لوله استنلس استیل آلیاژ 316 رده 10

لوله استنلس استیل آلیاژ 316 رده 10

دسته بندی
لوله استنلس استیل
تعداد ارائه دهنده ها
۱۳ ارائه دهنده
بازه قیمت
از ۳۱۸۷۲۶ تومان تا ۳۶۰۵۲۵ تومان
intro
comment
bookmark
share
شهر
شهر را مشخص کنید

کالاهای مرتبط در عمران مدرن

لوله استنلس استیل آلیاژ 316 رده 10 سایز 16 اینچ

آهن آنلاین

امتیاز فروشنده: ۵ از ۵

phone

******۰۲۱۵۴

ضخامتحالتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

6 متری

کیلوگرم

۳۶۰,۵۲۵

۳ خرداد ۱۴۰۱

لوله استنلس استیل آلیاژ 316 رده 10 سایز 1/4 1 اینچ

آهن آنلاین

امتیاز فروشنده: ۵ از ۵

phone

******۰۲۱۵۴

ضخامتحالتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

6 متری

کیلوگرم

۳۱۸,۷۲۶

۴ خرداد ۱۴۰۱

لوله استنلس استیل آلیاژ 316 رده 10 سایز 1/2 1 اینچ

آهن آنلاین

امتیاز فروشنده: ۵ از ۵

phone

******۰۲۱۵۴

ضخامتحالتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

لوله استنلس استیل آلیاژ 316 رده 10 سایز 1 اینچ

آهن آنلاین

امتیاز فروشنده: ۵ از ۵

phone

******۰۲۱۵۴

ضخامتحالتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

6 متری

کیلوگرم

۳۱۸,۷۲۶

۳ خرداد ۱۴۰۱

لوله استنلس استیل آلیاژ 316 رده 10 سایز 1/2 اینچ

آهن آنلاین

امتیاز فروشنده: ۵ از ۵

phone

******۰۲۱۵۴

ضخامتحالتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

لوله استنلس استیل آلیاژ 316 رده 10 سایز 4 اینچ

آهن آنلاین

امتیاز فروشنده: ۵ از ۵

phone

******۰۲۱۵۴

ضخامتحالتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

6 متری

کیلوگرم

۳۱۸,۷۲۶

۴ خرداد ۱۴۰۱

لوله استنلس استیل آلیاژ 316 رده 10 سایز 3 اینچ

آهن آنلاین

امتیاز فروشنده: ۵ از ۵

phone

******۰۲۱۵۴

ضخامتحالتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

6 متری

کیلوگرم

۳۱۸,۷۲۶

۴ خرداد ۱۴۰۱

لوله استنلس استیل آلیاژ 316 رده 10 سایز 10 اینچ

آهن آنلاین

امتیاز فروشنده: ۵ از ۵

phone

******۰۲۱۵۴

ضخامتحالتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

6 متری

کیلوگرم

۳۳۹,۶۲۵

۳ خرداد ۱۴۰۱

لوله استنلس استیل آلیاژ 316 رده 10 سایز 12 اینچ

آهن آنلاین

امتیاز فروشنده: ۵ از ۵

phone

******۰۲۱۵۴

ضخامتحالتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

6 متری

کیلوگرم

۳۴۴,۸۵۱

۳ خرداد ۱۴۰۱

لوله استنلس استیل آلیاژ 316 رده 10 سایز 6 اینچ

آهن آنلاین

امتیاز فروشنده: ۵ از ۵

phone

******۰۲۱۵۴

ضخامتحالتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

6 متری

کیلوگرم

۳۲۹,۱۷۶

۳ خرداد ۱۴۰۱

لوله استنلس استیل آلیاژ 316 رده 10 سایز 20 اینچ

آهن آنلاین

امتیاز فروشنده: ۵ از ۵

phone

******۰۲۱۵۴

ضخامتحالتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی
ابتدا
۱
انتها

لوله استنلس استیل آلیاژ 316 رده 10