لوله مبلی 28

لوله مبلی 28

دسته بندی
لوله مبلی
تعداد ارائه دهنده ها
۴ ارائه دهنده
بازه قیمت
از ۲۴۷۷۵ تومان تا ۲۷۷۵۲ تومان
intro
comment
bookmark
share

filterفیلتر کردن پیشنهادات


شهر
شهر را مشخص کنید

کالاهای مرتبط در عمران مدرن

لوله مبلی 28 ضخامت 1.25

فروشندهشماره تماستولیدکنندهتحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی

مرکز آهن

phone

******۰۳۱۳۵

location

اصفهان

تماس بگیرید

-

توضیحات

آسرون

phone

******۰۲۱۴۳

بدون برند

location

تهران

کیلوگرم

۲۴,۷۷۵

۲۹ شهریور ۱۴۰۱

توضیحات

لوله مبلی 28 ضخامت 1

فروشندهشماره تماستولیدکنندهتحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی

آهن پخش

phone

******۰۳۱۳۶

لوله و پروفیل سپنتا

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۷,۷۵۲

۱۱ شهریور ۱۴۰۰

توضیحات

شهر آهن

phone

******۰۲۱۶۶

location

تهران

تماس بگیرید

-

توضیحات

ابتدا
۱
انتها

لوله مبلی 28