کول بتنی در بیرجند

کول بتنی در بیرجند

تعداد ارائه دهنده ها

۱۲ ارائه دهنده

بازه قیمت

از ۵۰,۰۰۰ تومان تا ۹۰,۰۰۰ تومان

توضیحات قیمت

کول بتنی در بیرجند یا کول سیمانی ، از مصالحی است که در ساخت چاه آب و فاضلاب مورد استفاده قرار گرفته و از ریزش خاک جداره چاه جلوگیری می نماید. این مصالح با عناوینی همچون گوم سیمانی ، پالانه، گنگ، کلاف، نای و حلقه چاه نیز شناخته می شود. قیمت کول چاه فاضلاب و آب به عیار بتن مصرفی در ساخت آن، نوع کول، کیفیت ساخت، سایز و روش مسلح سازی وابسته است. قیمت کول بتنی در بیرجند پیش ساخته غالبا به صورت هر متر طول اعلام می گردد. خرید کول بتنی در بیرجند باید با توجه به قطر چاه و محل استفاده آن، انجام شود. قیمت کول بتنی در بیرجند مسلح شده با میلگرد حرارتی بیشتر از سایر انواع کول است. قیمت انواع کول بتنی در بیرجند برای نیمه اول سال ۱۴۰۳ بین بازه ۵۰,۰۰۰ تا ۹۰,۰۰۰ تومان متغیر است.
intro
comment
bookmark
share

filterفیلتر کردن پیشنهادات


شهر

بیرجند x

نوع کول

نوع کول را مشخص کنید

سایز (سانتی متر)

سایز (سانتی متر) را مشخص کنید
https://omranmodern.com/files/products/vjkFxqDmwQCjAuIIn5OvFyFIpJbhFcwz.jpg

کول چاه بتنی سایز ۶۰ میله

۰۹۱۰۱۹۱۰۵۳۲

نوع کول:

میله

قطر (سانتیمتر):

۶۰

ارتفاع (سانتیمتر):

۲۵

ضخامت (سانتیمتر):

۳.۵-۵

تسمه:

دو عدد تسمه سایز ۶

توضیحات:

قیمت کول درب کارخانه می باشد، جهت کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید. درصورت نیاز میتوان بصورت سفارشی از میلگرد هم داخل کول ها استفاده کرد.
https://omranmodern.com/files/products/vjkFxqDmwQCjAuIIn5OvFyFIpJbhFcwz.jpg

کول چاه بتنی سایز ۷۰ میله

۰۹۱۰۱۹۱۰۵۳۲

نوع کول:

میله

قطر (سانتیمتر):

۷۰

ارتفاع (سانتیمتر):

۲۵

ضخامت (سانتیمتر):

۳.۵-۵

تسمه:

دو عدد تسمه سایز ۶

توضیحات:

قیمت کول درب کارخانه می باشد، جهت کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید. درصورت نیاز میتوان بصورت سفارشی از میلگرد هم داخل کول ها استفاده کرد.
https://omranmodern.com/files/products/vjkFxqDmwQCjAuIIn5OvFyFIpJbhFcwz.jpg

کول چاه بتنی سایز ۸۰ میله

۰۹۱۰۱۹۱۰۵۳۲

نوع کول:

میله

قطر (سانتیمتر):

۸۰

ارتفاع (سانتیمتر):

۲۵

ضخامت (سانتیمتر):

۳.۵-۵

تسمه:

دو عدد تسمه سایز ۶

توضیحات:

قیمت کول درب کارخانه می باشد، جهت کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید. درصورت نیاز میتوان بصورت سفارشی از میلگرد هم داخل کول ها استفاده کرد.
https://omranmodern.com/files/products/vjkFxqDmwQCjAuIIn5OvFyFIpJbhFcwz.jpg

کول چاه بتنی سایز ۹۰ میله

۰۹۱۰۱۹۱۰۵۳۲

نوع کول:

میله

قطر (سانتیمتر):

۹۰

ارتفاع (سانتیمتر):

۲۵

ضخامت (سانتیمتر):

۳.۵-۵

تسمه:

دو عدد تسمه سایز ۶

توضیحات:

قیمت کول درب کارخانه می باشد، جهت کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید. درصورت نیاز میتوان بصورت سفارشی از میلگرد هم داخل کول ها استفاده کرد.
https://omranmodern.com/files/products/vjkFxqDmwQCjAuIIn5OvFyFIpJbhFcwz.jpg

