تیرآهن ۱۶ ناب تبریز (IPE16)

تیرآهن ۱۶ ناب تبریز (IPE16)

تعداد ارایه دهنده : 3

تیرآهن ۱۶ ناب تبریز (IPE16)

فروشندهشماره تماستحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

۵

phone

******۰۳۱۳۶

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

۴

phone

******۰۲۱۶۶

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

۳

phone

******۰۹۹۸۱

location

درب کارخانه

کیلو

تماس بگیرید

-

تیرآهن ۱۶ ناب تبریز (IPE16)