لوله استنلس استیل آلیاژ 304

لوله استنلس استیل آلیاژ 304

بازه قیمت

از ۱۲۵۳۵۰ تومان تا ۱۶۰۰۰۰ تومان

لوله استنلس استیل آلیاژ 304

دسته بندی
لوله استنلس استیل
تعداد ارائه دهنده ها
۴۸ ارائه دهنده
بازه قیمت
از ۱۲۵۳۵۰ تومان تا ۱۶۰۰۰۰ تومان

introمعرفی کالا
commentنظرات و سوالات
bookmarkافزودن به علاقه مندی
shareاشتراک گذاری
sortمرتب سازی بر اساس

filterفیلتر کردن پیشنهادات


لوله استنلس استیل آلیاژ 304 سایز 8

آهن آنلاین

امتیاز فروشنده: ۵ از ۵

phone

******۰۲۱۵۴

ضخامتحالتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

0.6

6 متری

کیلوگرم

۱۶۰,۰۰۰

امروز

آسرون

امتیاز فروشنده: ۳ از ۵

phone

******۰۲۱۴۳

ضخامتحالتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

0.6

کیلوگرم

۱۲۵,۳۵۰

۱۵ دی ۱۳۹۹

لوله استنلس استیل آلیاژ 304 سایز 10

آهن آنلاین

امتیاز فروشنده: ۵ از ۵

phone

******۰۲۱۵۴

ضخامتحالتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

0.6

6 متری

کیلوگرم

۱۶۰,۰۰۰

امروز

1.5

6 متری

کیلوگرم

۱۶۰,۰۰۰

امروز

آسرون

امتیاز فروشنده: ۳ از ۵

phone

******۰۲۱۴۳

ضخامتحالتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

کیلوگرم

۱۲۵,۳۵۰

۱۲ دی ۱۳۹۹

1.5

کیلوگرم

۱۲۵,۳۵۰

۱۲ دی ۱۳۹۹

لوله استنلس استیل آلیاژ 304 سایز 12

آهن آنلاین

امتیاز فروشنده: ۵ از ۵

phone

******۰۲۱۵۴

ضخامتحالتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

0.6

6 متری

کیلوگرم

۱۶۰,۰۰۰

امروز

آسرون

امتیاز فروشنده: ۳ از ۵

phone

******۰۲۱۴۳

ضخامتحالتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

0.6

کیلوگرم

۱۲۵,۳۵۰

۱۲ دی ۱۳۹۹

لوله استنلس استیل آلیاژ 304 سایز 16

آهن آنلاین

امتیاز فروشنده: ۵ از ۵

phone

******۰۲۱۵۴

ضخامتحالتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

0.6

6 متری

کیلوگرم

۱۶۰,۰۰۰

امروز

1.0

6 متری

کیلوگرم

۱۶۰,۰۰۰

امروز

آسرون

امتیاز فروشنده: ۳ از ۵

phone

******۰۲۱۴۳

ضخامتحالتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

0.6

کیلوگرم

۱۲۵,۳۵۰

۱۲ دی ۱۳۹۹

لوله استنلس استیل آلیاژ 304 سایز 19

آهن آنلاین

امتیاز فروشنده: ۵ از ۵

phone

******۰۲۱۵۴

ضخامتحالتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

0.6

6 متری

کیلوگرم

۱۶۰,۰۰۰

امروز

آسرون

امتیاز فروشنده: ۳ از ۵

phone

******۰۲۱۴۳

ضخامتحالتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

0.6

کیلوگرم

۱۲۵,۳۵۰

۱۲ دی ۱۳۹۹

لوله استنلس استیل آلیاژ 304 سایز 20

آهن آنلاین

امتیاز فروشنده: ۵ از ۵

phone

******۰۲۱۵۴

ضخامتحالتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

0.6

6 متری

کیلوگرم

۱۶۰,۰۰۰

امروز

آسرون

امتیاز فروشنده: ۳ از ۵

phone

******۰۲۱۴۳

ضخامتحالتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

0.6

کیلوگرم

۱۲۵,۳۵۰

۱۲ دی ۱۳۹۹

لوله استنلس استیل آلیاژ 304 سایز 22

آهن آنلاین

امتیاز فروشنده: ۵ از ۵

phone

******۰۲۱۵۴

ضخامتحالتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

0.6

6 متری

کیلوگرم

۱۶۰,۰۰۰

امروز

آسرون

امتیاز فروشنده: ۳ از ۵

phone

******۰۲۱۴۳

ضخامتحالتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

0.6

کیلوگرم

۱۲۵,۳۵۰

۱۲ دی ۱۳۹۹

لوله استنلس استیل آلیاژ 304 سایز 25

آهن آنلاین

امتیاز فروشنده: ۵ از ۵

phone

******۰۲۱۵۴

ضخامتحالتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

0.6

6 متری

کیلوگرم

۱۶۰,۰۰۰

امروز

1.5

6 متری

کیلوگرم

۱۶۰,۰۰۰

امروز

آسرون

امتیاز فروشنده: ۳ از ۵

phone

******۰۲۱۴۳

ضخامتحالتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

0.6

کیلوگرم

۱۲۵,۳۵۰

۱۲ دی ۱۳۹۹

لوله استنلس استیل آلیاژ 304 سایز 30

آهن آنلاین

امتیاز فروشنده: ۵ از ۵

phone

******۰۲۱۵۴

ضخامتحالتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

0.6

6 متری

کیلوگرم

