جدول بتنی

جدول بتنی

تعداد ارائه دهنده ها
۵۲ ارائه دهنده
توضیحات قیمت
قیمت جدول بتنی معمولا به مواردی هم چون کیفیت بتن، مواد افزودنی آن و روش تولید و قالب گیری جداول بتنی بستگی دارد. تولید انواع جدول بتنی پیش ساخته در مدل های جدول بتنی دور باغچه ای ، جدول بتنی رنگی ، جدول بتنی خیابانی و ... انجام می شود. در خرید جدول بتنی باید مواردی همچون ابعاد جدول بتنی پیش ساخته ، کیفیت، عیار بتن، طرح و رنگ محصول را مدنظر قرار داد. همچنین وزن جدول بتنی هم حائز اهمیت است. برای اطلاع از لیست قیمت جدول بتنی پرسی یا جدول بتونی سنتی با عمران مدرن تماس بگیرید.
intro
comment
bookmark
share

filterفیلتر کردن پیشنهادات


شهر
شهر را مشخص کنید

نوع
نوع را مشخص کنید
https://omranmodern.com/files/products/WvQpCyYt6y6WifoUuZ7PThHOIIct9Sv2.jpg

جدول بتنی -cp10118

۰۲۱۵۴۴۰۶۰۱۲

ابعاد:
۲۵۰x۶۰۰
رنگ:
طوسی
وزن:
۱۳۸
https://omranmodern.com/files/products/OyOIPxeviDoImzvh9ja4dfNNniNTYuVW.jpg

جدول بتنی -cp10122

۰۲۱۵۴۴۰۶۰۱۲

ابعاد:
۱۵x۵۰x۶۰
رنگ:
طوسی
وزن:
۹۶
روش تولید:
پرس تر
https://omranmodern.com/files/products/fIwfJsphiBkL2fWM4iXIuf0BBYgGQ3YA.jpg

جدول بتنی -cp10110

۰۲۱۵۴۴۰۶۰۱۲

ابعاد:
۸x۳۰x۱۰۰
رنگ:
طوسی
وزن:
۵۶
روش تولید:
بتن خیس متراکم
https://omranmodern.com/files/products/iHUBEGvzRHRUaWvkGHRnzs0SIo1tZY7C.jpg

جدول بتنی -cp10116

۰۲۱۵۴۴۰۶۰۱۲

ابعاد:
۲۱.۵x۲۵.۴x۹۱.۴
رنگ:
طوسی
وزن:
۶۸
روش تولید:
بتن خیس متراکم
https://omranmodern.com/files/products/Qq9qWnj9OwlBVcNFZMcV4uBXkEe0k4Wy.jpg

جدول باغچه هلالی -cp10126

۰۲۱۵۴۴۰۶۰۱۲

ابعاد:
۳۰x۴۵
رنگ:
طوسی
وزن:
۱۸
https://omranmodern.com/files/products/bFYIKH2lLJBkPWTa1OJBFAkoPbQTdOZW.jpg

جدول بتنی -cp10108

۰۲۱۵۴۴۰۶۰۱۲

ابعاد:
۱۵x۵۰x۶۰
رنگ:
طوسی
وزن:
۹۴
روش تولید:
پرسی
https://omranmodern.com/files/products/IKi9MdvtHp9Zc9U0Wc6q94xAtgptuunw.jpg

جدول بتنی -cp10120

۰۲۱۵۴۴۰۶۰۱۲

ابعاد:
۱۵x۴۰x۵۰
رنگ:
طوسی
وزن:
۶۶
https://omranmodern.com/files/products/WPCN5hPy7iT9D8qBhw6T9dKxW5XYCUJm.jpg

جدول بتنی -cp10104

۰۲۱۵۴۴۰۶۰۱۲

ابعاد:
۱۵x۳۵x۵۰
رنگ:
طوسی
وزن:
۵۸
روش تولید:
پرسی
https://omranmodern.com/files/products/x1FPK2wbaZhzar7ad45PmX0KVy3VwYHq.jpg

جدول بتنی -cp10124

۰۲۱۵۴۴۰۶۰۱۲

ابعاد:
۱۵x۴۰x۵۰
رنگ:
طوسی
وزن:
۶۷
روش تولید:
پرس خشک و پرس تر
https://omranmodern.com/files/products/WzrSF4GfsBOPNAGk44rj4p5L9AjKKS8O.jpg

جدول بتنی -cp10112

۰۲۱۵۴۴۰۶۰۱۲

ابعاد:
۱۵x۳۰x۱۰۰
رنگ:
طوسی
وزن:
۱۰۶
روش تولید:
بتن خیس متراکم
https://omranmodern.com/files/products/wn7XGgeSBazSyq6fZncO88D0bEVk85O0.jpg

