کول بتنی در اصفهان

کول بتنی در اصفهان

تعداد ارائه دهنده ها

۱۲ ارائه دهنده

بازه قیمت

از ۵۰,۰۰۰ تومان تا ۹۰,۰۰۰ تومان

توضیحات قیمت

کول بتنی در اصفهان یا کول سیمانی ، از مصالحی است که در ساخت چاه آب و فاضلاب مورد استفاده قرار گرفته و از ریزش خاک جداره چاه جلوگیری می نماید. این مصالح با عناوینی همچون گوم سیمانی ، پالانه، گنگ، کلاف، نای و حلقه چاه نیز شناخته می شود. قیمت کول چاه فاضلاب و آب به عیار بتن مصرفی در ساخت آن، نوع کول، کیفیت ساخت، سایز و روش مسلح سازی وابسته است. قیمت گوم سیمانی اصفهان غالبا به صورت هر متر طول اعلام می گردد. خرید کول بتنی در اصفهان باید با توجه به قطر چاه و محل استفاده آن، انجام شود. قیمت گوم سیمانی مسلح شده اصفهان با میلگرد حرارتی بیشتر از سایر انواع کول است.
intro
comment
bookmark
share

filterفیلتر کردن پیشنهادات


شهر

اصفهان x

نوع کول

نوع کول را مشخص کنید

سایز (سانتی متر)

سایز (سانتی متر) را مشخص کنید
https://omranmodern.com/files/products/vjkFxqDmwQCjAuIIn5OvFyFIpJbhFcwz.jpg

کول چاه بتنی سایز ۶۰ میله

۰۹۱۰۱۹۱۰۵۳۲

نوع کول:

میله

قطر (سانتیمتر):

۶۰

ارتفاع (سانتیمتر):

۲۵

ضخامت (سانتیمتر):

۳.۵-۵

تسمه:

دو عدد تسمه سایز ۶

توضیحات:

قیمت کول درب کارخانه می باشد، جهت کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید. درصورت نیاز میتوان بصورت سفارشی از میلگرد هم داخل کول ها استفاده کرد.
https://omranmodern.com/files/products/vjkFxqDmwQCjAuIIn5OvFyFIpJbhFcwz.jpg

کول چاه بتنی سایز ۷۰ میله

۰۹۱۰۱۹۱۰۵۳۲

نوع کول:

میله

قطر (سانتیمتر):

۷۰

ارتفاع (سانتیمتر):

۲۵

ضخامت (سانتیمتر):

۳.۵-۵

تسمه:

دو عدد تسمه سایز ۶

توضیحات:

قیمت کول درب کارخانه می باشد، جهت کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید. درصورت نیاز میتوان بصورت سفارشی از میلگرد هم داخل کول ها استفاده کرد.
https://omranmodern.com/files/products/vjkFxqDmwQCjAuIIn5OvFyFIpJbhFcwz.jpg

کول چاه بتنی سایز ۸۰ میله

۰۹۱۰۱۹۱۰۵۳۲

نوع کول:

میله

قطر (سانتیمتر):

۸۰

ارتفاع (سانتیمتر):

۲۵

ضخامت (سانتیمتر):

۳.۵-۵

تسمه:

دو عدد تسمه سایز ۶

توضیحات:

قیمت کول درب کارخانه می باشد، جهت کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید. درصورت نیاز میتوان بصورت سفارشی از میلگرد هم داخل کول ها استفاده کرد.
https://omranmodern.com/files/products/vjkFxqDmwQCjAuIIn5OvFyFIpJbhFcwz.jpg

کول چاه بتنی سایز ۹۰ میله

۰۹۱۰۱۹۱۰۵۳۲

نوع کول:

میله

قطر (سانتیمتر):

۹۰

ارتفاع (سانتیمتر):

۲۵

ضخامت (سانتیمتر):

۳.۵-۵

تسمه:

دو عدد تسمه سایز ۶

توضیحات:

قیمت کول درب کارخانه می باشد، جهت کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید. درصورت نیاز میتوان بصورت سفارشی از میلگرد هم داخل کول ها استفاده کرد.
https://omranmodern.com/files/products/vjkFxqDmwQCjAuIIn5OvFyFIpJbhFcwz.jpg

