لوله استنلس استیل آلیاژ 1.4841 رده 10

لوله استنلس استیل آلیاژ 1.4841 رده 10

تعداد ارائه دهنده ها

۵ ارائه دهنده

بازه قیمت

از ۵۲۲,۵۰۰ تومان تا ۵۲۲,۵۰۰ تومان
intro
comment
bookmark
share

filterفیلتر کردن پیشنهادات


شهر

شهر را مشخص کنید

لوله استنلس استیل آلیاژ 1.4841 رده 10 سایز 2 اینچ

آهن آنلاین

آهن آنلاین

امتیاز فروشنده: ۵ از ۵

phone

******۰۲۱۵۴

تحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

لوله استنلس استیل آلیاژ 1.4841 رده 10 سایز 3 اینچ

آهن آنلاین

آهن آنلاین

امتیاز فروشنده: ۵ از ۵

phone

******۰۲۱۵۴

تحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

لوله استنلس استیل آلیاژ 1.4841 رده 10 سایز 4 اینچ

آهن آنلاین

آهن آنلاین

امتیاز فروشنده: ۵ از ۵

phone

******۰۲۱۵۴

تحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

لوله استنلس استیل آلیاژ 1.4841 رده 10 سایز 5 اینچ

آهن آنلاین

آهن آنلاین

امتیاز فروشنده: ۵ از ۵

phone

******۰۲۱۵۴

تحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی
ابتدا
۱
انتها

لوله استنلس استیل آلیاژ 1.4841 رده 10