جدول بتنی -cp10115

۰۲۱۵۴۴۰۶۰۱۲

ابعاد:
۱۲.۵x۳۰.۵x۹۱.۴
رنگ:
طوسی
وزن:
۸۲
روش تولید:
بتن خیس متراکم
https://omranmodern.com/files/products/1ORJEE4WYBgwM5cA6zCKLvJ3CXdhG9eA.jpg

جدول باغچه گنبدی -cp10128

۰۲۱۵۴۴۰۶۰۱۲

ابعاد:
۳۵x۵۰
رنگ:
طوسی
وزن:
۲۴
https://omranmodern.com/files/products/cddsM6T6TpPgDzyt0tLz0ocsYFwLGnMO.jpg

جدول بتنی -cp10107

۰۲۱۵۴۴۰۶۰۱۲

ابعاد:
۱۵x۵۰x۵۰
رنگ:
طوسی
وزن:
۸۷
روش تولید:
پرسی
https://omranmodern.com/files/products/IejUfvGt1XljxjwZVEI59uXCiAD0I4M3.jpg

جدول بتنی -cp10117

۰۲۱۵۴۴۰۶۰۱۲

ابعاد:
۳۵۰x۶۰۰
رنگ:
طوسی
وزن:
۱۵۹
https://omranmodern.com/files/products/T7ePunRh0WxOvjK4oOa43MY1Tor4JRsv.jpg

جدول بتنی -cp10103

۰۲۱۵۴۴۰۶۰۱۲

ابعاد:
۱۲x۳۵x۵۰
رنگ:
طوسی
وزن:
۴۴
روش تولید:
پرسی
https://omranmodern.com/files/products/f3FxPqWzrp3B1xCHABq8h75DUkLgjhmA.jpg

جدول بتنی -cp10119

۰۲۱۵۴۴۰۶۰۱۲

ابعاد:
۱۵x۵۰x۵۰
رنگ:
طوسی
وزن:
۸۴
https://omranmodern.com/files/products/ww3DNmYRl5RylIONwOtvO7mMpagb3bYi.jpg

جدول بتنی -cp10109

۰۲۱۵۴۴۰۶۰۱۲

ابعاد:
۲۰x۵۰x۸۰
رنگ:
طوسی
وزن:
۱۸۰
روش تولید:
پرسی
https://omranmodern.com/files/products/FJri8NomXljxpfEL5B2esRg99VbdImXa.jpg

جدول بتنی -cp10121

۰۲۱۵۴۴۰۶۰۱۲

ابعاد:
۱۲x۳۰x۵۰
رنگ:
طوسی
وزن:
۴۰
https://omranmodern.com/files/products/1HX4RItREVSJhz0dEvVxTvNSGEQpSjLE.jpg

جدول بتنی -cp10101

۰۲۱۵۴۴۰۶۰۱۲

ابعاد:
۱۰x۳۰x۵۰
رنگ:
طوسی
وزن:
۳۵.۵
روش تولید:
پرسی
https://omranmodern.com/files/products/H7mZow44G6Wppwgi8GVDQFeEvxr8Xh6G.jpg

جدول بتنی -cp10123

۰۲۱۵۴۴۰۶۰۱۲

ابعاد:
۱۵x۵۰x۵۰
رنگ:
طوسی
وزن:
۸۳
روش تولید:
پرس تر
https://omranmodern.com/files/products/B3978542FyzBz9ZtlrYhtzBOjhEaWEK6.jpg

جدول بتنی -cp10111

۰۲۱۵۴۴۰۶۰۱۲

ابعاد:
۱۲.۵x۳۰x۱۰۰
رنگ:
طوسی
وزن:
۸۸
روش تولید:
بتن خیس متراکم
https://omranmodern.com/files/products/Mppt2WPIfgUVTfGYG5oIMQg01cbR2sPL.jpg

جدول بتنی -cp10125

۰۲۱۵۴۴۰۶۰۱۲

ابعاد:
۱۲x۳۰x۵۰
رنگ:
طوسی
وزن:
۳۸
روش تولید:
پرس خشک
https://omranmodern.com/files/products/iIuFFKW2Bog97ECfIdpV41FAq489s1A5.jpg

جدول بتنی -cp10105

۰۲۱۵۴۴۰۶۰۱۲

ابعاد:
۲۲x۳۵x۵۰
رنگ:
طوسی
وزن:
۷۴.۵
روش تولید:
پرسی
https://omranmodern.com/files/products/Qq9qWnj9OwlBVcNFZMcV4uBXkEe0k4Wy.jpg

جدول باغچه هلالی -cp10127

۰۲۱۵۴۴۰۶۰۱۲

ابعاد:
۳۰x۴۵
رنگ:
قرمز
وزن:
۱۸
https://omranmodern.com/files/products/PrFmClx7j4QqdkgATL8mw659BgENS8BF.jpg