کول چاه بتنی سایز ۱۰۰ میله

۰۹۱۰۱۹۱۰۵۳۲

نوع کول:

میله

قطر (سانتیمتر):

۱۰۰

ارتفاع (سانتیمتر):

۲۵

ضخامت (سانتیمتر):

۳.۵-۵

تسمه:

دو عدد تسمه سایز ۶

توضیحات:

قیمت کول درب کارخانه می باشد، جهت کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید. درصورت نیاز میتوان بصورت سفارشی از میلگرد هم داخل کول ها استفاده کرد.
https://omranmodern.com/files/products/z65e2yol4lEFUU5neacFCqUPBsGTHnEN.jpg

کول چاه بتنی سایز ۹۰ انباری

۰۹۱۰۱۹۱۰۵۳۲

نوع کول:

انباری

طول (سانتیمتر):

۹۰

عرض (سانتیمتر):

۵۰

ارتفاع (سانتیمتر):

۲۵

ضخامت (سانتیمتر):

۳.۵-۵

تسمه:

دو عدد تسمه سایز ۶

توضیحات:

قیمت کول درب کارخانه می باشد، جهت کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید. درصورت نیاز میتوان بصورت سفارشی از میلگرد هم داخل کول ها استفاده کرد.
https://omranmodern.com/files/products/z65e2yol4lEFUU5neacFCqUPBsGTHnEN.jpg

کول چاه بتنی سایز ۱۰۰ انباری

۰۹۱۰۱۹۱۰۵۳۲

نوع کول:

انباری

طول (سانتیمتر):

۱۰۰

عرض (سانتیمتر):

۵۰

ارتفاع (سانتیمتر):

۲۵

ضخامت (سانتیمتر):

۳.۵-۵

تسمه:

دو عدد تسمه سایز ۶

توضیحات:

قیمت کول درب کارخانه می باشد، جهت کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید. درصورت نیاز میتوان بصورت سفارشی از میلگرد هم داخل کول ها استفاده کرد.
https://omranmodern.com/files/products/z65e2yol4lEFUU5neacFCqUPBsGTHnEN.jpg

کول چاه بتنی سایز ۱۲۰ انباری

۰۹۱۰۱۹۱۰۵۳۲

نوع کول:

انباری

طول (سانتیمتر):

۱۲۰

عرض (سانتیمتر):

۶۵

ارتفاع (سانتیمتر):

۲۵

ضخامت (سانتیمتر):

۳.۵-۵

تسمه:

دو عدد تسمه سایز ۶

توضیحات:

قیمت کول درب کارخانه می باشد، جهت کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید. درصورت نیاز میتوان بصورت سفارشی از میلگرد هم داخل کول ها استفاده کرد.
https://omranmodern.com/files/products/6m1ORmrdifew56DXixM9JMXYtMHK357M.jpg

کول بتنی سایز ۹۰ تخم مرغی

۰۹۱۰۱۹۱۰۵۳۲

نوع کول:

تخم مرغی

طول (سانتیمتر):

۹۰

عرض (سانتیمتر):

۵۰

ارتفاع (سانتیمتر):

۲۵

ضخامت (سانتیمتر):

۳.۵-۵

تسمه:

دو عدد تسمه سایز ۶

توضیحات:

قیمت کول درب کارخانه می باشد، جهت کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید. درصورت نیاز میتوان بصورت سفارشی از میلگرد هم داخل کول ها استفاده کرد.
https://omranmodern.com/files/products/6m1ORmrdifew56DXixM9JMXYtMHK357M.jpg

کول بتنی سایز ۱۰۰ تخم مرغی

۰۹۱۰۱۹۱۰۵۳۲

نوع کول:

تخم مرغی

طول (سانتیمتر):

۱۰۰

عرض (سانتیمتر):

۶۰

ارتفاع (سانتیمتر):

۲۵

ضخامت (سانتیمتر):

۳.۵-۵

تسمه:

دو عدد تسمه سایز ۶

توضیحات:

