تیرآهن ۱۶ گروه ملی صنعتی فولاد ایران (کوثر اهواز) (IPE16)

تیرآهن ۱۶ گروه ملی صنعتی فولاد ایران (کوثر اهواز) (IPE16)

تعداد ارایه دهنده : 5

تیرآهن ۱۶ گروه ملی صنعتی فولاد ایران (کوثر اهواز) (IPE16)

فروشندهشماره تماستحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

۵

phone

******۰۲۱۵۴

تماس بگیرید

-

۵

phone

******۰۳۱۳۶

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۶,۴۲۲

دیروز

۴

phone

******۰۲۱۶۶

location

بنگاه تهران

شاخه

تماس بگیرید

-

۳

phone

******۰۹۹۸۱

location

درب کارخانه

کیلو

تماس بگیرید

-

۴

phone

******۰۲۱۵۴

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

تیرآهن ۱۶ گروه ملی صنعتی فولاد ایران (کوثر اهواز) (IPE16)