جدول بتنی -cp10113

۰۲۱۵۴۴۰۶۰۱۲

ابعاد:
۱۲.۵x۴۰x۱۰۰
رنگ:
طوسی
وزن:
۱۱۸
روش تولید:
بتن خیس متراکم
https://omranmodern.com/files/products/BtoCFFfjvcXocSS9XEVEzLihcjpE5inF.jpg

جدول بتنی -cp10100

۰۲۱۵۴۴۰۶۰۱۲

ابعاد:
۱۵x۵۰x۱۰۰
رنگ:
طوسی
وزن:
۱۶۷
روش تولید:
پرسی
https://omranmodern.com/files/products/i8UtmulE7UbSUMnMt7TNXSeYYWSiwhpg.jpg

جدول بتنی -cp10102

۰۲۱۵۴۴۰۶۰۱۲

ابعاد:
۱۵x۴۰x۵۰
رنگ:
طوسی
وزن:
۶۷
روش تولید:
پرسی
https://omranmodern.com/files/products/ONvYXZLSbLG9SuTxCOlgZ7SGbwLwC8za.jpg

جدول بتنی -cp10106

۰۲۱۵۴۴۰۶۰۱۲

ابعاد:
۲۰x۵۰x۶۰
رنگ:
طوسی
وزن:
۱۳۰
روش تولید:
پرسی
https://omranmodern.com/files/products/D5lsKBTqSAbwzT0oqRtdcbOTdMb9LSF5.jpg

جدول بتنی -cp10114

۰۲۱۵۴۴۰۶۰۱۲

ابعاد:
۱۵x۴۰x۱۰۰
رنگ:
طوسی
وزن:
۱۴۱
روش تولید:
بتن خیس متراکم
https://omranmodern.com/files/products/1ORJEE4WYBgwM5cA6zCKLvJ3CXdhG9eA.jpg

جدول باغچه گنبدی -cp10129

۰۲۱۵۴۴۰۶۰۱۲

ابعاد:
۳۵x۵۰
رنگ:
قرمز
وزن:
۲۴
ابتدا
۱
۲
انتها
معرفی کالا
نظرات کاربران

جدول بتنی

جدول بتنی قطعه ای پیش ساخته است که برای تعیین محدوده های شهری مانند جوی های آب، جدا نمودن پیاده رو از مسیر ماشین رو و ... مورد استفاده قرار می گیرد. قیمت جدول بتنی پیش ساخته معمولا با توجه به سطح کیفی بتن مورد استفاده در تولید جدول بتنی و روش های تولید آن در کارخانه تعیین می گردد. انواع جدول بتنی مانند جدول بتنی دور باغچه ، جدول بتنی خیابانی و ... با دو روش تولید می شود که این روش ها هر کدام در تعیین مشخصات جدول بتنی موثر هستند. در ادامه مطلب به بررسی این روش ها و توضیح آن ها پرداخته شده است.

 

جدول بتنی پیش ساخته
انواع جدول خیابانی

 

در کل جداول بتنی ماشینی یا جدول بتنی پیش ساخته یکی از مهم ترین المان های شهری می باشد که همه ما روزانه انواع مختلف آن را در سطح شهر مشاهده می کنیم. رنگ جداول بتنی معمولا ثابت و خاکستری است و در صورت نیاز به جدول بتنی رنگی ، بعد از نصب رنگ آمیزی می شود و یا ممکن است برای ثبات بیشتر رنگ از افزودنی های رنگی در مرحله تولید استفاده کنند.

 

قیمت جدول بتنی

با توجه به ویژگی های متفاوت، جدول بتنی قیمت متغیری دارد. قیمت جدول بتنی خیابانی با توجه به استحکام بالا و مقاومت خوبی که دارد و کارایی آن، بسیار به صرفه بوده و خرید آن به صرفه می باشد. لیست قیمت جدول بتنی پیش ساخته به عوامل گوناگونی وابسته است. از مهم ترین عوامل موثر بر قیمت سنگ جدول بتنی ، کیفیت بتن مصرفی برای تولید جدول بتنی است. کیفیت بتن به کیفیت سنگ دانه ها، کیفیت مواد افزودنی، آب مورد استفاده و ... بستگی دارد و همگی آن ها در تعیین برآورد قیمت جدول بتنی خیابانی موثر هستند. دومین عامل موثر بر قیمت بلوک جدولی ، روش تولید می باشد. روش تولید جدول بتنی به دو شیوه پرسی و سنتی یا دستی انجام می شود. اما امروزه روش دستی منسوخ شده است و روش پرسی تولید جدول پیش ساخته بتنی جایگزین آن شده است.

