تیرآهن ۱۴ احرامیان یزد (IPE14)

تیرآهن ۱۴ احرامیان یزد (IPE14)

تعداد ارایه دهنده : 7

تیرآهن ۱۴ احرامیان یزد (IPE14)

فروشندهشماره تماستحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

۵

phone

******۰۳۱۳۵

location

انبار

کیلوگرم

۱۷,۶۴۷

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

۵

phone

******۰۳۱۳۶

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

۴

phone

******۰۲۱۶۶

تماس بگیرید

-

۳

phone

******۰۲۱۴۳

location

درب کارخانه

کیلو

۲,۲۹۳,۵۸۰

۲۹ شهریور ۱۴۰۱

۵

phone

******۰۲۱۵۴

تماس بگیرید

-

۴

phone

******۰۲۱۵۴

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۳,۲۱۱,۰۰۹

دیروز

۴

phone

******۰۲۱۴۵

location

انبار تهران

شاخه

۳,۱۶۵,۰۰۰

دیروز

تیرآهن ۱۴ احرامیان یزد (IPE14)