار - A3 )

تعداد ارایه دهنده : 8

میلگرد ۱۰ بافق یزد ( آجدار - A3 )

فروشندهشماره تماستحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

۵

phonelocation

کارخانه

کیلوگرم

۲۷,۲۰۰

امروز

۳

phone

******۰۹۹۸۱

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

۵

phone

******۰۲۱۵۴

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۷,۱۸۲

دیروز

۵

phone

******۰۳۱۳۶

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۷,۱۵۶

دیروز

۴

phone

******۰۲۱۶۶

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

۳

phone

******۰۳۱۳۴

location

بافق

کیلوگرم

۲۷,۶۱۵

۵ روز پیش

۴

phone

******۰۲۱۴۵

location

کارخانه

كيلوگرم

تماس بگیرید

-

۴

phone

******۰۲۱۵۴

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

میلگرد ۱۰ بافق یزد ( آجدار - A3 )