تیرآهن ۱۶ ناب تبریز (IPE16)

تیرآهن ۱۶ ناب تبریز (IPE16)

تعداد ارایه دهنده : 5

تیرآهن ۱۶ ناب تبریز (IPE16)

فروشندهشماره تماستحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

۵

phone

******۰۳۱۳۵

location

انبار

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

۵

phone

******۰۳۱۳۶

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

۴

phone

******۰۲۱۶۶

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

۳

phone

******۰۳۱۳۴

location

تبریز

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

۳

phone

******۰۲۱۴۳

location

درب کارخانه

کیلو

۱۹۳,۵۰۰

۱ آذر ۱۴۰۱

تیرآهن ۱۶ ناب تبریز (IPE16)