سیمان پرتلند تیپ 4

سیمان پرتلند تیپ 4

دسته بندی

سیمان پرتلند

تعداد ارائه دهنده ها

۲ ارائه دهنده

توضیحات قیمت

قیمت سیمان پرتلند تیپ 4 به برند، کیفیت و نوع آن وابسته است. سیمان تیپ ۴ در دو نوع فله ای و کیسه ای به فروش می رسد که بر این اساس قیمت آنها با یکدیگر متفاوت است. عمران مدرن ارائه دهنده سیمان تیپ 4 با بهینه ترین قیمت می باشد.
intro
comment
bookmark
share

filterفیلتر کردن پیشنهادات


شهر

شهر را مشخص کنید

سیمان پرتلند تیپ 4

فروشندهمحلشماره تماس
عمران مدرن

عمران مدرن

۵

location

تهران

سیمان تهران

سیمان تهران

۴

تهران

phone

******۰۲۱۶۶

ابتدا
۱
انتها

معرفی کالا

نظرات کاربران

سیمان تیپ 4

سیمان پرتلند تیپ 4 ، یا سیمان با حرارت زایی کم، با نماد (پ-۴) نشان داده می شود. سیمان پرتلند تیپ 4 کندگیر بوده و در هنگام گیرش حرارت کمی تولید می کند. سیمان تیپ 4 نسبت به سایر انواع سیمان ، C3S و C3A کمتری دارد؛ اما مقدار C2S آن بیشتر است، به همین دلیل حرارت کمتری تولید می کند.

 

خرید سیمان پرتلند تیپ 4

همان طور که پیشتر نیز ذکر گردید خرید سیمان پرتلند تیپ 4 برای بتن ریزی های حجیم ،‌ ساخت سد و پایه پل و پروژه هایی که کندگیر بودن بتن لازم و ضروری است، انجام می شود. سیمان پرتلند تیپ 4 را می توان به دو صورت فله ای و کیسه ای خریداری نمود. بر روی کیسه های سیمان باید نوع سیمان و تاریخ تولید آن ذکر شده باشد. به طور کلی قیمت سیمان پرتلند تیپ 4 که بسته بندی شده باشد، بیشتر از نوع فله ای آن است.

 

کاربرد سیمان پرتلند تیپ 4

یکی از کاربردهای سیمان پرتلند تیپ 4 ، استفاده در هوای گرم و دمای بالای ۴۰ الی ۵۰ درجه سانتی گراد می باشد. این امر تسهیل مراقبت از بتن را در پی دارد. مصرف سیمان تیپ 4 در هوای گرم و در جایی که تبخیر بالاست سبب می گردد که دمای تولید شده توسط بتن در عملیات گیرش کمتر شود. دلیل این امر، آزاد شدن گرمای حاصل از عملیات هیدراتاسیون در مدت زمان بیشتر می باشد.

 

سیمان پرتلند تیپ 4
 سیمان پرتلند تیپ 4

 

از دیگر کاربردهای سیمان پرتلند تیپ 4 ، در بتن ریزی دیوارهای مخزن و یا استخر است که طول دیوار زیاد می باشد. زیرا بتن ساخته شده با سیمان پرتلند تیپ 4 ، فرصت کافی برای بتن ریزی را فراهم نموده و اتصال مناسبی بین لایه های قبلی بتن با لایه های جدید ایجاد می کند. در چنین پروژه هایی استفاده از سایر بتن ها ممکن است موجب ایجاد اتصال سرد بین لایه ها گردد. به عبارت دیگر چون بتن ریزی این گونه دیوارها به صورت لایه لایه انجام می شود، ممکن است فاصله زمانی بین بتن ریزی لایه قدیمی و لایه جدید بیشتر از نیم ساعت طول بکشد. در چنین حالتی به هنگام ریختن لایه جدید، لایه قدیمی سفت شده و بین دو لایه اتصال خوبی ایجاد نمی شود. این امر در سازه های آبی بسیار حائز اهمیت می باشد، زیرا اتصال سرد موجب نشت آب می گردد.

