لوله استنلس استیل آلیاژ 304 رده 80

لوله استنلس استیل آلیاژ 304 رده 80

دسته بندی
لوله استنلس استیل
تعداد ارائه دهنده ها
۹ ارائه دهنده
بازه قیمت
از ۲۲۱۵۴۰ تومان تا ۲۲۹۹۰۱ تومان
intro
comment
bookmark
share

filterفیلتر کردن پیشنهادات


شهر
شهر را مشخص کنید

کالاهای مرتبط در عمران مدرن

لوله استنلس استیل آلیاژ 304 رده 80 سایز 1/2 اینچ

آهن آنلاین

امتیاز فروشنده: ۵ از ۵

phone

******۰۲۱۵۴

ضخامتحالتتحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی

6 متری

کیلوگرم

۲۲۱,۵۴۰

۴ خرداد ۱۴۰۱

لوله استنلس استیل آلیاژ 304 رده 80 سایز 4 اینچ

آهن آنلاین

امتیاز فروشنده: ۵ از ۵

phone

******۰۲۱۵۴

ضخامتحالتتحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی

لوله استنلس استیل آلیاژ 304 رده 80 سایز 1/2 1 اینچ

آهن آنلاین

امتیاز فروشنده: ۵ از ۵

phone

******۰۲۱۵۴

ضخامتحالتتحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی

لوله استنلس استیل آلیاژ 304 رده 80 سایز 3/4 اینچ

آهن آنلاین

امتیاز فروشنده: ۵ از ۵

phone

******۰۲۱۵۴

ضخامتحالتتحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی

لوله استنلس استیل آلیاژ 304 رده 80 سایز 2 اینچ

آهن آنلاین

امتیاز فروشنده: ۵ از ۵

phone

******۰۲۱۵۴

ضخامتحالتتحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی

لوله استنلس استیل آلیاژ 304 رده 80 سایز 1/4 1 اینچ

آهن آنلاین

امتیاز فروشنده: ۵ از ۵

phone

******۰۲۱۵۴

ضخامتحالتتحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی

6 متری

کیلوگرم

۲۲۱,۵۴۰

۴ خرداد ۱۴۰۱

لوله استنلس استیل آلیاژ 304 رده 80 سایز 5 اینچ

آهن آنلاین

امتیاز فروشنده: ۵ از ۵

phone

******۰۲۱۵۴

ضخامتحالتتحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی

6 متری

کیلوگرم

۲۲۹,۹۰۱

۳ خرداد ۱۴۰۱

لوله استنلس استیل آلیاژ 304 رده 80 سایز 3 اینچ

آهن آنلاین

امتیاز فروشنده: ۵ از ۵

phone

******۰۲۱۵۴

ضخامتحالتتحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی

6 متری

کیلوگرم

۲۲۱,۵۴۰

۴ خرداد ۱۴۰۱

لوله استنلس استیل آلیاژ 304 رده 80 سایز 1 اینچ

آهن آنلاین

امتیاز فروشنده: ۵ از ۵

phone

******۰۲۱۵۴

ضخامتحالتتحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی

6 متری

کیلوگرم

۲۲۱,۵۴۰

۴ خرداد ۱۴۰۱

ابتدا
۱
انتها

لوله استنلس استیل آلیاژ 304 رده 80