کول چاه بتنی سایز ۱۰۰ میله

۰۹۱۰۱۹۱۰۵۳۲

نوع کول:

میله

قطر (سانتیمتر):

۱۰۰

ارتفاع (سانتیمتر):

۲۵

ضخامت (سانتیمتر):

۳.۵-۵

تسمه:

دو عدد تسمه سایز ۶

توضیحات:

قیمت کول درب کارخانه می باشد، جهت کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید. درصورت نیاز میتوان بصورت سفارشی از میلگرد هم داخل کول ها استفاده کرد.
https://omranmodern.com/files/products/z65e2yol4lEFUU5neacFCqUPBsGTHnEN.jpg

کول چاه بتنی سایز ۹۰ انباری

۰۹۱۰۱۹۱۰۵۳۲

نوع کول:

انباری

طول (سانتیمتر):

۹۰

عرض (سانتیمتر):

۵۰

ارتفاع (سانتیمتر):

۲۵

ضخامت (سانتیمتر):

۳.۵-۵

تسمه:

دو عدد تسمه سایز ۶

توضیحات:

قیمت کول درب کارخانه می باشد، جهت کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید. درصورت نیاز میتوان بصورت سفارشی از میلگرد هم داخل کول ها استفاده کرد.
https://omranmodern.com/files/products/z65e2yol4lEFUU5neacFCqUPBsGTHnEN.jpg

کول چاه بتنی سایز ۱۰۰ انباری

۰۹۱۰۱۹۱۰۵۳۲

نوع کول:

انباری

طول (سانتیمتر):

۱۰۰

عرض (سانتیمتر):

۵۰

ارتفاع (سانتیمتر):

۲۵

ضخامت (سانتیمتر):

۳.۵-۵

تسمه:

دو عدد تسمه سایز ۶

توضیحات:

قیمت کول درب کارخانه می باشد، جهت کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید. درصورت نیاز میتوان بصورت سفارشی از میلگرد هم داخل کول ها استفاده کرد.
https://omranmodern.com/files/products/z65e2yol4lEFUU5neacFCqUPBsGTHnEN.jpg

کول چاه بتنی سایز ۱۲۰ انباری

۰۹۱۰۱۹۱۰۵۳۲

نوع کول:

انباری

طول (سانتیمتر):

۱۲۰

عرض (سانتیمتر):

۶۵

ارتفاع (سانتیمتر):

۲۵

ضخامت (سانتیمتر):

۳.۵-۵

تسمه:

دو عدد تسمه سایز ۶

توضیحات:

قیمت کول درب کارخانه می باشد، جهت کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید. درصورت نیاز میتوان بصورت سفارشی از میلگرد هم داخل کول ها استفاده کرد.
https://omranmodern.com/files/products/6m1ORmrdifew56DXixM9JMXYtMHK357M.jpg

کول بتنی سایز ۹۰ تخم مرغی

۰۹۱۰۱۹۱۰۵۳۲

نوع کول:

تخم مرغی

طول (سانتیمتر):

۹۰

عرض (سانتیمتر):

۵۰

ارتفاع (سانتیمتر):

۲۵

ضخامت (سانتیمتر):

۳.۵-۵

تسمه:

دو عدد تسمه سایز ۶

توضیحات:

قیمت کول درب کارخانه می باشد، جهت کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید. درصورت نیاز میتوان بصورت سفارشی از میلگرد هم داخل کول ها استفاده کرد.
https://omranmodern.com/files/products/6m1ORmrdifew56DXixM9JMXYtMHK357M.jpg

کول بتنی سایز ۱۰۰ تخم مرغی

۰۹۱۰۱۹۱۰۵۳۲

نوع کول:

تخم مرغی

طول (سانتیمتر):

۱۰۰

عرض (سانتیمتر):

۶۰

ارتفاع (سانتیمتر):

۲۵

ضخامت (سانتیمتر):

۳.۵-۵

تسمه:

دو عدد تسمه سایز ۶

توضیحات:

قیمت کول درب کارخانه می باشد، جهت کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید. درصورت نیاز میتوان بصورت سفارشی از میلگرد هم داخل کول ها استفاده کرد.
ابتدا
۱
۲
انتها