به منظور کاهش تنش های حرارتی در بتن ریزی های حجیم مانند بتن ریزی سد، پایه پل و ...، می توان از سیمان پرتلند تیپ 4 استفاده کرد. در بتن ریزی های حجیم، تبادل حرارتی عمق بتن با محیط بیرونی کندتر است. به این معنی که هنگامی که بتن سفت شود، همچنان دمای قسمت های مرکزی آن با محیط خارج، همراه با ایجاد تنش های حرارتی خواهد بود. از آنجایی که سیمان تیپ 4 هم کم حرارت تر است و هم اینکه دمای خود را در طول زمان بیشتری آزاد می کند، استفاده از آن سبب می شود که دمای قسمت های میانی بتن های حجیم کمتر از بتن مشابه ساخته شده با سیمان تیپ 1 باشد. علاوه بر این، با استفاده از سیمان پرتلند تیپ 4 ، فرآیند سفت شدن بتن طولانی تر شده و در این مدت قسمت اعظم تبادل حرارتی با محیط اطراف انجام می شود.

 

ضوابط پذیرش سیمان پرتلند تیپ 4

تواتر نمونه برداری و ضوابط پذیرش سیمان های پرتلند تیپ 4

نمونه برداری از سیمان پرتلند باید به یکی از روش های زیر صورت گیرد:

۱- از هر محموله وارده به کارگاه، kg ۵ نمونه

۲- از محل تسمه نقاله یا لوله انتقال به سیلو، از هر ton ۴۰ سیمان در حال انتقال یا کمتر، kg ۵ نمونه به صورت پیوسته یا ناپیوسته

۳- از محل تخلیه سیمان از سیلو، به ازای هر ton ۱۰۰، kg ۵ نمونه

۴- از انبار کیسه های سیمان، به ازای هر ton ۵ سیمان کیسه ای یا کمتر، یک کیسه به عنوان نمونه

۵- آزمایش های فوق حداکثر ماهی یک بار می باید انجام شوند.

۶- سایر ضوابط نمونه برداری مطابق با استانداردهای ملی ایران می باشد.

 

سیمان پرتلند تیپ 4
 سیمان پرتلند با حرارت زایی کم

 

۷- سیمان پرتلند تیپ 4 را هنگامی می توان قابل قبول تلقی کرد که هر دوی ضوابط زیر برآورده شوند:

نتایج حاصل از یک آزمونه و یا میانگین نتایج حاصل از دو آزمونه متوالی، ضوابط شیمیایی و فیزیکی الزامی سیمان های پرتلند ذکر شده در جدول ۱ و ۲ را برآورده سازند.

۸- میانگین نتایج حاصل از دو آزمونه متوالی یا میانگین نتایج حاصل از سه آزمونه متوالی ، ضوابط ارائه شده در جدول ۳ را برآورده سازند.

 

جدول ۱- الزامات ترکیب شیمیایی سیمان پرتلند تیپ 4

ویژگی شیمیایی

سیمان پرتلند تیپ ۴

شماره استاندارد ملی ایران برای روش آزمون مربوط

C3S درصد وزنی سیمان

حداکثر مقدار مجاز

۳۵

۱۶۹۲

C2S درصد وزنی سیمان

حداقل مقدار مجاز

۴۰

۱۶۹۲

C3A درصد وزنی سیمان

حداکثر مقدار مجاز

۷

۱۶۹۲

(2C3A+C4AF) یا (C2F+C4AF) (درصد وزنی سیمان)

حداکثر مقدار مجاز

-

۱۶۹۲

کاهش وزن ناشی از سرخ شدن (درصد وزنی)

حداکثر مقدار مجاز

۲/۵

۱۶۹۲

میزان باقیمانده نامحلول (درصد وزنی)

حداکثر مقدار مجاز

۰/۷۵

۱۶۹۲

SiO2 (درصد وزنی سیمان)

حداقل مقدار مجاز

-

۱۶۹۲

Al2O3 (درصد وزنی سیمان)

حداکثر مقدار مجاز

-

۱۶۹۲

Fe2O3 (درصد وزنی سیمان)

حداکثر مقدار مجاز

۶/۵

۱۶۹۲

MgO (درصد وزنی سیمان)

حداکثر مقدار مجاز

۵

۱۶۹۲

SO3 (درصد وزنی سیمان)اگر ۸٪C3A ≤

حداکثر مقدار مجاز

۲/۳

۱۶۹۲

اگر ۸٪C3A >

-

 

