سیمان پرتلند تیپ 2

سیمان پرتلند تیپ 2

دسته بندی
سیمان پرتلند
تعداد ارائه دهنده ها
۱۱ ارائه دهنده
توضیحات قیمت
قیمت سیمان تیپ 2 به کیفیت و برند آن وابسته است. با افزایش کیفیت، قیمت سیمان تیپ ۲ افزایش می یابد. این محصول به دو صورت فله ای و کیسه ای به فروش می رسد که قیمت سیمان تیپ ۲ فله ای از نوع کیسه ای آن ارزان تر است. سیمان پرتلند تیپ 2 دارای خواص متوسط می باشد.
intro
comment
bookmark
share

filterفیلتر کردن پیشنهادات


شهر
شهر را مشخص کنید

سیمان پرتلند تیپ 2

فروشندهمحلشماره تماس

عمران مدرن

۵

location

تهران

فروشگاه مصالح ساختمانی یوسفی

۴

location

تهران

phone

******۰۹۱۹۵

مصالح ساختمانی مهروانی

۴

location

تهران

phone

******۰۹۱۲۸

مصالح ساختمانی زندی

۴

location

تهران

phone

******۰۹۱۲۲

مصالح ساختمانی بابایی

۴

location

تهران

phone

******۰۹۱۴۶

مصالح ساختمانی جعفرزاده

۴

location

تهران

phone

******۰۹۱۴۶

فروشگاه مصالح رسولی

۴

location

تهران

phone

******۰۹۱۲۳

مصالح ساختمانی عبدی

۳

location

ری

phone

******۰۹۱۹۶

سیمان تهران

۴

location

تهران

phone

******۰۲۱۶۶

سیمان اصفهان

۴

location

اصفهان

phone

******۰۳۱۳۷

سیمان فیروزکوه

۴

location

تهران

phone

******۰۲۱-۸

ابتدا
۱
انتها
معرفی کالا
نظرات کاربران

سیمان تیپ 2

سیمان پرتلند نوعی سیمان هیدرولیکی است که به ۵ نوع تیپ ۱ ، تیپ ۲ ، تیپ ۳ ، تیپ ۴ و تیپ ۵ تقسیم بندی می گردد. سیمان پرتلند تیپ ۲ یا سیمان پرتلند اصلاح شده با نماد (پ-۲) نشان داده می شود. به سیمان پرتلند تیپ 2 ، به دلیل متوسط بودن خواص آن، سیمان متوسط نیز گفته می شود. به این معنی که این نوع سیمان پرتلند تا حدی کندگیر بوده و نیز تا حدی در برابر حمله سولفات ها مقاوم است.

سیمان هیدرولیکی که سیمان پرتلند تیپ 2 نیز جزو این دسته قرار می گیرد، به طور عمده شامل CaO، SiO2، Al2O3 و Fe2Oاست. این اکسیدها عمدتا به صورت پیوند یافته در بتن وجود دارند. مقدار C3A برای سیمان پرتلند تیپ ۲ باید به ۸٪ محدود شده و همچنین در شرایط معمول حرارت زایی سیمان، حداکثر مجموع C3S و C3سیمان تیپ 2 ، از ۵۸ درصد وزنی تجاوز نکند. در واقع کم شدن C3A باعث کاهش حرارت هیدراتاسیون و همچنین مقاوم شدن سیمان و بتن در برابر حمله سولفات ها می گردد.

 

سیمان پرتلند تیپ ۲
 سیمان پرتلند تیپ ۲

 

قیمت سیمان تیپ 2

قیمت سیمان تیپ 2 با توجه به نوسانات بازار در حال تغییر است. یکی از مواردی که در قیمت سیمان تیپ ۲ موثر است، خرید آن به صورت کیسه ای یا فله ای می باشد. غالبا قیمت سیمان کیسه ای تیپ ۲ بیشتر از فله است. در هنگام خرید سیمان پرتلند تیپ 2 به صورت کیسه ای باید توجه نمود که نوع سیمان و تاریخ تولید آن بر روی بسته درج شده باشد.

