میلگرد ساده 12.5

میلگرد ساده 12.5

دسته بندی
میلگرد ساده
تعداد ارائه دهنده ها
۳ ارائه دهنده
بازه قیمت
از ۳۰۰۶۴ تومان تا ۳۰۰۶۴ تومان
intro
comment
bookmark
share

filterفیلتر کردن پیشنهادات


شهر
شهر را مشخص کنید

برند
برند را مشخص کنید

میلگرد ۱۲.۵ ساده کویر کاشان

فروشندهشماره تماستحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی

عمران مدرن

phone۰۲۱۵۴۴۰۶۰۱۲

location

تماس بگیرید

-

آهن پخش

phone

******۰۳۱۳۶

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

شهر آهن

phone

******۰۲۱۶۶

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

ابتدا
۱
انتها

میلگرد ساده 12.5