ورق گالوانیزه 3 عرض 1250 شهریار تبریز

ورق گالوانیزه 3 عرض 1250 شهریار تبریز

تعداد ارایه دهنده : 3

ورق گالوانیزه 3 عرض 1250 شهریار تبریز

فروشندهشماره تماستحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

۵

phone

******۰۲۱۵۴

تماس بگیرید

-

۵

phone

******۰۳۱۳۶

location

کارخانه

کیلوگرم

۴۴,۹۵۴

۳ روز پیش

۳

phone

******۰۹۹۸۱

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

ورق گالوانیزه 3 عرض 1250 شهریار تبریز