تیرآهن ۱۴ فولاد صبح پارسیان (IPE14)

تیرآهن ۱۴ فولاد صبح پارسیان (IPE14)

تعداد ارایه دهنده : 4

تیرآهن ۱۴ فولاد صبح پارسیان (IPE14)

فروشندهشماره تماستحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

۵

phone

******۰۳۱۳۶

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۶,۶۰۶

۹ مهر ۱۴۰۱

۳

phone

******۰۲۱۴۳

location

درب کارخانه

کیلو

۱۲۱,۷۵۰

۱ آبان ۱۴۰۱

۵

phone

******۰۳۱۳۵

تماس بگیرید

-

۳

phone

******۰۳۱۳۴

location

خراسان رضوی

کیلوگرم

۱۲,۱۷۵

۱۹ تیر ۱۴۰۰

تیرآهن ۱۴ فولاد صبح پارسیان (IPE14)