میلگرد ساده 16.5

میلگرد ساده 16.5

دسته بندی
میلگرد ساده
تعداد ارائه دهنده ها
۴ ارائه دهنده
بازه قیمت
از ۲۳۶۶۰ تومان تا ۲۳۶۶۰ تومان
intro
comment
bookmark
share

filterفیلتر کردن پیشنهادات


شهر
شهر را مشخص کنید

برند
برند را مشخص کنید

کالاهای مرتبط در عمران مدرن

میلگرد ۱۶.۵ ساده کویر کاشان

فروشندهشماره تماسحالتتحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی

عمران مدرن

phone۰۲۱۵۴۴۰۶۰۱۲

location

تماس بگیرید

-

توضیحات

مرکز آهن

phone

******۰۳۱۳۵

کلاف

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

آهن پخش

phone

******۰۳۱۳۶

کلاف

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

شهر آهن

phone

******۰۲۱۶۶

location

تهران

تماس بگیرید

-

توضیحات

ابتدا
۱
انتها

میلگرد ساده 16.5