تیرآهن ۱۸ گروه ملی صنعتی فولاد ایران (کوثر اهواز) (IPE18)

تیرآهن ۱۸ گروه ملی صنعتی فولاد ایران (کوثر اهواز) (IPE18)

تعداد ارایه دهنده : 5

تیرآهن ۱۸ گروه ملی صنعتی فولاد ایران (کوثر اهواز) (IPE18)

فروشندهشماره تماستحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

۵

phone

******۰۲۱۵۴

location

بنگاه تهران

شاخه

۵,۰۷۹,۷۸۹

دیروز

۵

phone

******۰۳۱۳۵

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۹,۵۴۰

دیروز

۵

phone

******۰۳۱۳۶

location

انبار اهواز

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

۳

phone

******۰۲۱۴۳

location

درب کارخانه

کیلو

تماس بگیرید

-

۳

phone

******۰۳۱۳۴

location

اهواز

کیلوگرم

۱۷,۹۰۰

۴ اسفند ۱۴۰۰

تیرآهن ۱۸ گروه ملی صنعتی فولاد ایران (کوثر اهواز) (IPE18)