معرفی کالا

نظرات کاربران

کول بتنی در بیرجند

کول بتنی به منظور جلوگیری از ریزش خاک جداره چاه و استحکام آن مورد استفاده قرار می گیرد. در شرایطی که تاسیسات آب و گاز، فیبر نوری و کابل‌های مخابراتی برق به صورت عرضی از زیر راه‌ها به روش نقب زنی عبور کند، برای ایجاد فضای مناسب عبور تاسیسات، از کول بتنی پیش ساخته یا گلویی استفاده می شود. کول چاه با عناوینی همچون حلقه چاه ، گنگ چاه ، گوم سیمانی چاه و پالانه چاه نیز شناخته می شود. از دیگر عناوین حلقه سیمانی چاه می توان به کلاف چاه ، گلویی چاه و نای چاه اشاره کرد.

کول بتنی به صورت دو سطح مقطع تو خالی دایره‌ای یا بیضی شکل با ضخامت کم ساخته می‌شود. کول دایره ای را با نام کول میله می‌شناسند و در دیواره‌ی عمودی چاه کاربرد دارد. کول بیضی شکل را با نام کول انباری چاه می‌شناسند و برای جلوگیری از ریزش بخش انباره چاه کاربرد دارد. کول بتنی پیش ساخته از مخلوط ماسه و آب و ملات سیمان ساخته می شود. ملات داخل قالب دایره یا بیضی شکل قرار می‌گیرد تا گوم سیمانی چاه به ساختار اصلی خود برسد. برای مسلح سازی و تولید کول بتنی مسلح از قطعات فولادی یا پلاستیکی استفاده می‌کنند که قطعات پلاستیکی استحکام لازم را ندارد. 

 

کول بتنی
کول میله چاه 

قیمت آنلاین میلگرد                                                                                             قیمت میلگرد ۱۲ بردسیر کرمان                                                                                    قیمت میلگرد ۱۶ ساری

قیمت کول چاه در بیرجند

برای شرایط مشابه تولید کول سیمانی همچون ضخامت، کیفیت و عیار مشابه ، با بزرگتر شدن ابعاد، قیمت کول چاه افزایش می یابد. به طور مثال در چنین شرایطی، قیمت کول ۱۰۰ بیشتر از قیمت کول ۹۰ سانتی می باشد. قیمت کول ۱۰۰ ، قیمت کول ۹۰ و سایر کول ها، به صورت متر طول ارائه می گردد. تیپ سیمان انتخابی و شیوه مسلح کردن کول می تواند بر قیمت کول چاه تاثیر داشته باشد. برای گلویی چاه که برای مناطق مسکونی و خانگی استفاده می‌شود نیازی به کول های سفارشی با میلگرد نیست و کول های تسمه فلزی برای این مناطق کاملا مناسب است. برای کاربردهای خاص می‌توان کول بتنی مسلح با میلگرد حرارتی سفارش داد که در این صورت قیمت هر متر کول چاه بیشتر خواهد بود.

قیمت گنگ چاه در بیرجند

قیمت گنگ چاه معمولا بر اساس هر متر طول اعلام می‌شود. هر متر چاه معمولا دارای ۴ عدد حلقه چاه ۲۵ سانتی و یا ۵ عدد کول ۲۰ سانتی‌متری است. نوع کول، سایز و کیفیت ساخت، عیار بتن و شیوه مسلح سازی بتن ، قیمت گنگ چاه را تعیین می‌کند. اگر برای مسلح سازی از میلگرد حرارتی استفاده شود، قیمت کول بتنی به مراتب بالاتر از زمانی است که از تسمه فلزی به این منظور استفاده کنند. کول بتنی مسلح شده با مواد پلاستیکی از نظر قیمت به مراتب ارزان‌تر از سایر انواع است. 

 

قیمت کول چاه فاضلاب در بیرجند

هر چه ابعاد کول چاه بزرگتر باشد و بتن به کار رفته در حلقه چاه سیمانی کیفیت بهتری داشته باشد، قیمت کول چاه بالاتر است. نوع و ابعاد نقش اصلی را در قیمت کول بتنی بازی می‌کند. برای مثال قیمت کول چاه فاضلاب انباری ۹۰ مشابه قیمت کول چاه میله ۷۰ سانت است.

