تیرآهن ۲۰ گروه ملی صنعتی فولاد ایران (کوثر اهواز) (IPE20)

تیرآهن ۲۰ گروه ملی صنعتی فولاد ایران (کوثر اهواز) (IPE20)

تعداد ارایه دهنده : 1

تیرآهن ۲۰ گروه ملی صنعتی فولاد ایران (کوثر اهواز) (IPE20)

فروشندهشماره تماستحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

۳

phone

******۰۹۹۸۱

location

درب کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

تیرآهن ۲۰ گروه ملی صنعتی فولاد ایران (کوثر اهواز) (IPE20)