تیرآهن ۲۰ ظفر بناب (IPE20)

تیرآهن ۲۰ ظفر بناب (IPE20)

تعداد ارایه دهنده : 3

تیرآهن ۲۰ ظفر بناب (IPE20)

فروشندهشماره تماستحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

۵

phone

******۰۳۱۳۶

تماس بگیرید

-

۳

phone

******۰۹۹۸۱

location

درب کارخانه

کیلو

تماس بگیرید

-

۴

phone

******۰۲۱۵۴

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

تیرآهن ۲۰ ظفر بناب (IPE20)