یکی از رایج ترین آزمایش ها در طی فرآیند طراحی و اجرای ساختمان ، آزمایش بتن و خاک می باشد. با توجه به اهمیت نوع برند و دقت تجهیزات آزمایشگاهی در صحت نتایج استنباط شده از آزمایش و در پی آن مقاومت ، تراکم و سایر ویژگی های در نظر گرفته شده برای بتن و خاک در طی فرآیند طراحی و اجرای سازه ، در این بخش انواع تجهیزات استاندارد مورد نیاز آزمایشگاه های بتن (جك بتن شكن ، میكسر بتن ، تجهیزات اسلامپ بتن ، دستگاه تعیین هوای بتن ، میز ویبره بتن ، دستگاه کرگیری و ...) و خاک (دستگاه کاسا گراند ، دستگاه سه محوری خاک ، دستگاه برش مستقیم خاک ، دستگاه CBR و ...) به همراه قیمت آن ها در قالب دو بخش مجزا نشان داده شده است. در این بخش فروشندگان تجهیزات مورد نیاز برای اخذ مجوز احداث آزمایشگاه‌ های مختلف در زمینه ساختمان نظیر آزمایشگاه پایه 2 و 3 بتن و خاک نظام مهندسی ، نشان داده شده و امکان مقایسه قیمت فراهم شده است.
main-image