تیرآهن ۱۶ جهان فولاد غرب (سیما جهان فولاد) (IPE16)

تیرآهن ۱۶ جهان فولاد غرب (سیما جهان فولاد) (IPE16)

تعداد ارایه دهنده : 5

تیرآهن ۱۶ جهان فولاد غرب (سیما جهان فولاد) (IPE16)

فروشندهشماره تماستحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

۵

phone

******۰۳۱۳۶

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

۳

phone

******۰۲۱۴۳

location

کارخانه

کیلوگرم

۳,۴۸۶,۲۴۰

دیروز

۳

phone

******۰۳۱۳۴

تماس بگیرید

-

۵

phone

******۰۳۱۳۵

location

کارخانه

کیلوگرم

۳,۳۴۸,۰۰۰

دیروز

۴

phone

******۰۲۱۵۴

تماس بگیرید

-

تیرآهن ۱۶ جهان فولاد غرب (سیما جهان فولاد) (IPE16)