 

قیمت کول چاه سیمانی در بیرجند

همان طور که پیشتر بیان شد، کول چاه قیمت متفاوتی دارد. قیمت کول چاه ۱۴۰۳ نسبت به سال قبل افزایش یافته است. به عبارتی قیمت متریال اولیه مورد استفاده در ساخت، بر روی قیمت هر متر کول چاه تاثیرگذار می باشد. با افزایش قیمت مصالح، قیمت کول سیمانی چاه نیز افزایش داشته است. قیمت کول سیمانی تولیدی کارخانه های مختلف، با یکدیگر متفاوت می باشد. زیرا ممکن است ضخامت، نوع سیمان مصرفی، نحوه مسلح سازی و … کارخانه های مختلف متفاوت از هم باشد.

 

قیمت حلقه سیمانی چاه در بیرجند

قیمت گوم سیمانی چاه به نوع آن وابسته است. حلقه چاه در انواع دایره ای ، تخم مرغی ، بیضی و … به فروش می رسند که بر این اساس کول چاه قیمت متفاوتی دارد. به عبارتی قیمت کول دایره ای با قیمت کول انباری تخم مرغی و قیمت گنگ چاه بیضی متفاوت است. حلقه سیمانی چاه دایره ای با قطرهای خارجی مختلفی تولید می شوند که بر این اساس قیمت کول دایره ای متفاوت می باشد. خرید و استعلام قیمت حلقه چاه سیمانی هم به صورت حضوری و هم به صورت اینترنتی امکان پذیر است. اما خرید آنلاین نسبت به خرید حضوری دارای مزایایی می باشد. از جمله اینکه موجب صرفه جویی در زمان و هزینه رفت و آمد می گردد. علاوه بر این می توان قیمت پالانه چاه تولیدی کارخانه های مختلف را به همراه مشخصات آنها مشاهده کرده و مقایسه نمود. این موضوع موجب خرید با بهترین قیمت کلاف چاه و بهترین کیفیت می گردد. با جستجوی عبارتی همچون قیمت گنگ چاه ، قیمت گوم سیمانی چاه ، قیمت پالانه چاه ، قیمت کلاف چاه ، قیمت کول انباری چاه و عبارات اینچنینی می توان لیست قیمت حلقه سیمانی چاه را مشاهده نمود.

 

قیمت گوم سیمانی چاه در بیرجند

یکی از اصلی ترین موارد تاثیرگذار بر قیمت گوم سیمانی چاه ، عیار بتن مصرفی در ساخت آن می باشد. عیار بتن به نسبت آب به سیمان مصرفی وابسته است. با تغییر عیار بتن، قیمت گنگ سیمانی چاه تغییر می یابد. خرید عمده و زیاد محصول نیز ممکن است بر روی قیمت کلاف بتنی چاه تاثیرگذار باشد. به عبارتی ممکن است برخی از فروشندگان بابت خرید حجم بالای محصول بر روی قیمت گنگ سیمانی چاه تخفیفی در نظر بگیرند و محصول را با قیمت پایین تری ارائه دهند.

 

قیمت کول ۱۰۰ در بیرجند

برای جلوگیری از آسیب و شکست کول ۱۰۰ در جابجایی و استفاد، به دلیل ابعاد بزرگ آن، لازم است از عیار سیمان بالاتری استفاده شده و از میلگرد یا تسمه های ضخیم تر در تولید آن استفاده کرد. این موارد موجب افزایش قیمت کول ۱۰۰ نسبت به سایر انواع کول می گردد. قیمت کول ۱۰۰ بر اساس هر متر ارائه می شود.

 

خرید کول سیمانی در بیرجند

خرید کول بتنی بر اساس قطر چاه و صلاحدید مقنی انجام می‌شود. چاه‌های قدیمی هر لحظه امکان ریزش دارند. در صورتی که امکان ترمیم چاه‌های قدیمی وجود داشته باشد، می‌توان با کول گذاری جلوی ریزش چاه را گرفت. پیش از خرید باید قیمت حلقه سیمانی چاه را استعلام نمود. قیمت حلقه چاه سیمانی از مهم ترین پارامترهای موثر در خرید کول بتنی می باشد.

