filterفیلتر کردن پیشنهادات

filterفیلتر کردن پیشنهادات


ابتدا
۱
انتها
یکی از رایج ترین آزمایش ها در طی فرآیند طراحی و اجرای ساختمان ، آزمایش خاک می باشد. با توجه به اهمیت نوع برند و دقت تجهیزات آزمایشگاهی در صحت نتایج استنباط شده از آزمایش و در پی آن مقاومت ، تراکم و سایر ویژگی های در نظر گرفته شده برای خاک زیر فونداسیون در طی فرآیند طراحی و اجرای سازه ، در این بخش انواع تجهیزات استاندارد مورد نیاز آزمایشگاه های مکانیک خاک به همراه قیمت آن ها شامل دستگاه کاسا گراند ، دستگاه سه محوری خاک ، دستگاه برش مستقیم خاک ، دستگاه CBR ، میکسر هیدرومتری ، چکش SPT ، دستگاه شیکر الک و ... نشان داده شده است. در این بخش فروشندگان تجهیزات مورد نیاز برای اخذ مجوز احداث آزمایشگاه‌ های مختلف در زمینه ساختمان نظیر آزمایشگاه پایه 2 و 3 خاک نظام مهندسی ، نشان داده شده و امکان مقایسه قیمت فراهم شده است.