میلگرد ساده 12.5

میلگرد ساده 12.5

دسته بندی

میلگرد ساده

تعداد ارائه دهنده ها

۳ ارائه دهنده

بازه قیمت

از ۳۰,۰۶۴ تومان تا ۳۰,۰۶۴ تومان
intro
comment
bookmark
share

filterفیلتر کردن پیشنهادات


شهر

شهر را مشخص کنید

برند

برند را مشخص کنید

میلگرد ۱۲.۵ ساده کویر کاشان

فروشندهشماره تماستحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی
عمران مدرن

عمران مدرن

phone۰۲۱-۵۴۴۰۶۰۱۲

location

تماس بگیرید

-

آهن پخش

آهن پخش

phone

******۰۳۱۳۶

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

شهر آهن

شهر آهن

phone

******۰۲۱۶۶

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

ابتدا
۱
انتها

میلگرد ساده 12.5