تیرآهن ۱۶ پروفیل صنعت ماهان (IPE16)

تیرآهن ۱۶ پروفیل صنعت ماهان (IPE16)

تعداد ارایه دهنده : 5

تیرآهن ۱۶ پروفیل صنعت ماهان (IPE16)

فروشندهشماره تماستحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

۵

phone

******۰۳۱۳۶

location

کارخانه

کیلوگرم

۴,۴۰۳,۶۷۰

۳ روز پیش

۴

phone

******۰۲۱۶۶

تماس بگیرید

-

۴

phone

******۰۲۱۵۴

تماس بگیرید

-

۳

phone

******۰۹۹۸۱

location

درب کارخانه

شاخه

تماس بگیرید

-

۵

phone

******۰۲۱۵۴

تماس بگیرید

-

تیرآهن ۱۶ پروفیل صنعت ماهان (IPE16)