میلگرد ساده 11

میلگرد ساده 11

دسته بندی
میلگرد ساده
تعداد ارائه دهنده ها
۴ ارائه دهنده
بازه قیمت
از ۱۷۳۰۰ تومان تا ۲۳۹۴۵ تومان
intro
comment
bookmark
share

filterفیلتر کردن پیشنهادات


شهر
شهر را مشخص کنید

برند
برند را مشخص کنید

کالاهای مرتبط در عمران مدرن

میلگرد ۱۱ ساده کویر کاشان

فروشندهشماره تماسحالتتحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی

عمران مدرن

phone۰۲۱۵۴۴۰۶۰۱۲

location

کیلوگرم

۱۷,۳۰۰

امروز

توضیحات

مرکز آهن

phone

******۰۳۱۳۵

کلاف

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۳,۹۴۵

۸ بهمن ۱۴۰۱

توضیحات

آهن پخش

phone

******۰۳۱۳۶

کلاف

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۳,۹۱۷

۹ بهمن ۱۴۰۱

توضیحات

شهر آهن

phone

******۰۲۱۶۶

کلاف

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۷,۴۰۰

۲۳ آبان ۱۴۰۱

توضیحات

ابتدا
۱
انتها

میلگرد ساده 11