 

کول بتنی پیش ساخته در بیرجند

در ساخت کول بتنی پیش ساخته از سیمان با عیار ۳۰۰ استفاده می‌شود. برای مسلح ساختن کول از میلگرد یا تسمه فولادی استفاده می‌کنند. تسمه فولادی را داخل قالب قرار داده و بتن ریزی انجام می‌شود. برای تولید گوم چاه با عیار استاندارد نیاز است که قطعات را تحت فشار بالای دستگاه قرار دهند. برای تقویت کول بتنی پیش ساخته از تسمه‌های فنری عدل بندی شده استفاده می‌کنند. در صورتی که کول در هنگام حمل و تخلیه دچار شکستگی یا ترک شود، خاصیت فنری تسمه باعث می‌شود که قالب تا پایان کارگذاری، شکل هندسی خود را حفظ کند.

 

کول بتنی مسلح در بیرجند

کول بتنی مسلح به سه روش زیر تولید می‌شود:

۱- استفاده از تسمه پلاستیکی

۲- استفاده از تسمه فلزی: در هر کول بتنی مسلح از دو عدد تسمه فلزی برای استحکام استفاده می‌شود. 

۳- استفاده از میلگرد برای تولید کول بتنی مسلح

کول بتنی پیش ساخته با تسمه ضخامت ۱.۵ سانتی‌متر یا میلگرد حرارتی ۸ ، ۱۰ یا ۱۲ ساخته می شود. در این کول ها میلگردهای حرارتی استفاده شده توسط آهنگر برش داده شده و سپس خم شده و درون سازه قرار می‌گیرد. کول بتنی مسلح شده با میلگرد هزینه بالایی دارد. 

در بسیاری از موارد متخصصان در زمینه تخلیه چاه به دلیل استحکام بسیار زیاد ترجیح می‌دهند از میلگرد برای تقویت گوم چاه استفاده کنند. با توجه به افزایش قیمت میلگرد و چالش‌‌هایی که در هنگام خمکاری میلگردها و بستن دو سر آن در قالب کول وجود دارد، می توان گفت که تقویت کول با میلگرد به صرفه نیست و تسمه‌های فنری ایده مناسب‌تری است.

آنچه با نام کول پلاستیکی چاه شناخته می‌شود معمولا مربوط به فرآیند مسلح سازی کول است. انواع کول پلاستیکی در بازار موجود است که داخل آن به جای استفاده از تسمه فلزی یا میلگرد ، از قطعات پلاستیکی استفاده شده است. این کول‌ها استحکام بسیار پایینی دارند. در چند سال اخیر، انواعی از کول پلی اتیلن نیز وارد بازار شده که برای قنات و چاه به صورت محدود کاربرد دارد.

 

ابعاد کول سیمانی در بیرجند

کول میله‌ای یا گرد دارای مقاطع دایره‌ای شکل است. ضخامت هر طرف بتن ۴ یا ۵ سانتی‌متر بوده و با ارتفاع ۲۵ یا ۲۰ سانت ساخته می‌شود. برای پوشش ۱ متر باید از ۴ یا ۵ کول بتنی میله ای استفاده کرد. در ادامه ابعاد کول های بتنی موجود در بازار بررسی شده است. ابعاد ذکر شده مربوط به ابعاد بیرونی است. اندازه‌ها پشت به پشت کول در نظر گرفته شده و مسلح سازی گوم چاه زیر با دو تسمه ۵ میلیمتری انجام شده است. 

 

ابعاد کول بتنی انباری  در بیرجند

ابعاد کول های انباری موجود در بازار به شرح زیر است: 

کول انباری ۵۰*۹۰

 • طول: ۹۰ سانتی متر
 • عرض: ۵۰ سانتی متر
 • ارتفاع: ۲۴ سانتی متر
 • ضخامت: ۴ سانتی متر
 • وزن هر عدد: ۴۵ کیلوگرم
 • بخش تخت پایینی: ۲۵ سانتی متر

کول انباری ۷۰*۱۲۰

 • طول: ۱۲۰ سانتی متر
 • عرض: ۷۰ سانتی متر
 • ارتفاع: ۲۴ سانتی متر
 • بخش تخت پایینی: ۳۰ سانتی متر
 • ضخامت: ۴ سانتی متر
 • وزن هر عدد: ۶۵ کیلوگرم

کول انباری ۵۵*۹۰ تخم مرغی

 • طول: ۹۰ سانتی متر
 • عرض: ۵۵ سانتی متر
 • ارتفاع: ۲۴ سانتی متر
 • ضخامت کول: ۴ سانتی متر

 

قیمت گنگ چاه
کول تخم مرغی

 

