تیرآهن ۱۴ جهان فولاد غرب (سیما جهان فولاد) (IPE14)

تیرآهن ۱۴ جهان فولاد غرب (سیما جهان فولاد) (IPE14)

تعداد ارایه دهنده : 6

تیرآهن ۱۴ جهان فولاد غرب (سیما جهان فولاد) (IPE14)

فروشندهشماره تماستحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

۵

phone

******۰۳۱۳۶

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

۴

phone

******۰۲۱۶۶

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

۴

phone

******۰۲۱۵۴

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲,۹۳۵,۷۸۰

دیروز

۴

phone

******۰۲۱۴۵

تماس بگیرید

-

۳

phone

******۰۲۱۴۳

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

۵

phone

******۰۳۱۳۵

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

تیرآهن ۱۴ جهان فولاد غرب (سیما جهان فولاد) (IPE14)