 

کاربرد سیمان پرتلند تیپ 2

سیمان پرتلند تیپ 2 ، در مواردی که ساخت بتن با حرارت هیدراتاسیون متوسط مدنظر باشد مورد استفاده قرار می گیرد. همچنین می توان از آن در در پروژه هایی که حمله بتن در حد متوسط است، استفاده کرد. در مناطق ساحلی خلیج فارس و دریای عمان می توان از سیمان پرتلند نوع ۲ که گرمازایی کمتری دارد، استفاده نمود. همچنین استفاده از انواع سیمان های پرتلند ، از جمله سیمان پرتلند تیپ 2 ، در ساخت بتن خود تراکم مجاز است، مگر آنکه شرایط محیطی و دوام، محدودیت در انتخاب نوع سیمان را ایجاب کند.

سیمان پرتلند تیپ 2 در مقایسه با تیپ ۱ ، مقاومت بیشتری در برابر خاک های سولفاته و خاک های شور دارد. علاوه بر این در هنگام هیدراتاسیون حرارت زایی کمتری دارد.

 

ضوابط پذیرش سیمان پرتلند تیپ 2

تواتر نمونه برداری و ضوابط پذیرش سیمان های پرتلند تیپ 2

نمونه برداری از سیمان پرتلند باید به یکی از روش های زیر صورت گیرد:

۱- از هر محموله وارده به کارگاه، kg ۵ نمونه

۲- از محل تسمه نقاله یا لوله انتقال به سیلو، از هر ton ۴۰ سیمان در حال انتقال یا کمتر، kg ۵ نمونه به صورت پیوسته یا ناپیوسته

۳- از محل تخلیه سیمان از سیلو، به ازای هر ton ۱۰۰، kg ۵ نمونه

۴- از انبار کیسه های سیمان، به ازای هر ton ۵ سیمان کیسه ای یا کمتر، یک کیسه به عنوان نمونه

۵- آزمایش های فوق حداکثر ماهی یک بار می باید انجام شوند.

۶- سایر ضوابط نمونه برداری مطابق با استانداردهای ملی ایران می باشد.

 

سیمان پرتلند تیپ ۲
 سیمان پرتلند کیسه ای (نوع ۲)

 

۷- سیمان پرتلند تیپ 2 را هنگامی می توان قابل قبول تلقی کرد که هر دوی ضوابط زیر برآورده شوند:

نتایج حاصل از یک آزمونه و یا میانگین نتایج حاصل از دو آزمونه متوالی، ضوابط شیمیایی و فیزیکی الزامی سیمان های پرتلند ذکر شده در جدول ۱ و ۲ را برآورده سازند.

۸- میانگین نتایج حاصل از دو آزمونه متوالی یا میانگین نتایج حاصل از سه آزمونه متوالی ، ضوابط ارائه شده در جدول ۳ را برآورده سازند.

 

جدول ۱- الزامات ترکیب شیمیایی سیمان پرتلند تیپ ۲

ویژگی شیمیایی

سیمان پرتلند تیپ ۲

شماره استاندارد ملی ایران برای روش آزمون مربوط

C3S درصد وزنی سیمان

حداکثر مقدار مجاز

-

۱۶۹۲

C2S درصد وزنی سیمان

حداقل مقدار مجاز

-

۱۶۹۲

C3A درصد وزنی سیمان

حداکثر مقدار مجاز

۸

۱۶۹۲

(2C3A+C4AF) یا (C2F+C4AF) (درصد وزنی سیمان)

حداکثر مقدار مجاز

-

۱۶۹۲

کاهش وزن ناشی از سرخ شدن (درصد وزنی)

حداکثر مقدار مجاز

۳/۰۰

۱۶۹۲

میزان باقیمانده نامحلول (درصد وزنی)

حداکثر مقدار مجاز

۰/۷۵

۱۶۹۲

SiO(درصد وزنی سیمان)

حداقل مقدار مجاز

۲۰

۱۶۹۲

Al2O3 (درصد وزنی سیمان)

حداکثر مقدار مجاز

۶

۱۶۹۲

Fe2O(درصد وزنی سیمان)

حداکثر مقدار مجاز

۶/۰

۱۶۹۲

MgO (درصد وزنی سیمان)

حداکثر مقدار مجاز

۵

۱۶۹۲

SO3 (درصد وزنی سیمان)اگر C3A ≤ ۸٪

حداکثر مقدار مجاز

۳

۱۶۹۲

اگر C3A > ۸٪

-

 