 

جدول بتنی خیابانی
اجرای جدول بتنی خیابانی

 

در روش پرسی هر چه کیفیت دستگاه های کارخانه و تکنولوژی به کار رفته در تولید آن ها بهتر باشد، کیفیت کالای تولید شده بهتر خواهد بود و در نتیجه قیمت جدول بتنی پیش ساخته نیز بالاتر خواهد رفت. ابعاد از پارامترهایی است که موجب می شود جدول بتنی قیمت متفاوتی داشته باشد. در شرایط مشابه همچون رنگ، کیفیت، طرح، برند و …، با افزایش ابعاد جدول بتنی قیمت بالاتری خواهد داشت. برای اطلاع از لیست قیمت جدول بتنی می توانید با همکاران ما در عمران مدرن تماس حاصل فرمایید. 

 

قیمت جدول سیمانی

قیمت جدول سیمانی به طرح آن وابسته است. این فرآورده ها به عنوان جدول بتنی خیابانی ، دور باغچه ای و … مورد استفاده قرار می گیرند که طرح مورد استفاده برای هر یک از این کاربری ها متغیر است. از آنجایی که زیبایی حیاط و فضای سبز از اهمیت بالایی برخوردار است، از طرح های شکیل تر جدول بتنی پیش ساخته استفاده می گردد. در مقابل انواع جدول بتنی خیابانی ساده تر می باشند. قیمت جدول سیمانی به رنگ، نوع سیمان مصرفی در ساخت و میزان خرید جدول سیمانی وابسته است.

 

قیمت جدول خیابانی

ابعاد جدول کنار خیابان بسیار متفاوت می باشد. قیمت جدول خیابانی ارائه شده توسط فروشندگان مختلف با یکدیگر متفاوت است. زیرا کیفیت تولید، نوع سیمان و عیار بتن مصرفی آنها با هم متفاوت می باشد. در برآورد قیمت جدول خیابانی ، مسافت و نوع وسیله نقلیه و به تبع آن هزینه های مربوط به حمل و نقل نیز تاثیرگذار است. مسلح یا غیر مسلح بودن یکی از عوامل موثر بر قیمت جدول خیابانی می باشد.

 

قیمت سنگ جدول بتنی

قیمت سنگ جدول بتنی در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال قبل افزایش یافته است. دلیل افزایش قیمت بلوک جدولی ، نابسامانی بازار و افزایش قیمت متریال اولیه مصرفی در ساخت می باشد. در حال حاضر با افزایش نرخ دلار، قیمت بلوک جدول بتنی نیز دائما در حال تغییر است.

 

ابعاد جدول بتنی
ابعاد جدول بتنی پیش ساخته

 

خرید جدول بتنی

خرید و فروش جدول بتنی در انواع دور باغچه ای و پرسی و سنتی انجام می شود. امروزه فروش جدول بتنی به روش سنتی یا دستی تقریبا منسوخ شده است و جدول بتنی پرسی جایگزین آن شده است. برای خرید جدول بتنی پیش ساخته می توانید به انواع سایت های فروش آنلاین و یا کارگاه ها و کارخانه های تولید جدول بتنی به صورت حضوری مراجعه نمایید. برای خرید جدول بتنی باید توجه داشته باشید که کیفیت محصول را در محل به طور کامل بررسی کنید و از درجه یک بودن محصول اطمینان حاصل کنید. وجود ترک و یا تراکم غیر همگون در جدول بتونی نشانه خوبی نبوده و باید پیش از خرید جدول سیمانی ، تست مقاومت بتن انجام شود.

 

خرید جدول سیمانی

یکی از مهم ترین پارامترهای موثر در خرید جدول سیمانی ، محل کاربرد آن است. زیرا تعیین کننده نوع و ابعاد جدول بتنی پیش ساخته می باشد. متراژ کار و میزان جدول بتنی پیش ساخته مورد نیاز هم باید مشخص گردد. اطمینان از کیفیت، از دیگر پارامترهای قابل توجه در خرید جدول سیمانی است. میزان خرید جدول سیمانی تعیین کننده نوع ماشین مورد نیاز برای حمل و نقل مصالح می باشد. در برآورد هزینه ها باید هزینه حمل و نقل انواع جدول بتنی را نیز مدنظر قرار داد.

 

جدول بتونی
جدول بتونی

 

فروش جدول بتنی

امروزه فروش جدول بتنی به دلیل افزایش کاربرد آن افزایش یافته است. فروش جدول بتنی به دو صورت حضوری و آنلاین انجام می شود. خرید و فروش جدول بتنی به صورت اینترنتی دارای مزایایی همچون صرفه جویی در زمان و هزینه های رفت و آمد می شود. در سایت های فروش جدول بتنی به راحتی می توان مشخصات و ویژگی های محصول را به همراه لیست قیمت جدول بتنی مشاهده کرده و در نهایت نسبت به خرید بهترین و مناسب ترین نوع آن اقدام نمود.