قیمت کول درب کارخانه می باشد، جهت کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید. درصورت نیاز میتوان بصورت سفارشی از میلگرد هم داخل کول ها استفاده کرد.
ابتدا
۱
۲
انتها

معرفی کالا

نظرات کاربران

قیمت گوم سیمانی اصفهان

قیمت گوم سیمانی اصفهان معمولا بر اساس هر متر طول اعلام می‌شود. هر متر چاه معمولا دارای ۴ عدد حلقه چاه ۲۵ سانتی و یا ۵ عدد کول ۲۰ سانتی‌متری است. نوع کول، سایز و کیفیت ساخت، عیار بتن و شیوه مسلح سازی بتن ، قیمت گوم سیمانی اصفهان را تعیین می‌کند. اگر برای مسلح سازی از میلگرد حرارتی استفاده شود، قیمتگوم سیمانی اصفهان به مراتب بالاتر از زمانی است که از تسمه فلزی به این منظور استفاده کنند. کول بتنی مسلح شده با مواد پلاستیکی از نظر قیمت به مراتب ارزان‌تر از سایر انواع است. 

برای شرایط مشابه تولید گوم سیمانی همچون ضخامت، کیفیت و عیار مشابه ، با بزرگتر شدن ابعاد، قیمت گوم سیمانی اصفهان افزایش می یابد. به طور مثال در چنین شرایطی، قیمت کول ۱۰۰ بیشتر از قیمت کول ۹۰ سانتی می باشد. قیمت کول ۱۰۰ ، قیمت کول ۹۰ و سایر کول ها، به صورت متر طول ارائه می گردد. تیپ سیمان انتخابی و شیوه مسلح کردن کول می تواند بر قیمت گوم سیمانی اصفهان تاثیر داشته باشد. برای گلویی چاه که برای مناطق مسکونی و خانگی استفاده می‌شود نیازی به کول های سفارشی با میلگرد نیست و کول های تسمه فلزی برای این مناطق کاملا مناسب است. برای کاربردهای خاص می‌توان کول بتنی مسلح با میلگرد حرارتی سفارش داد که در این صورت قیمت هر متر گوم سیمانی اصفهان بیشتر خواهد بود.

 

کول چاه فاضلاب
کول تخم مرغی

 

لیست قیمت گوم سیمانی اصفهان

همان طور که پیشتر بیان شد، کول چاه قیمت متفاوتی دارد. قیمت گوم سیمانی اصفهان ۱۴۰۳ نسبت به سال قبل افزایش یافته است. به عبارتی قیمت متریال اولیه مورد استفاده در ساخت، بر روی قیمت هر متر کول چاه تاثیرگذار می باشد. با افزایش قیمت مصالح، قیمت گوم سیمانی اصفهان چاه نیز افزایش داشته است. قیمت گوم سیمانی اصفهان تولیدی کارخانه های مختلف، با یکدیگر متفاوت می باشد. زیرا ممکن است ضخامت، نوع سیمان مصرفی، نحوه مسلح سازی و … کارخانه های مختلف متفاوت از هم باشد.

 

قیمت کول چاه فاضلاب در اصفهان

هر چه ابعاد کول چاه بزرگتر باشد و بتن به کار رفته در حلقه چاه کیفیت بهتری داشته باشد، قیمت گوم سیمانی اصفهان بالاتر است. نوع و ابعاد نقش اصلی را در قیمت گوم سیمانی اصفهان بازی می‌کند. برای مثال قیمت کول چاه فاضلاب انباری ۹۰ مشابه قیمت کول چاه میله ۷۰ سانت است.

 