کول انباری ۸۰*۱۲۰ تخم مرغی

 • طول: ۱۲۰ سانتی متر
 • عرض: ۸۰ سانتی متر
 • ارتفاع: ۲۰ سانتی متر
 • ضخامت کول: ۴ سانتی متر

کول انباری ۸۰*۱۴۰ تخم مرغی

 • طول: ۱۴۰ سانتی متر
 • عرض: ۸۰ سانتی متر
 • ارتفاع: ۲۰ سانتی متر
 • ضخامت کول: ۴ سانتی متر

کول انباری دو تکه ۱۰۵

 • طول: ۱۰۵ سانتی متر
 • ارتفاع: ۲۴ سانتی متر
 • ضخامت کول: ۴ سانتی متر

کول انباری دو تکه ۱۴۰

 • طول: ۱۴۰ سانتی متر
 • ارتفاع: ۲۴ سانتی متر
 • ضخامت کول: ۴ سانتی متر

 

ابعاد کول میله چاه در بیرجند

در ادامه ابعاد ۵ کول میله چاه بررسی شده است:

کول میله ای ۶۰

 • قطر داخلی: ۵۶ سانتی متر
 • ارتفاع: ۲۴ سانتی متر
 • ضخامت: ۴ سانتی متر
 • وزن کول چاه (هر عدد): ۴۰ کیلوگرم

کول میله ای ۷۰

 • قطر داخلی: ۷۰ سانتی متر
 • ارتفاع: ۲۴ سانتی متر
 • ضخامت: ۴ سانتی متر
 • وزن کول چاه (هر عدد): ۴۵ کیلوگرم

کول میله ای ۸۰

 • قطر داخلی: ۸۰ سانتی متر
 • ارتفاع: ۲۴ سانتی متر
 • ضخامت: ۴ سانتی متر
 • وزن کول چاه (هر عدد): ۵۰ کیلوگرم

کول میله ای ۹۰

 • قطر داخلی: ۹۰ سانتی متر
 • ارتفاع: ۲۴ سانتی متر
 • ضخامت: ۴ سانتی متر
 • وزن کول چاه (هر عدد): ۵۷.۵ کیلوگرم

کول میله ای ۱۰۰

 • قطر داخلی: ۱۰۰ سانتی متر
 • ارتفاع: ۲۴ سانتی متر
 • ضخامت: ۵ سانتی متر
 • وزن کول چاه (هر عدد): ۶۵ کیلوگرم

 

کول بتنی پیش ساخته
کول انباری - کول تخت

 

کول چاه  در بیرجند

کول سیمانی چاه از حلقه های از جنس بتن به ضخامت ۴ تا ۵ سانتی متر و یا بیشتر با عیار ۲۵۰ تا ۳۰۰ کیلوگرم به صورت گرد و بیضی شکل ساخته می‌شود و برای کاربردهای زیر به کار می‌رود:

 • تثبیت دیواره فاضلاب
 • تثبیت بخش گالری یا انبار چاه یا قنات
 • زهکشی اطراف فونداسیون
 • تثبیت دیواره چاه فاضلاب با استفاده از کول قائم (کول میله)
 • تثبیت گالری قنات و زهکشی اطراف فونداسیون با استفاده از کول انباری چاه

کول بتنی را برای حفر و ترمیم و نوسازی چاه نیز استفاده می‎کنند. با استفاده از کول بتنی ، خاک دیوار چاه ریزش نمی‌کند و مخاطرات چاه برای محیط کاهش پیدا می‌کند.

 

انواع کول چاه در بیرجند

انواع کول چاه شامل موارد زیر است:

 • کول سیمانی میله
 • کول دو تکه میله
 • کول انباری چاه
 • کول دو تکه انباری (تخت)
 • کول سیمانی تخم مرغی
 • کول گرد – میله – مخصوص میله چاه (کول میله چاه)
 • کول بیضی
 • کول سیمانی بادامی (نوک تیز)
 • کول های مخصوص زهکشی

 

کول میله چاه  در بیرجند

کول میله چاه به صورت دایره‌ای ساخته می‌شود. ارتفاع آن ۲۵ سانت است که هر ۴ عدد کول میله چاه یک متر را پوشش می‌دهد. قطر دهانه ۶۰ تا ۱۲۰ سانت است. این قطعه را درون میله چاه آب قرار می‌دهند تا نخاله و خاک به انتهای آن نفوذ نکند. 

