لوله مبلی 22

لوله مبلی 22

دسته بندی
لوله مبلی
تعداد ارائه دهنده ها
۹ ارائه دهنده
بازه قیمت
از ۵۰۰۰۰ تومان تا ۵۴۵۸۷ تومان
intro
comment
bookmark
share

filterفیلتر کردن پیشنهادات


شهر
شهر را مشخص کنید

لوله مبلی 22 ضخامت 0.5

فروشندهشماره تماستحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی

آهن پرایس

phone

******۰۲۱۵۴

خلیج فارس (آتیه خاورمیانه)

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

آهنگر

phone

******۰۹۹۸۱

بدون برند

location

تهران

کیلوگرم

۲۴,۷۷۵

۲۹ شهریور ۱۴۰۱

لوله مبلی 22 ضخامت 0.9

فروشندهشماره تماستحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی

آهن پرایس

phone

******۰۲۱۵۴

location

تهران

تماس بگیرید

-

آهنگر

phone

******۰۹۹۸۱

بدون برند

location

تهران

کیلوگرم

۲۴,۷۷۵

۲۹ شهریور ۱۴۰۱

لوله مبلی 22 ضخامت 1

فروشندهشماره تماستحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی

آهن پرایس

phone

******۰۲۱۵۴

خلیج فارس (آتیه خاورمیانه)

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

آهنگر

phone

******۰۹۹۸۱

بدون برند

location

تهران

کیلوگرم

۲۴,۷۷۵

۲۹ شهریور ۱۴۰۱

لوله مبلی 22 ضخامت 1.25

فروشندهشماره تماستحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی

آهنگر

phone

******۰۹۹۸۱

location

تهران

تماس بگیرید

-

لوله مبلی 22 ضخامت 1.5

فروشندهشماره تماستحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی

آهنگر

phone

******۰۹۹۸۱

location

تهران

تماس بگیرید

-

لوله مبلی 22 ضخامت 70

فروشندهشماره تماستحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی

آهنگر

phone

******۰۹۹۸۱

بدون برند

location

تهران

کیلوگرم

۲۴,۷۷۵

۲۹ شهریور ۱۴۰۱

ابتدا
۱
انتها

لوله مبلی 22