تیرآهن ۱۶ احرامیان یزد (IPE16)

تیرآهن ۱۶ احرامیان یزد (IPE16)

تعداد ارایه دهنده : 8

تیرآهن ۱۶ احرامیان یزد (IPE16)

فروشندهشماره تماستحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

۵

phone

******۰۳۱۳۵

تماس بگیرید

-

۵

phone

******۰۳۱۳۶

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۰,۶۴۲

دیروز

۴

phone

******۰۲۱۶۶

location

بنگاه تهران

شاخه

۳,۸۰۰,۰۰۰

۲۰ آذر ۱۴۰۱

۳

phone

******۰۲۱۴۳

location

درب کارخانه

کیلو

۳,۰۲۷,۵۲۵

۲۹ شهریور ۱۴۰۱

۳

phone

******۰۳۱۳۴

تماس بگیرید

-

۵

phone

******۰۲۱۵۴

location

بنگاه تهران

شاخه

۳,۴۸۶,۲۳۹

دیروز

۴

phone

******۰۲۱۵۴

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۳,۶۱۲,۳۸۵

دیروز

۴

phone

******۰۲۱۴۵

location

انبار تهران

شاخه

۳,۴۸۶,۰۰۰

دیروز

تیرآهن ۱۶ احرامیان یزد (IPE16)