 

جدول بتونی
اجرای جدول بتونی

 

مرکز فروش جدول سیمانی

امروزه به دلیل افزایش کاربرد این مصالح تعداد مرکز فروش جدول سیمانی بسیار افزایش یافته است. در مرکز فروش جدول سیمانی می توان سایزها و ابعاد مختلف جدول را خریداری نمود. آنچه در خرید جدول حائر اهمیت است، خرید از مرکز فروش جدول سیمانی معتبر می باشد که بر این اساس می توان هم از کیفیت محصول تولیدی و هم از قیمت های ارائه شده مطمئن بود. بسیاری از مراکز فروش جدول سیمانی به صورت اینترنتی هم محصولات خود را ارائه می دهند که می توان به راحتی و بدون مراجعه حضوری اقدام به خرید نمود.

 

انواع جدول بتنی

انواع جدول بتنی در گذشته به دو دسته دستی و سنتی و جداول بتنی ماشینی تقسیم بندی می شود. اما امروزه نوع دستی بسیار کمتر مورد استفاده قرار می گیرد و تولید آن در بسیاری کارخانه ها متوقف شده است. علت آن مقاومت کمی است که جداول بتنی دستی در برابر یخبندان و سرما دارد. از آن جایی که انواع جدول بتنی باید در برابر عوامل جوی مانند باد ، باران و برف و یخبندان مقاوم باشند تا عمر بیشتری کنند، انتخاب انواع جدول بتنی سنتی ، توصیه نمی شود. بنابراین انواع جدول بتنی در نوع پرسی به دو دسته جدول بتنی پرسی خشک و جدول بتنی پرسی خیس تقسیم بندی می شود. در بخش تولید جدول بتنی به توضیح مفصل انواع روش های تولید و فروش جدول بتنی پرداخته شده است. تهیه لیست قیمت جدول بتنی نیز به داشتن اطلاعات کافی درباره انواع جدول بتنی و روش های تولید آن ها بستگی دارد.

 

انواع جدول بتنی
انبار کردن قطعات جدول بتنی

 

جدول بتنی پیش ساخته

جدول بتنی پیش ساخته برای جداسازی و محدود کردن فضاها و محدوده های خیابان ها و پیاده رو مورد استفاده قرار می گیرد. پیش ساخته بودن جداول بتنی به این معنا است که از پیش ابعاد جدول کنار خیابان و اندازه های آن به صورت استاندارد تعیین شده و تولید می شوند.

 

جدول بتنی پیش ساخته
جدول بتنی پیش ساخته

 

قیمت جدول بتنی پیش ساخته

عوامل موثر بر تعیین قیمت جدول بتنی پیش ساخته در بخش های بالاتر مورد بررسی قرار گرفته است. در کل منظور از جداول بتنی ، همان جدول بتنی پیش ساخته است. قیمت جدول بتنی پیش ساخته در یک جمع بندی کلی به کیفیت بتن، روش های تولید قطعات جدول و شیوه حمل و نگهداری آن ها بستگی دارد.

 

جدول بتنی پیش ساخته
قطعه جدول بتنی پیش ساخته

 

جدول بتنی دور باغچه

منظور از جدول بتنی دور باغچه قطعات بتنی است که برای جداسازی فضاهای سبز مانند اطراف درختان در پیاده رو ها یا باغچه ها و فضاهای سبز شهری مورد استفاده قرار می گیرند. یکی از عوامل مهم برای نصب جدول بتنی دور باغچه ای ، مسئله زیرسازی آن ها می باشد. پی سازی برای نصب جدول بتنی باغچه باید به گونه ای باشد که از استحکام کافی برخوردار بوده و زهکشی مناسبی نیز داشته باشد. مطابق استاندارد های شهرداری تراکم خاک بستر جدول بتنی دور باغچه ای نباید کمتر از 90 درصد باشد. ارتفاع جدول بتنی دور باغچه باید متناسب با پیاده رو های اطراف باشد. هم چنین نکته دیگر در اجرای جدول بتنی باغچه رعایت تراز بودن آن است.

 

جدول بتنی دور باغچه
جدول بتنی دور باغچه ای 

 

قیمت جدول بتنی دور باغچه ای

قیمت جدول بتنی دور باغچه ای به زیرسازی آن، زهکشی خاک زیر باغچه و دقتی که در میزان تراز بودن سطح جدول وجود دارد، بستگی دارد. هم چنین عواملی مانند کیفیت بتن و روش تولید بر قیمت جدول بتنی دور باغچه ای تاثیرگذار است.

 

جدول بتنی باغچه
نمونه ای از جدول بتنی باغچه

 

جدول بتنی رنگی

در جداول بتنی معمولی برای ایجاد ویژگی هشدار یا زیباسازی ، جدول نصب شده را رنگ آمیزی می کنند که این امر موجب بالا رفتن قیمت جدول بتنی رنگی و کیفیت نهایی پایین می گردد. همچنین رنگ اعمال شده بر روی سطح جدول بتنی رنگی به مرور زمان از آن ها جدا شده و با ایجاد کوچکترین شکستگی یا ترک، رنگ زیرین آن نمایان می گردد. در استفاده از جدول بتنی رنگی که رنگ در هنگام ساخت به مواد اولیه اضافه می شود، این چالش دیگر وجود ندارد. 