جدول ۲- الزامات فیزیکی سیمان پرتلند تیپ 4

ویژگی فیزیکی

سیمان پرتلند تیپ ۴

شماره استاندارد ملی ایران برای روش آزمون مربوطه

سطح مخصوص بدست آمده از آزمایش بلین (mm2/gr)

حداقل مقدار مجاز

۲۸۰۰۰۰

۳۹۰

انبساط در آزمایش اتوکلاو (درصد)

حداکثر مقدار مجاز

۰/۸

۳۹۱

زمان گیرش اولیه بدست آمده از آزمایش با سوزن ویکا (دقیقه)

حداقل مقدار مجاز

۴۵

۳۹۲

زمان گیرش نهایی بدست آمده از آزمایش با سوزن ویکا (ساعت)

حداکثر مقدار مجاز

۶

۳۹۲

گرمای آبگیری ۷ روزه (cal/gr)

حداکثر مقدار مجاز

۶۰

۳۹۴

حرارت هیدراتاسیون ۲۸ روزه (cal/gr)

حداکثر مقدار مجاز

۷۰

۳۹۴

انبساط سولفات ۱۴ روزه (درصد)

حداکثر مقدار مجاز

-

۳۹۱

 

جدول ۳- الزامات مکانیکی سیمان پرتلند تیپ 4

ویژگی مکانیکی

سیمان پرتلند تیپ ۴

شماره استاندارد ملی ایران برای روش آزمون مربوط

مقاومت فشاری نمونه یک روزه (N/mm2)

حداقل مقدار مجاز

-

۳۹۳

مقاومت فشاری نمونه دو روزه (N/mm2)

حداقل مقدار مجاز

-

۳۹۳

مقاومت فشاری نمونه سه روزه (N/mm2)

حداقل مقدار مجاز

-

۳۹۳

مقاومت فشاری نمونه هفت روزه (N/mm2)

حداقل مقدار مجاز

۷/۰

۳۹۳

مقاومت فشاری نمونه بیست و هشت روزه (N/mm2)

حداقل مقدار مجاز

۱۸/۰

۳۹۳

حداکثر مقدار مجاز

-

 

