تیرآهن ۲۰ آریان فولاد (IPE20)

تیرآهن ۲۰ آریان فولاد (IPE20)

تعداد ارایه دهنده : 4

تیرآهن ۲۰ آریان فولاد (IPE20)

فروشندهشماره تماستحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

۵

phone

******۰۳۱۳۶

تماس بگیرید

-

۴

phone

******۰۲۱۶۶

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

۴

phone

******۰۲۱۴۵

تماس بگیرید

-

۳

phone

******۰۹۹۸۱

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

تیرآهن ۲۰ آریان فولاد (IPE20)