 

جدول بتنی رنگی
جدول بتنی رنگی

 

قیمت جدول بتنی رنگی

قیمت جدول بتنی رنگی در ابتدا به مواد افزودنی که در هنگام قالب گیری قطعات باعث تغییر رنگ آن ها می شود، بستگی دارد و در ادامه به مواردی هم چون نوع قالب گیری کیفیت بتن و موارد کلی از این دست وابسته است.

 

تولید جدول بتنی

انواع جدول بتنی به دو روش قابل تولید است. تولید جدول بتنی پرسی خشک و تولید جدول بتنی پرسی خیس در کارگاه های پیشرفته و یا کارخانه ها قابل انجام است. هر کدام از این روش ها مزایای خود را دارد که در ادامه به بررسی و توضیح آن ها پرداخته می شود.خرابی و فرسودگی انواع جدول بتنی خیابانی ، نتیجه معکوس در ظاهر شهر خواهد داشت و همچنین تعمیر و مرمت آنها نیز هزینه های زیادی را در پی دارد. بنابراین در تولید جدول بتنی باید تمام نکات و اصول فنی رعایت شود تا از هزینه های اضافی مرمت و تعمیرات جلوگیری به عمل آید.

 

تولید جدول پیش ساخته
خط تولید جدول بتنی پیش ساخته

 

عوامل موثر برای تولید جدول بتنی با کیفیت بالا و مقاوم شامل ، سنگ دانه ها ، سیمان، نسبت آب به سیمان ، روش ساخت ، رعایت اصول فنی حین ساخت ، عمل آوری و شرایط محیطی است که باید به صورت جدی مورد بررسی و تحقیق قرار بگیرند. هر چه کیفیت این مواد بالا تر و روش های تولید به روز تر و بیشتر با تکنولوژی روز همراه باشد، هزینه ها در لیست قیمت جدول بتنی بالاتر می رود.

 

تولید جدول بتنی پرسی خشک

در تولید جدول بتنی پرسی خشک ، پس از ساخت بتن با طرح اختلاط مناسب و اسلامپ نزدیک به صفر، وارد قالب میز پرس شده و تحت فشار قرار می گیرد. پس از این مرحله از تولید جدول بتنی پرسی ، قالب ها برداشته شده و سینی حاوی محصول از دستگاه خارج می گردد. سپس جدول بتنی پرسی خشک به اتاق عمل آوری منتقل شده و پس از طی مدت زمان عمل آوری از پیش تعیین شده به صورت مکانیزه بسته بندی، پالت گذاری و دپو می شود. از مزایای این روش می توان به امکان استفاده بالقوه از دو نوع بتن در قسمت رویه (Face) و اصلی (Main) نام برد.

 

جدول بتنی رنگی
فرسودگی جدول بتنی رنگی

 

این امر امکان تولید جداول بتنی با رویه های رنگی را فراهم می آورد. همچنین با استفاده از روش پرسی خشک امکان دستیابی به نسبت آب به سیمان کم وجود دارد که این امر در به حداقل رساندن آب مصرفی و پایین آوردن قیمت جدول بتنی پیش ساخته پرسی نقش به سزایی دارد.

 

تولید جدول بتنی پرسی خیس 

در روش تولید جدول بتنی پرسی خیس بعد از ساخت بتن توسط ایستگاه مرکزی ، حجم بتن مورد نیاز بر طبق نوع محصول با برنامه ریزی دقیق وارد قالب میز پرس شده و برای هر قالب در قسمت پایینی و بالایی، فیلتر خاصی تعبیه شده است. پرس هیدرولیک 400 تنی و سیستم مکش آب مازاد باعث خارج کردن آب اضافی از قطعات بتنی و بیشتر شدن تراکم بتن میشود .جدول بتنی پیش ساخته پرسی تولید شده با این روش در برابر فشار و ضربه های ناگهانی بسیار مقاوم است. قیمت جدول بتنی پیش ساخته تولید شده به روش خیس از قیمت جدول بتنی پیش ساخته پرسی به روش خشک بیشتر است.

