تیرآهن ۱۶ جهان فولاد غرب (سیما جهان فولاد) (IPE16)

تیرآهن ۱۶ جهان فولاد غرب (سیما جهان فولاد) (IPE16)

تعداد ارایه دهنده : 3

تیرآهن ۱۶ جهان فولاد غرب (سیما جهان فولاد) (IPE16)

فروشندهشماره تماستحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

۵

phone

******۰۳۱۳۶

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

۳

phone

******۰۹۹۸۱

location

کارخانه

کیلوگرم

۴,۳۱۱,۹۳۰

۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲

۴

phone

******۰۲۱۵۴

تماس بگیرید

-

تیرآهن ۱۶ جهان فولاد غرب (سیما جهان فولاد) (IPE16)