ورق گالوانیزه 3

ورق گالوانیزه 3

دسته بندی

ورق گالوانیزه

تعداد ارائه دهنده ها

۱۰ ارائه دهنده

بازه قیمت

از ۳۲۳۸۶ تومان تا ۳۹۳۹۳ تومان
intro
comment
bookmark
share

filterفیلتر کردن پیشنهادات


شهر

شهر را مشخص کنید

ورق گالوانیزه 3 عرض 1250 شهریار تبریز

فروشندهشماره تماستحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی
آهن آنلاین

آهن آنلاین

۵

******۰۲۱۵۴

location

تهران

تماس بگیرید

-

آهن پخش

آهن پخش

۵

******۰۳۱۳۶

location

کارخانه

کیلوگرم

۴۴,۹۵۴

دیروز

آهنگر

آهنگر

۳

******۰۹۹۸۱

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

ورق گالوانیزه 3 عرض 1000 شهریار تبریز

فروشندهشماره تماستحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی
آهن آنلاین

آهن آنلاین

۵

******۰۲۱۵۴

location

تهران

تماس بگیرید

-

آهن پخش

آهن پخش

۵

******۰۳۱۳۶

location

کارخانه

کیلوگرم

۴۴,۹۵۴

دیروز

آهنگر

آهنگر

۳

******۰۹۹۸۱

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

ورق گالوانیزه 3 عرض 1000 چین

فروشندهشماره تماستحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی
آهن آنلاین

آهن آنلاین

۵

******۰۲۱۵۴

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

ورق گالوانیزه 3 عرض 1250 چین

فروشندهشماره تماستحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی
آهن آنلاین

آهن آنلاین

۵

******۰۲۱۵۴

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

ورق گالوانیزه 3 عرض 1250 هند

فروشندهشماره تماستحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی
شهر آهن

شهر آهن

۴

******۰۲۱۶۶

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

ورق گالوانیزه 3 عرض 1000 هند

فروشندهشماره تماستحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی
شهر آهن

شهر آهن

۴

******۰۲۱۶۶

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

ابتدا
۱
انتها

ورق گالوانیزه 3