ضوابط بسته بندی، حمل و نگهداری سیمان

بسته بندی، حمل و نگهداری سیمان های کیسه ای

 • سیمان پرتلند تیپ 4 و سایر سیمان های پرتلند کیسه ای باید در کیسه های مناسب، مقاوم و قابل انعطاف بسته بندی شود. به گونه ای که رطوبت و مواد خارجی نتوانند به داخل آن نفوذ کنند و کیسه سیمان در هنگام حمل و نقل پاره نشود.
 • مشخصات پاکت کاغذی سیمان های کیسه ای باید مطابق با استاندارد ملی ایران به شماره ۴۵۴۳ باشد. استفاده از پاکت ها یا کیسه های نفوذپذیر در برابر رطوبت مجاز نیست.
 • وزن اسمی هر کیسه سیمان پرتلند ۵۰ کیلوگرم می باشد.
 • برای هر محموله سیمان پرتلند تیپ 4 و سایر سیمان های کیسه ای وارد شده به کارگاه، مشخصات کارخانه و نوع سیمان و تاریخ تولید باید در برگ تحویل ثبت شده باشد.
 • سیمان های کیسه ای باید بر اساس نوع به طور جداگانه در انبار نگهداری شوند، به گونه ای که امکان اشتباه آنها با هم وجود نداشته باشد.
 • سیمان های کیسه ای باید بر روی کف خشک، که دست کم به اندازه ۱۰۰ میلی متر از سطح اطراف خود بالاتر باشند، قرار گیرند.
 • شرایط انبار و ترتیب قرار دادن کیسه های سیمان در انبار باید به گونه ای باشد که کیسه ها، به ترتیب ورود به انبار مصرف شوند.
 • در مناطق خشک، حداکثر تعداد کیسه سیمان که می توان بر روی هم انبار کرد ۱۲ پاکت است، مشروط بر اینکه ارتفاع کل آنها از ۱/۸ متر تجاوز نکند. اعداد فوق در مناطق شرجی و با رطوبت نسبی بیش از ۹۰ درصد، به ترتیب ۸ پاکت و ۱/۲ متر می باشد.
 • در مناطق خشک، کیسه های سیمان باید نزدیک به یکدیگر، با فاصله ۵۰ تا ۸۰ میلی متر از یکدیگر قرار داده شوند تا عبور جریان هوا از بین کیسه ها موجب خشک شدن سیمان بشود. در مناطق شرجی و با رطوبت نسبی بیش از ۹۰ درصد، کیسه های سیمان باید به یکدیگر چسبانیده شوند.
 • کیسه های سیمان پرتلند تیپ 4 و هر نوع سیمان دیگر، در همه مناطق باید حداقل ۳۰۰ میلی متر از دیوارها و ۶۰۰ میلی متر از سقف فاصله داشته باشند.
 • در مناطق و در فصل هایی که احتمال بارندگی وجود داشته باشد، کیسه های سیمان یا باید در انبارهای سرپوشیده نگهداری شود و یا اینکه روی آنها با ورقه های پلاستیکی پوشانیده شده و این ورقه ها به نحو کاملا مطمئنی در اطراف پایدار و محکم شود. در این مناطق و در این فصل ها، درها، پنجره ها و سیستم های تهویه باید بسته نگه داشته شوند تا از جریان هوای مرطوب در انبار جلوگیری شود.
 • سیمان های کیسه ای باید در مناطق با رطوبت نسبی بیش از ۹۰ درصد، ۴۵ روز پس از تولید، و در سایر مناطق ۹۰ روز پس از تولید مصرف شوند و اگر بنا به دلایل غیرقابل اجتناب این امر میسر نشود، این سیمان ها باید قبل از مصرف مورد آزمایش قرار گیرند.
 • سیمان پرتلند تیپ 4 و سایر سیمان های کیسه ای که به مدت زیاد انبار شود ممکن است به صورت کلوخه های فشرده درآید. این گونه سیمان ها را باید با غلتانیدن پاکت ها بر روی کف اصلاح کرد تا به صورت پودر درآیند. در صورتی که با یک بار غلتانیدن، کلوخه به پودر تبدیل شود آن را می توان مصرف کرد وگرنه قبل از مصرف باید تحت ضوابط مشخصی کنترل شود.
 • سایر ضوابط نگهداری و مصرف سیمان پرتلند تیپ 4 و سایر سیمان ها ، مطابق با استاندارد ملی ایران، به شماره ۲۷۶۱ می باشد.

 

سیمان تیپ 4
استفاده از سیمان پرتلند تیپ 4 در ساخت سد

 

بسته بندی، حمل و نگهداری سیمان های پرتلند تیپ 4 فله ای

 • سیمان های فله باید در سیلوهای استاندارد نگهداری شوند.
 • سیلوهای سیمان و شالوده های آنها باید از نظر سازه ای محاسبه و طراحی شده باشند.
 • سیلوهای سیمان باید مجهز به ترازنما، برای تعیین موقعیت تراز سیمان در داخل سیلو، و نیز دریچه ای در پایین برای میل زدن، در صورت طاق زدن سیمان باشند.
 • برای هر محموله وارد شده به کارگاه، مشخصات کارخانه و نوع سیمان پرتلند تیپ 4 و تاریخ تولید سیمان باید در برگ تحویل ثبت شده باشد.
 • از آنجا که انتقال سیمان از مخزن کامیون به داخل سیلو به کمک هوای فشرده صورت می گیرد و در نتیجه سیمان به تدریج متورم می شود، نباید بیش از ۸۰ درصد ظرفیت اسمی سیلوها را پر کرد.
 • سیمان های فله را باید بر اساس نوع آنها به طور جداگانه نگهداری کرد، به گونه ای که امکان اشتباه آنها با هم وجود نداشته باشد. نوع سیمان موجود در هر سیلو باید به نحو مناسبی مشخص شود.
 • سیمان پرتلند تیپ 4 و سایر سیمان های نگهداری شده در سیلو باید حداکثر ۹۰ روز پس از تولید مصرف شود، و اگر بنا به دلایل غیر قابل اجتناب این امر امکان پذیر نشد، باید قبل از مصرف تحت آزمایش قرار گیرد.
 • سایر مشخصات سیلوها و ضوابط نگهداری سیمان در آنها، مطابق با استاندارد ملی ایران، به شماره ۲۷۶۱ می باشد.

امتیاز این مطلب:

امتیاز ۴.۰ از ۵ - از مجموع ۳ رای

نظرات کاربران

نام
نام خانوادگی
دیدگاه شما