لوله مبلی 63.5

لوله مبلی 63.5

دسته بندی

لوله مبلی

تعداد ارائه دهنده ها

۱ ارائه دهنده

بازه قیمت

از ۲۴,۷۷۵ تومان تا ۲۴,۷۷۵ تومان
intro
comment
bookmark
share

filterفیلتر کردن پیشنهادات


شهر

شهر را مشخص کنید

لوله مبلی 63.5 ضخامت 1.5

فروشندهشماره تماستحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی
آهنگر

آهنگر

phone

******۰۹۹۸۱

بدون برند

location

تهران

کیلوگرم

۲۴,۷۷۵

۲۹ شهریور ۱۴۰۱

ابتدا
۱
انتها

لوله مبلی 63.5