 

جدول بتنی پیش ساخته
نگهداری جداول بتنی در کارگاه ها

 

مقایسه جدول بتونی پرسی خیس و خشک

در یک بررسی کلی بعد از مقایسه جدول بتنی پرسی خیس و خشک نتیجه می گیریم، در روش پرس خیس از پرس ۴۰۰ تن استفاده می شود اما در روش خشک از پرس ۳۰۰ تن استفاده می شود؛ همچنین در روش پرس خیس به دلیل خیس بودن و ایجاد دوغاب در حین پرس سطح کار بسیار صاف و صیقلی و ظاهری زیباتر نسبت به روش خشک خواهد داشت. تفاوت بعدی این دو روش در مقاومت و طول عمر آن می باشد. جدول بتنی پرسی خیس دارای مقاومت و طول عمر بالاتری نسبت به پرس خشک می باشند. از آن جایی که در جدول بتنی پرسی خیس به دلیل ایجاد دوغاب در حین پرس، تمامی خلل و فرج ها داخل بتن از بین رفته و نفوذ آب را تا حد بسیار بالای کاهش داده و باعث طول عمر بیشتری خواهد شد. اما در روش پرس خشک، خلل و فرج هایی روی آن ایجاد می شود که برای تولید بهتر باید سعی شود خلل و فرج ها به حداقل رسیده زیرا هرچه این خلل و فرج ها بیشتر، عمر جدول بتنی پرسی کوتاه تر خواهد شد. زیرا نفوذ آب در داخل بتن باعث ترکیدن آن و در نتیجه شکل ظاهری نچندان جالب و عمر کوتاه آن خواهد شد. 

 

جداول بتنی
تنظیم ارتفاع جدول بتنی برای عبور و مرور

 

ابعاد جدول بتنی

ابعاد جدول بتنی پیش ساخته که در ادامه بررسی می شوند، ابعادی هستند که به صورت معمول تولید شده و سفارش آن ها راحت تر است. اما در صورت نیاز به اندازه های دیگر می توان ابعاد مورد نظر را سفارش داده و خارج از این ابعاد آن ها را تحویل گرفت.

 • جدول بتنی پرسی ۱۵*۳۰*۵۰ سانتی متر
 • جدول بتنی پرسی ۱۵*۴۰*۵۰ سانتی متر
 • جدول بتنی پرسی ۱۵*۵۰*۵۰ سانتی متر
 • جدول بتنی پرسی ۱۵*۶۰*۵۰ سانتی متر
 • جدول بتنی پرسی ۱۵*۸۰*۴۰ سانتی متر

 

ابعاد جدول بتنی
جدول پیش ساخته بتنی

 

معمولا ابعاد جدول بتنی پیش ساخته ۳۵*۵۰*۸.۵ و ۲۷.۵*۵۰*۱۰ برای استفاده در خیابان های اصلی و اتوبان ها مناسب است. هم چنین ابعاد جدول بتنی ۸.۵*۵۰*۵.۲۷ جهت استفاده در معابر و خیابان های فرعی و ابعاد جدول بتنی ۴*۵۰*۵.۲۷ جهت استفاده روتوش نصب برای جداول آسیب دیده در نظر گرفته می شود.

 

قالب جدول بتنی

قالب جدول پیش ساخته بتنی در ابعاد و اندازه های مختلفی تولید می شود. این قالب ها هم می توانند به صورت سفارشی و هم به صورت پیش ساخته و آماده باشند. مدل های قالب جدول بتنی آماده طبق اندازه ها و ابعاد از پیش تعیین شده، آماده بهره برداری و استفاده هستند در صورتی که باید برای ابعاد جدول بتنی سفارشی، قالب های مخصوص تهیه و تولید شود.

 

جدول بتنی خیابانی
اجرای انواع جدول بتنی خیابانی

 

انواع قالب جدول پیش ساخته بتنی به صورت کشویی و پیچ و مهره ای تولید می شوند. قالب جدول بتنی جزو قالب های خاص بتن به حساب می آیند به همین دلیل تولید آن ها هزینه های بیشتری دارد. جنس قالب جدول بتنی معمولا از فلز است و در انواع مدولار، چند ضلعی یا چند تکه قابل تولید هستند. 

 

مشخصات جدول بتنی خیابانی

مشخصات جدول بتنی خیابانی در دسته بندی های مشخصی تفکیک و مورد بررسی قرار می گیرد. در ادامه با انواع مشخصات جدول بتنی آشنا خواهید شد.