قیمت حلقه سیمانی چاه در اصفهان

قیمت گوم سیمانی چاه به نوع آن وابسته است. حلقه چاه در انواع دایره ای ، تخم مرغی ، بیضی و … به فروش می رسند که بر این اساس کول چاه قیمت متفاوتی دارد. به عبارتی قیمت کول دایره ای با قیمت کول انباری تخم مرغی و قیمت گنگ چاه بیضی متفاوت است. حلقه سیمانی چاه دایره ای با قطرهای خارجی مختلفی تولید می شوند که بر این اساس قیمت کول دایره ای متفاوت می باشد. خرید و استعلام قیمت حلقه چاه هم به صورت حضوری و هم به صورت اینترنتی امکان پذیر است. اما خرید آنلاین نسبت به خرید حضوری دارای مزایایی می باشد. از جمله اینکه موجب صرفه جویی در زمان و هزینه رفت و آمد می گردد. علاوه بر این می توان قیمت پالانه چاه تولیدی کارخانه های مختلف را به همراه مشخصات آنها مشاهده کرده و مقایسه نمود. این موضوع موجب خرید با بهترین قیمت کلاف چاه و بهترین کیفیت می گردد. با جستجوی عبارتی همچون قیمت گنگ چاه ، قیمت گوم سیمانی چاه ، قیمت پالانه چاه ، قیمت کلاف چاه ، قیمت کول انباری و عبارات اینچنینی می توان لیست قیمت حلقه سیمانی چاه را مشاهده نمود.

 

لیست قیمت گوم سیمانی اصفهان
کول دو تکه - کول انباری

 

قیمت گوم سیمانی چاه در اصفهان

یکی از اصلی ترین موارد تاثیرگذار بر قیمت گوم سیمانی چاه ، عیار بتن مصرفی در ساخت آن می باشد. عیار بتن به نسبت آب به سیمان مصرفی وابسته است. با تغییر عیار بتن، قیمت گنگ سیمانی چاه تغییر می یابد. خرید عمده و زیاد محصول نیز ممکن است بر روی قیمت کلاف بتنی چاه تاثیرگذار باشد. به عبارتی ممکن است برخی از فروشندگان بابت خرید حجم بالای محصول بر روی قیمت گنگ سیمانی چاه تخفیفی در نظر بگیرند و محصول را با قیمت پایین تری ارائه دهند.

 

خرید کول سیمانی در اصفهان

خرید کول بتنی بر اساس قطر چاه و صلاحدید مقنی انجام می‌شود. چاه‌های قدیمی هر لحظه امکان ریزش دارند. در صورتی که امکان ترمیم چاه‌های قدیمی وجود داشته باشد، می‌توان با کول گذاری جلوی ریزش چاه را گرفت. پیش از خرید باید قیمت حلقه سیمانی چاه را استعلام نمود. قیمت حلقه چاه از مهم ترین پارامترهای موثر در خرید کول بتنی می باشد.

 

کول بتنی اصفهان

کول بتنی به منظور جلوگیری از ریزش خاک جداره چاه و استحکام آن مورد استفاده قرار می گیرد. در شرایطی که تاسیسات آب و گاز، فیبر نوری و کابل‌های مخابراتی برق به صورت عرضی از زیر راه‌ها به روش نقب زنی عبور کند، برای ایجاد فضای مناسب عبور تاسیسات، از کول بتنی پیش ساخته یا گلویی استفاده می شود. کول چاه با عناوینی همچون حلقه چاه ، گنگ چاه ، گوم سیمانی چاه و پالانه چاه نیز شناخته می شود. از دیگر عناوین حلقه سیمانی چاه می توان به کلاف چاه ، گلویی چاه و نای چاه اشاره کرد.

کول بتنی به صورت دو سطح مقطع تو خالی دایره‌ای یا بیضی شکل با ضخامت کم ساخته می‌شود. کول دایره ای را با نام کول میله می‌شناسند و در دیواره‌ی عمودی چاه کاربرد دارد. کول بیضی شکل را با نام کول انباری می‌شناسند و برای جلوگیری از ریزش بخش انباره چاه کاربرد دارد. کول بتنی پیش ساخته از مخلوط ماسه و آب و ملات سیمان ساخته می شود. ملات داخل قالب دایره یا بیضی شکل قرار می‌گیرد تا گوم سیمانی چاه به ساختار اصلی خود برسد. برای مسلح سازی و تولید کول بتنی مسلح از قطعات فولادی یا پلاستیکی استفاده می‌کنند که قطعات پلاستیکی استحکام لازم را ندارد. 