۱۶۰,۰۰۰

امروز

آسرون

امتیاز فروشنده: ۳ از ۵

phone

******۰۲۱۴۳

ضخامتحالتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

0.6

کیلوگرم

۱۲۵,۳۵۰

۱۵ دی ۱۳۹۹

لوله استنلس استیل آلیاژ 304 سایز 32

آهن آنلاین

امتیاز فروشنده: ۵ از ۵

phone

******۰۲۱۵۴

ضخامتحالتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

0.6

6 متری

کیلوگرم

۱۶۰,۰۰۰

امروز

آسرون

امتیاز فروشنده: ۳ از ۵

phone

******۰۲۱۴۳

ضخامتحالتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

0.6

کیلوگرم

۱۲۵,۳۵۰

۱۵ دی ۱۳۹۹

لوله استنلس استیل آلیاژ 304 سایز 38

آهن آنلاین

امتیاز فروشنده: ۵ از ۵

phone

******۰۲۱۵۴

ضخامتحالتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

0.6

6 متری

کیلوگرم

۱۶۰,۰۰۰

امروز

1.5

6 متری

کیلوگرم

۱۶۰,۰۰۰

امروز

1.0

6 متری

کیلوگرم

۱۶۰,۰۰۰

امروز

آسرون

امتیاز فروشنده: ۳ از ۵

phone

******۰۲۱۴۳

ضخامتحالتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

لوله استنلس استیل آلیاژ 304 سایز 42

آهن آنلاین

امتیاز فروشنده: ۵ از ۵

phone

******۰۲۱۵۴

ضخامتحالتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

0.6

6 متری

کیلوگرم

۱۶۰,۰۰۰

امروز

آسرون

امتیاز فروشنده: ۳ از ۵

phone

******۰۲۱۴۳

ضخامتحالتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

0.6

کیلوگرم

۱۲۵,۳۵۰

۱۵ دی ۱۳۹۹

لوله استنلس استیل آلیاژ 304 سایز 51

آهن آنلاین

امتیاز فروشنده: ۵ از ۵

phone

******۰۲۱۵۴

ضخامتحالتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

0.6

6 متری

کیلوگرم

۱۶۰,۰۰۰

امروز

1.5

6 متری - استنلس استیل دکوراتیو

کیلوگرم

۱۶۰,۰۰۰

امروز

1.0

6 متری

کیلوگرم

۱۶۰,۰۰۰

امروز

1.5

شیت - استنلس استیل صنایع غذایی

کیلوگرم

۱۶۰,۰۰۰

امروز

آسرون

امتیاز فروشنده: ۳ از ۵

phone

******۰۲۱۴۳

ضخامتحالتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

0.6

کیلوگرم

۱۲۵,۳۵۰

۱۵ دی ۱۳۹۹

1.0

کیلوگرم

۱۲۵,۳۵۰

۱۵ دی ۱۳۹۹

لوله استنلس استیل آلیاژ 304 سایز 63

آهن آنلاین

امتیاز فروشنده: ۵ از ۵

phone

******۰۲۱۵۴

ضخامتحالتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

1.5

6 متری

کیلوگرم

۱۶۰,۰۰۰

امروز

1.5

6 متری

کیلوگرم

۱۶۰,۰۰۰

امروز

2.0

6 متری

کیلوگرم

۱۶۰,۰۰۰

امروز

1.0

6 متری

کیلوگرم

۱۶۰,۰۰۰

امروز

آسرون

امتیاز فروشنده: ۳ از ۵

phone

******۰۲۱۴۳

ضخامتحالتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

2.0

کیلوگرم

۱۲۵,۳۵۰

۱۵ دی ۱۳۹۹

لوله استنلس استیل آلیاژ 304 سایز 76

آهن آنلاین

امتیاز فروشنده: ۵ از ۵

phone

******۰۲۱۵۴

ضخامتحالتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

0.6

6 متری

کیلوگرم

۱۶۰,۰۰۰

امروز

آسرون

امتیاز فروشنده: ۳ از ۵

phone

******۰۲۱۴۳

ضخامتحالتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

0.6

کیلوگرم

۱۲۵,۳۵۰

۱۵ دی ۱۳۹۹

لوله استنلس استیل آلیاژ 304 سایز 102

آهن آنلاین

امتیاز فروشنده: ۵ از ۵

phone

******۰۲۱۵۴

ضخامتحالتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

0.6

6 متری

کیلوگرم

۱۶۰,۰۰۰

امروز

1.0

6 متری

کیلوگرم

۱۶۰,۰۰۰

امروز

آسرون

امتیاز فروشنده: ۳ از ۵

phone

******۰۲۱۴۳

ضخامتحالتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

0.6

کیلوگرم

۱۲۶,۴۴۰

۱۵ دی ۱۳۹۹

لوله استنلس استیل آلیاژ 304 سایز 36

آسرون

امتیاز فروشنده: ۳ از ۵

phone

******۰۲۱۴۳

ضخامتحالتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

1.5

کیلوگرم

۱۲۵,۳۵۰

۱۵ دی ۱۳۹۹

لوله استنلس استیل آلیاژ 304 سایز 1/2 2 اینچ

آسرون

امتیاز فروشنده: ۳ از ۵

phone

******۰۲۱۴۳

ضخامتحالتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

ابتدا
۱
انتها
معرفی کالا
نظرات کاربران

امتیاز این مطلب:

امتیاز ۴.۰ از ۵ - از مجموع ۳ رای

نظرات کاربران

نام
نام خانوادگی
دیدگاه شما