 • طول جدول بتنی خیابانی : یکی از مشخصات جدول بتنی ، طول آن است. تعریف طول فاصله دو بخش انتهایی و ابتدایی هر قطعه جدول در جهت طولی می باشد.
 • ارتفاع جدول بتنی پیش ساخته : ارتفاع جدول به فاصله بین سطح زیرین تا بالا ترین سطح هر قطعه جدول است که جزو مشخصات مهم جدول بتونی به شمار می رود.
 • کف جدول بتنی : سطح افقی تحتانی جدول كه پس از نصب در تماس با زمين قرار می گيرد.
 • سطح نمايان انواع جدول خیابانی : یکی از مشخصات جدول بتنی است که معرف سطح قابل رويت است و توسط توليد كننده مشخص می گردد و ممكن است ويژگی هاي متفاوتی با ساير سطوح بيرونی يا بخش های درونی داشته باشد.
 • پخی جدول بتنی : لبه شیبدار جدول را پخی می گویند که متناسب با کاربری جدول بتنی تغییر می کند.
 • گوشه جدول بتنی : محل تقاطع دو سطح یا وجه جدول که می تواند گرد یا پخ باشد.
 • ابعاد جدول کنار خیابان : اندازه های هر قطعه از جدول بتنی که شامل طول، عرض و ارتفاع و ضخامت جدول بتنی می باشد.
 • وزن جدول بتنی : از دیگر مشخصه های اصلی جدول بتنی وزن آن است که با تغییر ابعاد، برند و … تغییر می یابد.

 

جدول بتنی رنگی
جدول بتنی از پیش رنگ شده

 

وزن جدول بتنی

مهم ترین شاخصه تعیین کننده وزن جدول بتنی ، ابعاد آن است. به طور کلی هرچه ابعاد محصول بزرگتر باشد، وزن جدول سیمانی نیز بیشتر خواهد بود. وزن جدول بتنی از حدود ۱۸ کیلوگرم که مربوط به وزن جدول بتنی دور باغچه است تا حدود ۱۸۰ کیلوگرم که مختص وزن جدول سیمانی خیابانی است، متغیر می باشد. البته لازم به ذکر است که وزن جدول سیمانی برندهای مختلف با ابعاد یکسان، تا حدودی با هم متفاوت است. بنابراین باید به هنگام خرید، وزن جدول بتنی و سایر مشخصات آن را مدنظر قرار داد.

 

مزایای جدول بتونی

از جمله مزایای انواع جدول بتنی خیابانی می توان به موارد زیر اشاره نمود.

 • مقاومت بالای جدول بتونی در برابر سرما و گرما
 • عیار بالای بتن مورد استفاده در آن
 • یکسان بودن قطعات مورد استفاده
 • مقاومت کششی و فشاری بالای سنگ جدول بتنی
 • امکان تولید نوع مسلح و مقاوم آن
 • مقاوم در برابر رطوبت و یخبندان
 • قابلیت رنگ پذیری جدول بتونی
 • زیبایی و جذابیت بصری
 • ظرفیت تولید انبوه سنگ جدول بتنی و عمل آوری در تمامی فصل های سال
 • پوسته نشدن رنگ و چسبندگی خوب
 • تنوع در ابعاد جدول بتنی پیش ساخته و قابل استفاده بودن آن در پروژه های ساختمانی

 

جدول بتنی خیابانی
مقاومت بتن در برابر باران و برف

 

کاربرد جدول بتنی پیش ساخته

از جدول بتنی پیش ساخته برای مصارف زیادی استفاده می گردد. بیشتر این استفاده ها در فضاهای شهری و خیابان ها است که در ادامه به بررسی آن ها پرداخته می شود.

 • فضای سبز شهری: منظور از فضاهای سبز شهری، پارک ها و محوطه های بازی کودکان یا باغچه های کوچک خیابان ها است. برای جداسازی این محوطه های سبز از سایر فضاها معمولا از جدول بتنی پیش ساخته خیابانی استفاده می شود. به جدول پیش ساخته بتنی که برای جداکردن باغچه ها از پیاده رو و خیابان مورد استفاده قرار می گیرد، جدول بتنی باغچه یا جدول بتنی دور باغچه ای گفته می شود.
 • مسیر های تردد: مسیر های تردد شامل پیاده رو ها در کنار خیابان ها و مسیر های پیاده روی تعبیه شده در پارک ها و فضاهای سبز است. قرار دادن جدول بتنی پیش ساخته در این محل محدوده مسیر حرکت پیاده رو معلوم کرده و امنیت جانی نسبی برقرار می کند.
 • یکدست سازی کنار خیابان: یکی دیگر از کاربرد های انواع جدول خیابانی ، یکدست سازی دید و منظر است. استفاده از جدول بتنی پیش ساخته نماهای و مناظر شهری را نظم داده و از لحاظ زیبایی بصری بسیار کمک کننده است.
 • محوطه سازی ویلا: نکته دیگری که در فروش جدول بتنی وجود دارد این است که مصرف این متریال تنها برای مناظر شهری نمی باشد. می توان از جدول بتنی پیش ساخته برای مشخص کردن محدوده باغچه و باغ های ویلا و یا تعیین مسیر ها پیاده آن استفاده نمود. کاربری جدول بتنی برای ویلا فرق چندانی با خیابان ها نداشته و تنها تفاوت در مکان اجرای آن است.

امتیاز این مطلب:

امتیاز ۴.۵ از ۵ - از مجموع ۶ رای

نظرات کاربران

نام
نام خانوادگی
دیدگاه شما