تیرآهن ۱۸ گروه ملی صنعتی فولاد ایران (کوثر اهواز) (IPE18)

تیرآهن ۱۸ گروه ملی صنعتی فولاد ایران (کوثر اهواز) (IPE18)

تعداد ارایه دهنده : 3

تیرآهن ۱۸ گروه ملی صنعتی فولاد ایران (کوثر اهواز) (IPE18)

فروشندهشماره تماستحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

۵

phone

******۰۲۱۵۴

location

بنگاه تهران

شاخه

تماس بگیرید

-

۵

phone

******۰۳۱۳۶

location

انبار اهواز

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

۳

phone

******۰۹۹۸۱

location

درب کارخانه

کیلو

تماس بگیرید

-

تیرآهن ۱۸ گروه ملی صنعتی فولاد ایران (کوثر اهواز) (IPE18)