تیرآهن ۱۴ گروه ملی صنعتی فولاد ایران (کوثر اهواز) (IPE14)

تیرآهن ۱۴ گروه ملی صنعتی فولاد ایران (کوثر اهواز) (IPE14)

تعداد ارایه دهنده : 5

تیرآهن ۱۴ گروه ملی صنعتی فولاد ایران (کوثر اهواز) (IPE14)

فروشندهشماره تماستحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

۵

phone

******۰۲۱۵۴

تماس بگیرید

-

۵

phone

******۰۳۱۳۶

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۲,۷۵۲

۳۰ شهریور ۱۴۰۲

۴

phone

******۰۲۱۶۶

تماس بگیرید

-

۳

phone

******۰۲۱۴۳

location

درب کارخانه

کیلو

تماس بگیرید

-

۴

phone

******۰۲۱۵۴

تماس بگیرید

-

تیرآهن ۱۴ گروه ملی صنعتی فولاد ایران (کوثر اهواز) (IPE14)