جدول ۲- الزامات فیزیکی سیمان پرتلند تیپ ۲

ویژگی فیزیکی

سیمان پرتلند تیپ ۲

شماره استاندارد ملی ایران برای روش آزمون مربوطه

سطح مخصوص بدست آمده از آزمایش بلین (mm2/gr)

حداقل مقدار مجاز

۲۸۰۰۰۰

۳۹۰

انبساط در آزمایش اتوکلاو (درصد)

حداکثر مقدار مجاز

۰/۸

۳۹۱

زمان گیرش اولیه بدست آمده از آزمایش با سوزن ویکا (دقیقه)

حداقل مقدار مجاز

۴۵

۳۹۲

زمان گیرش نهایی بدست آمده از آزمایش با سوزن ویکا (ساعت)

حداکثر مقدار مجاز

۶

۳۹۲

گرمای آبگیری ۷ روزه (cal/gr)

حداکثر مقدار مجاز

۷۰

۳۹۴

حرارت هیدراتاسیون ۲۸ روزه (cal/gr)

حداکثر مقدار مجاز

-

۳۹۴

انبساط سولفات ۱۴ روزه (درصد)

حداکثر مقدار مجاز

-

۳۹۱

 

جدول ۳- الزامات مکانیکی سیمان پرتلند تیپ ۲

ویژگی مکانیکی

سیمان پرتلند تیپ ۲

شماره استاندارد ملی ایران برای روش آزمون مربوط

مقاومت فشاری نمونه یک روزه (N/mm2)

حداقل مقدار مجاز

-

۳۹۳

مقاومت فشاری نمونه دو روزه (N/mm2)

حداقل مقدار مجاز

-

۳۹۳

مقاومت فشاری نمونه سه روزه (N/mm2)

حداقل مقدار مجاز

۱۰

۳۹۳

مقاومت فشاری نمونه هفت روزه (N/mm2)

حداقل مقدار مجاز

۱۷/۵

۳۹۳

مقاومت فشاری نمونه بیست و هشت روزه (N/mm2)

حداقل مقدار مجاز

۳۱/۵

۳۹۳

حداکثر مقدار مجاز

-

 

