تیرآهن ۲۰ احرامیان یزد (IPE20)

تیرآهن ۲۰ احرامیان یزد (IPE20)

تعداد ارایه دهنده : 7

تیرآهن ۲۰ احرامیان یزد (IPE20)

فروشندهشماره تماستحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

۵

phone

******۰۳۱۳۵

location

انبار

کیلوگرم

۱۷,۲۹۸

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

۵

phone

******۰۳۱۳۶

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

۴

phone

******۰۲۱۶۶

location

بنگاه تهران

شاخه

۶,۲۰۰,۰۰۰

۲۰ آذر ۱۴۰۱

۳

phone

******۰۲۱۴۳

location

درب کارخانه

کیلو

۳,۹۴۴,۹۵۵

۲۹ شهریور ۱۴۰۱

۵

phone

******۰۲۱۵۴

location

بنگاه تهران

شاخه

۵,۶۸۸,۰۷۴

دیروز

۴

phone

******۰۲۱۵۴

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۵,۶۸۸,۰۷۳

دیروز

۴

phone

******۰۲۱۴۵

location

انبار تهران

شاخه

۵,۶۴۲,۰۰۰

دیروز

تیرآهن ۲۰ احرامیان یزد (IPE20)