جدول مشخصات کول میله چاه 

ابعاد کول سیمانی و متراژ مناسب حمل با خاور در جدول زیر ارائه شده است. کول‌های تولید شده با دو تسمه آهنی در صورت سفارش مشتری با میلگرد حرارتی نیز تولید می‌شود.

 

جدول مشخصات کول میله

متراژ مناسب حمل با خاور

شیوه مسلح سازی کول بتنی

انواع کول

۲۵ متر

دو تسمه فلزی

کول میله چاه ۶۰

۲۵ متر

دو تسمه فلزی

کول میله چاه ۷۰

۱۸ متر

دو تسمه فلزی

کول میله چاه ۸۰

۱۴ متر

دو تسمه فلزی

کول میله چاه ۹۰

۱۰ متر

دو تسمه فلزی

کول میله چاه ۱۰۰

۸ متر

دو تسمه فلزی

کول میله چاه ۱۱۰

۷ متر

دو تسمه فلزی

کول میله چاه ۱۲۰

۶ متر

دو عدد میلگرد حرارتی نمره ۶

کول میله چاه ۱۳۰

۶ متر

دو عدد میلگرد حرارتی نمره ۶

کول میله چاه ۱۴۰

 

کول انباری چاه  در بیرجند

کول انباری مناسب چاه فاضلاب ابعادی بین ۷۰ تا ۱۴۰ دارد. ارتفاع این کول نیز ۲۵ سانت است و ۴ عدد آن یک متر را پوشش می‌دهد. کول ۹۰ سانت به عنوان کول بتنی انباری چاه فاضلاب بیشترین استفاده را دارد. این کول سیمانی جلوی ریزش بدنه و سقف انبار چاه فاضلاب را می‌گیرد.

از کول انباری برای انبارهای چاه‌های مخروطی شکل استفاده می‎کنند. در صورتی که خاک انبار چاه سست باشد، کول های مخصوص انبار جلوی ریزش سقف چاه را می‌گیرد.

کول انباری ۹۰

یکی از دلایل استفاده از کول انباری ۹۰ جلوگیری از خطراتی مانند ریزش چاه در آینده است. البته نحوه صحیح کول گذاری و پر کردن پشت کول و همچنین طوقه چینی اصولی، امری حائز اهمیت است و با رعایت آن ها می توان خطرات ناشی از ریزش چاه را به صفر رساند.

کول های انباری در داخل انباری چاه بر روی هم به صورت برعکس و لانه زنبوری قرار می گیرند. برای کول گذاری انباری چاه ابتدا کول مثلثی را کف انباری به صورت ردیفی چیده و بعد از آن کول دیگری روی آن قرار می گیرد تا به سقف انباری چاه بچسبد. کول گذاری انباری چاه باید به صورتی باشد که کول ها به سقف گیر کنند و مانع از ریزش شوند.

 

کول کوره‌ای دو تکه  در بیرجند

کول بتنی معمولا از فاصله ۵ متری زمین تا سطحی که به آب می‌رسد ادامه خواهد داشت. در صورت رسیدن به آب در حین کول گذاری چاه ، باید از کول پیش ساخته بتنی دو تکه استفاده کرد تا عملیات حفر چاه متوقف نشود. در واقع کول دو تکه گرد برای ایجاد شکل قیفی در چاه کاربرد دارد. برخی از انواع کول کوره ای به شرح زیر است:

 • کول کوره ای دو تکه ارتفاع ۱۰۵ سانتیمتر
 • کول کوره ای دو تکه ارتفاع ۱۴۰ سانتیمتر

 

قیمت کول چاه
کول دو تکه - کول انباری

 

کول چاه فاضلاب در بیرجند

کول مناسب چاه فاضلاب باید ۱۰ سانتی‌متر از قطر دهانه چاه کمتر باشد. انتخاب قطر مناسب دهانه چاه بر اساس نوع زمین متفاوت است. معمولا مقنی‌ها از قطر ۸۰ سانت برای چاه فاضلاب استفاده می‌کنند. پس از حفاری چاه و کار گذاشتن کول میله، نوبت به کول انباری می‌رسد که به صورت کله‌قندی ساخته می‎شود. معمولا کول انباری چاه فاضلاب ارتفاع ۲۰ سانت دارد و عرض آن ۹۰ تا ۱۴۰ سانت است.

