تیرآهن ۱۸ احرامیان یزد (IPE18)

تیرآهن ۱۸ احرامیان یزد (IPE18)

تعداد ارایه دهنده : 8

تیرآهن ۱۸ احرامیان یزد (IPE18)

فروشندهشماره تماستحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

۵

phone

******۰۳۱۳۵

location

انبار

کیلوگرم

۱۷,۲۹۸

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

۵

phone

******۰۳۱۳۶

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۱,۸۳۵

دیروز

۴

phone

******۰۲۱۶۶

location

بنگاه تهران

شاخه

۴,۸۰۰,۰۰۰

۱۹ آذر ۱۴۰۱

۳

phone

******۰۲۱۴۳

location

درب کارخانه

کیلو

۳,۳۹۴,۴۹۵

۲۹ شهریور ۱۴۰۱

۳

phone

******۰۳۱۳۴

location

بنگاه اصفهان

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

۵

phone

******۰۲۱۵۴

location

بنگاه تهران

شاخه

۴,۴۰۳,۶۷۰

دیروز

۴

phone

******۰۲۱۵۴

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۴,۴۴۹,۵۴۱

دیروز

۴

phone

******۰۲۱۴۵

location

انبار تهران

شاخه

۴,۴۰۳,۰۰۰

دیروز

تیرآهن ۱۸ احرامیان یزد (IPE18)