 

قیمت گوم سیمانی اصفهان
کول میله چاه 

 

کول بتنی پیش ساخته در اصفهان

در ساخت کول بتنی پیش ساخته از سیمان با عیار ۳۰۰ استفاده می‌شود. برای مسلح ساختن کول از میلگرد یا تسمه فولادی استفاده می‌کنند. تسمه فولادی را داخل قالب قرار داده و بتن ریزی انجام می‌شود. برای تولید گوم چاه با عیار استاندارد نیاز است که قطعات را تحت فشار بالای دستگاه قرار دهند. برای تقویت کول بتنی پیش ساخته از تسمه‌های فنری عدل بندی شده استفاده می‌کنند. در صورتی که کول در هنگام حمل و تخلیه دچار شکستگی یا ترک شود، خاصیت فنری تسمه باعث می‌شود که قالب تا پایان کارگذاری، شکل هندسی خود را حفظ کند.

 

کول بتنی پیش ساخته
کول انباری - کول تخت

 

کول چاه فاضلاب

کول مناسب چاه فاضلاب باید ۱۰ سانتی‌متر از قطر دهانه چاه کمتر باشد. انتخاب قطر مناسب دهانه چاه بر اساس نوع زمین متفاوت است. معمولا مقنی‌ها از قطر ۸۰ سانت برای چاه فاضلاب استفاده می‌کنند. پس از حفاری چاه و کار گذاشتن کول میله، نوبت به کول انباری می‌رسد که به صورت کله‌قندی ساخته می‎شود. معمولا کول انباری چاه فاضلاب ارتفاع ۲۰ سانت دارد و عرض آن ۹۰ تا ۱۴۰ سانت است.

 

انتخاب کول بتنی  در اصفهان

انتخاب کول برای هر کاربرد متفاوت است. لیست زیر در خرید کول بتنی کمک خواهد کرد:

  • کول گرد سایز ۷۰ به عنوان کول میله چاه فاضلاب مناسب است.
  • کول گرد سایز ۱۰۰ به عنوان کول میله چاه آب مناسب است.
  • کول بادامی و تخم مرغی از سایز ۹۰ تا ۱۲۰ برای زهکشی مناسب است.
  • کول سیمانی بادامی ۹۰ سانت برای انباری چاه استفاده می شود.
  • کول تخم مرغی ۹۰ تا ۱۲۰ سانت برای نقب زنی مناسب است.
  • کول های دو تکه برای کاربردهای خاصی به صورت سفارشی ساخته می‌شود.

 

قیمت گوم سیمانی اصفهان، کول بتنی در بن رود، کول بتنی در بهارستان، کول بتنی در جرقویه سفلی، کول بتنی در جرقویه علیا، کول بتنی در جلگه، کول بتنی در سپاهان شهر، کول بتنی در قهجاورستان، کول بتنی در کوهپایه، کول بتنی در آران و بیدگل، کول بتنی در کویرات، کول بتنی در اردستان، کول بتنی در زواره، کول بتنی در برخوار، کول بتنی در حبیب آباد، کول بتنی در تیران و کرون، کول بتنی در کرون، کول بتنی در چادگان، کول بتنی در چنارود، کول بتنی در خمینی شهر، کول بتنی در خوانسار، کول بتنی در خور و بیابانک، کول بتنی در دهاقان، کول بتنی در سمیرم، کول بتنی در پادنا، کول بتنی در شاهین شهر، کول بتنی در میمه، کول بتنی در شهرضا، کول بتنی در فریدن، کول بتنی در بوئین و میاندشت، کول بتنی در فریدونشهر، کول بتنی در فلاورجان، کول بتنی در پیربکران، کول بتنی در کاشان، کول بتنی در برزک، کول بتنی در قمصر، کول بتنی در نیاسر، کول بتنی در گلپایگان، کول بتنی در لنجان، کول بتنی در باغ بهادران، کول بتنی در فولادشهر، کول بتنی در مبارکه، کول بتنی در گرکن جنوبی، کول بتنی در نائین، کول بتنی در انارک، کول بتنی در نجف آباد، کول بتنی در مهردشت، کول بتنی در نطنز، کول بتنی در امام زاده.

امتیاز این مطلب:

امتیاز ۴.۳ از ۵ - از مجموع ۴ رای

نظرات کاربران

نام
نام خانوادگی
دیدگاه شما