ضوابط بسته بندی، حمل و نگهداری سیمان

بسته بندی، حمل و نگهداری سیمان های کیسه ای

 • سیمان پرتلند تیپ 2 و سایر سیمان های پرتلند کیسه ای باید در کیسه های مناسب، مقاوم و قابل انعطاف بسته بندی شود. به گونه ای که رطوبت و مواد خارجی نتوانند به داخل آن نفوذ کنند و کیسه سیمان در هنگام حمل و نقل پاره نشود.
 • مشخصات پاکت کاغذی سیمان های کیسه ای باید مطابق با استاندارد ملی ایران به شماره ۴۵۴۳ باشد. استفاده از پاکت ها یا کیسه های نفوذپذیر در برابر رطوبت مجاز نیست.
 • وزن اسمی هر کیسه سیمان پرتلند ۵۰ کیلوگرم می باشد.
 • برای هر محموله سیمان پرتلند تیپ 2 و سایر سیمان های کیسه ای وارد شده به کارگاه، مشخصات کارخانه و نوع سیمان و تاریخ تولید باید در برگ تحویل ثبت شده باشد.
 • سیمان های کیسه ای باید بر اساس نوع به طور جداگانه در انبار نگهداری شوند، به گونه ای که امکان اشتباه آنها با هم وجود نداشته باشد.
 • سیمان های کیسه ای باید بر روی کف خشک، که دست کم به اندازه ۱۰۰ میلی متر از سطح اطراف خود بالاتر باشند، قرار گیرند.
 • شرایط انبار و ترتیب قرار دادن کیسه های سیمان در انبار باید به گونه ای باشد که کیسه ها، به ترتیب ورود به انبار مصرف شوند.
 • در مناطق خشک، حداکثر تعداد کیسه سیمان که می توان بر روی هم انبار کرد ۱۲ پاکت است، مشروط بر اینکه ارتفاع کل آنها از ۱/۸ متر تجاوز نکند. اعداد فوق در مناطق شرجی و با رطوبت نسبی بیش از ۹۰ درصد، به ترتیب ۸ پاکت و ۱/۲ متر می باشد.
 • در مناطق خشک، کیسه های سیمان باید نزدیک به یکدیگر، با فاصله ۵۰ تا ۸۰ میلی متر از یکدیگر قرار داده شوند تا عبور جریان هوا از بین کیسه ها موجب خشک شدن سیمان بشود. در مناطق شرجی و با رطوبت نسبی بیش از ۹۰ درصد، کیسه های سیمان باید به یکدیگر چسبانیده شوند.
 • کیسه های سیمان پرتلند تیپ ۲ و هر نوع سیمان دیگر، در همه مناطق باید حداقل ۳۰۰ میلی متر از دیوارها و ۶۰۰ میلی متر از سقف فاصله داشته باشند.
 • در مناطق و در فصل هایی که احتمال بارندگی وجود داشته باشد، کیسه های سیمان یا باید در انبارهای سرپوشیده نگهداری شود و یا اینکه روی آنها با ورقه های پلاستیکی پوشانیده شده و این ورقه ها به نحو کاملا مطمئنی در اطراف پایدار و محکم شود. در این مناطق و در این فصل ها، درها، پنجره ها و سیستم های تهویه باید بسته نگه داشته شوند تا از جریان هوای مرطوب در انبار جلوگیری شود.
 • سیمان های کیسه ای باید در مناطق با رطوبت نسبی بیش از ۹۰ درصد، ۴۵ روز پس از تولید، و در سایر مناطق ۹۰ روز پس از تولید مصرف شوند و اگر بنا به دلایل غیرقابل اجتناب این امر میسر نشود، این سیمان ها باید قبل از مصرف مورد آزمایش قرار گیرند.
 • سیمان پرتلند تیپ 2 و سایر سیمان های کیسه ای که به مدت زیاد انبار شود ممکن است به صورت کلوخه های فشرده درآید. این گونه سیمان ها را باید با غلتانیدن پاکت ها بر روی کف اصلاح کرد تا به صورت پودر درآیند. در صورتی که با یک بار غلتانیدن، کلوخه به پودر تبدیل شود آن را می توان مصرف کرد وگرنه قبل از مصرف باید تحت ضوابط مشخصی کنترل شود.
 • سایر ضوابط نگهداری و مصرف سیمان پرتلند تیپ ۲ و سایر سیمان ها ، مطابق با استاندارد ملی ایران، به شماره ۲۷۶۱ می باشد.

 

قیمت سیمان تیپ 2
نگهداری سیمان پرتلند کیسه ای

 

بسته بندی، حمل و نگهداری سیمان های پرتلند تیپ 2 فله ای

 • سیمان های فله باید در سیلوهای استاندارد نگهداری شوند.
 • سیلوهای سیمان و شالوده های آنها باید از نظر سازه ای محاسبه و طراحی شده باشند.
 • سیلوهای سیمان باید مجهز به ترازنما، برای تعیین موقعیت تراز سیمان در داخل سیلو، و نیز دریچه ای در پایین برای میل زدن، در صورت طاق زدن سیمان باشند.
 • برای هر محموله وارد شده به کارگاه، مشخصات کارخانه و نوع سیمان پرتلند تیپ 2 و تاریخ تولید سیمان باید در برگ تحویل ثبت شده باشد.
 • از آنجا که انتقال سیمان از مخزن کامیون به داخل سیلو به کمک هوای فشرده صورت می گیرد و در نتیجه سیمان به تدریج متورم می شود، نباید بیش از ۸۰ درصد ظرفیت اسمی سیلوها را پر کرد.
 • سیمان های فله را باید بر اساس نوع آنها به طور جداگانه نگهداری کرد، به گونه ای که امکان اشتباه آنها با هم وجود نداشته باشد. نوع سیمان موجود در هر سیلو باید به نحو مناسبی مشخص شود.
 • سیمان پرتلند تیپ ۲ و سایر سیمان های نگهداری شده در سیلو باید حداکثر ۹۰ روز پس از تولید مصرف شود، و اگر بنا به دلایل غیر قابل اجتناب این امر امکان پذیر نشد، باید قبل از مصرف تحت آزمایش قرار گیرد.
 • سایر مشخصات سیلوها و ضوابط نگهداری سیمان در آنها، مطابق با استاندارد ملی ایران، به شماره ۲۷۶۱ می باشد.

امتیاز این مطلب:

امتیاز ۴.۰ از ۵ - از مجموع ۳ رای

نظرات کاربران

نام
نام خانوادگی
دیدگاه شما