 

روش ساخت کول چاه در بیرجند

نوع و تیپ سیمان مستقیما بر کارکرد نای چاه تاثیر دارد. مناسب‌ترین سیمان برای کول بتنی از نوع تیپ ۲ است. معمولا از سیمان تیپ ۲ تهران و ساوه یا بجنورد برای تولید کول بتنی استفاده می‌شود. سیمان مناسب کول بتنی از عیار ۲۵۰ تا عیار  ۳۰۰ است. ماسه مناسب ساخت کول بتنی از نوع ۲ بار شسته است. ماسه خیس دوبار شسته پس از اختلاط با سیمان و خشک شدن کول سیمانی ، استحکام بالایی دارد.

 

حلقه سیمانی چاه در بیرجند

روش ساخت کول چاه به این صورت است که مصالح اولیه شامل شن، ماسه، سیمان و آب را با استفاده از میکسر با یکدیگر مخلوط می کنند. در فواصل سرد سال برای تولید کلاف چاه مقداری ضد یخ نیز به این مخلوط اضافه می گردد. سپس تسمه یا میلگرد را درون قالب قرار داده و ملات تهیه شده را در قالب مخصوص می ریزند. گام بعدی روش ساخت کول چاه ، جداسازی قالب ها می باشد. بدین منظور باید کارگران از تخصص لازم برخوردار باشند تا گنگ چاه نریزد.

لازم است تا پالانه چاه تولید شده خشک شود. مدت زمان مورد نیاز برای خشک شدن گلویی چاه به آب و هوا وابسته است. زمان لازم برای خشک شدن نای چاه در فصول سرد بیشتر از فصول گرم می باشد. لازم به ذکر است که کول سیمانی چاه در طی این مدت نیاز به آبیاری دارند.

 

کاربرد کول بتن در بیرجند

خاک بعضی از چاه‌های آب یا فاضلاب سست است و امکان ریزش دارد. ریزش چاه برای ساختمان خطر ساز است. در بعضی موارد از کول پیش ساخته بتنی برای چاه ارت ساختمان یا چاه آب باران نیز استفاده می‌شود. در این موارد کول سیمانی برای جلوگیری از ریزش دیوار چاه به کار می‌رود زیرا این چاه‌‌ها در عمق ۴ متر کنده شده و فاقد گالری یا انباری هستند. حتی در موارد معدودی شهرداری‌ها از کول بتنی برای درختکاری در سطوح شیب دار استفاده می‌کنند.

 

انتخاب کول بتنی  در بیرجند

انتخاب کول برای هر کاربرد متفاوت است. لیست زیر در خرید کول بتنی کمک خواهد کرد:

 • کول گرد سایز ۷۰ به عنوان کول میله چاه فاضلاب مناسب است.
 • کول گرد سایز ۱۰۰ به عنوان کول میله چاه آب مناسب است.
 • کول بادامی و تخم مرغی از سایز ۹۰ تا ۱۲۰ برای زهکشی مناسب است.
 • کول سیمانی بادامی ۹۰ سانت برای انباری چاه استفاده می شود.
 • کول تخم مرغی ۹۰ تا ۱۲۰ سانت برای نقب زنی مناسب است.
 • کول های دو تکه برای کاربردهای خاصی به صورت سفارشی ساخته می‌شود.

کول بتنی در بیرجند در بیرجند، کول بتنی در بیرجند در خوسف، کول بتنی در بیرجند در آیسک، کول بتنی در بیرجند در سه قلعه، کول بتنی در بیرجند در بشرویه، کول بتنی در بیرجند در ارسک، کول بتنی در بیرجند در درمیان، کول بتنی در بیرجند در قهستان، کول بتنی در بیرجند در گزیک، کول بتنی در بیرجند در سربیشه، کول بتنی در بیرجند در مود، کول بتنی در بیرجند در فردوس، کول بتنی در بیرجند در قائنات، کول بتنی در بیرجند در زهان، کول بتنی در بیرجند در زیرکوه، کول بتنی در بیرجند در سده، کول بتنی در بیرجند در نیمبلوک، کول بتنی در بیرجند در نهبندان، کول بتنی در بیرجند در شوسف.

امتیاز این مطلب:

امتیاز ۴.۳ از ۵ - از مجموع ۴ رای

نظرات کاربران

نام
نام خانوادگی
دیدگاه شما